Quota en limieten

Op deze pagina vindt u de quota voor Pub/Sub Lite.

Pub/Sub Lite dwingt een limiet af van 1000 Lite-abonnementen per Lite-onderwerp. Het is niet mogelijk om een verhoging aan te vragen voor het aantal Lite-abonnementen.

Verzoekquota

Op Pub/Sub Lite-verzoeken zijn de volgende quota van toepassing:

Verzoekquotum Waarde Beschrijving
Beheerleesverzoeken per minuut 600 Lite-onderwerpen en -abonnementen ophalen en vermelden
Beheerschrijfverzoeken per minuut 600 Lite-onderwerpen en -abonnementen maken, updaten en verwijderen, of de ontvangst van berichten bevestigen

Deze quota zijn van toepassing op elk Google Cloud Console-project en worden gedeeld door alle apps en IP-adressen die gebruikmaken van dat project.

Resourcequota

De volgende quota zijn van toepassing op iedere zone:

Resourcequotum Waarde
Publicatieverwerkingssnelheid per project 64 MiB/s
Verwerkingssnelheid van abonnementen per project 128 MiB/s
Opslag per project 10 TiB
Lite-abonnementen per Lite-onderwerp 1000

In Lite-onderwerpen worden berichten opgeslagen in partities. Elk bericht gebruikt ten minste 256 bytes-1 MiB aan opslagruimte. Als het bericht groter is dan 256 bytes, is de grootte van het bericht gelijk aan de som van:

  • Het aantal bytes in de gecodeerde berichtteksttekenreeks
  • Het aantal bytes in de sleutel en waarde van elk kenmerk
  • Het aantal bytes in de indelingssleutel
  • 12 bytes voor de tijdstempel van de gebeurtenis

Zie de hulpbron voor berichten in de Pub/Sub Lite API-referentie voor meer informatie over de indeling van berichten.

Quotumverhogingen

Als u een quotum voor Pub/Sub Lite wilt verhogen, kunt u via de Google Cloud Console een quotumverhoging aanvragen. Zie Een hoger quotum aanvragen voor meer informatie.