Nederlands wordt vanaf 15 januari 2021 niet langer ondersteund op cloud.google.com.

Prijzen

In dit document vindt u meer informatie over de prijzen voor Pub/Sub Lite.

Prijsoverzicht

Prijzen voor Pub/Sub Lite zijn gebaseerd op het volgende:

  • De verwerkingscapaciteit die u levert voor partities
  • De hoeveelheid opslag die u levert voor partities
  • De hoeveelheid uitgaand verkeer

Verwerkingssnelheid

De prijzen voor de verwerkingscapaciteit zijn per partitie per uur. Pub/Sub Lite brengt kosten in rekening voor de maximale verwerkingssnelheid voor publicaties en abonnementen die u in een uur levert.

De verwerkingssnelheid wordt aangeduid in MiB per seconde. Een partitie kan een verwerkingssnelheid van 4 tot 16 MiB per seconde voor publicaties en 4 tot 32 MiB per seconde voor abonnementen hebben.

Opslag

Een partitie moet een opslag van minstens 30 GiB hebben. Elke partitie in een Lite-onderwerp heeft dezelfde hoeveelheid opslag.

Pub/Sub Lite brengt kosten in rekening voor de maximale hoeveelheid opslag die u in een maand levert.

Prijstabel

In de prijstabel ziet u welke kosten van toepassing zijn op het gebruik van Pub/Sub Lite.

De prijzen voor zones en uitgaand internetverkeer zijn hetzelfde als de prijzen voor netwerkproducten.

Zie het voorbeeld van prijzen voor een voorbeeldscenario van gebruik en kosten.

Voorbeelden van prijzen

Wilt u bepalen hoeveel capaciteit u moet leveren aan een Pub/Sub Lite-systeem? Houd dan rekening met de verwerkingssnelheid en opslag die u gemiddeld nodig heeft en elke reservecapaciteit voor piekverkeer.

Stel dat u gemiddeld een verwerkingssnelheid van 10 MiB per seconde voor publicaties en 20 MiB per seconde voor abonnementen gebruikt. Lever dan een verwerkingssnelheid van 20 MiB per seconde voor publicaties en 40 MiB per seconde voor abonnementen tegen $ 180 per maand in Noord-Amerika.

In de volgende tabel ziet u wat dit gebruikspatroon kost en hoe deze kosten veranderen als u de verwerkingssnelheid schaalt:

Gepubliceerde gegevens/s Ontvangen gegevens/s Gepubliceerde gegevens/mnd Capaciteit voor publicaties/s Capaciteit voor abonnementen/s Kosten
1 MiB 1 MiB 2,5 TiB 4 MiB 4 MiB $ 27
1 MiB 2 MiB 2,5 TiB 4 MiB 4 MiB $ 27
10 MiB 10 MiB 25 TiB 20 MiB 20 MiB $ 135
10 MiB 20 MiB 25 TiB 20 MiB 40 MiB $ 180
100 MiB 100 MiB 247 TiB 200 MiB 200 MiB $ 1350
100 MiB 200 MiB 247 TiB 200 MiB 400 MiB $ 1800

Wilt u de opslag en de kosten van opslag per partitie inschatten? Bepaal dan hoelang u berichten wilt opslaan en hoeveel opslagruimte u nodig heeft. Stel dat u 4 MiB aan berichten per seconde wilt publiceren en berichten één dag wilt bewaren. Lever dan 337,5 GiB aan opslag. Als u de helft van de opslag wilt voorbehouden voor toename van de hoeveelheid verkeer, levert u voor elke partitie minstens 675 GiB.

In de volgende tabel ziet u de kosten voor opslag in Noord-Amerika:

Gepubliceerde gegevens/s Gepubliceerde gegevens/mnd Maximale opslag/mnd Kosten/partitie
1 MiB 2,5 TiB 84 GiB $ 3
10 MiB 25 TiB 844 GiB $ 34
100 MiB 247 TiB 8438 GiB $ 338

Prijzen vergelijken

In de volgende tabel ziet u de maandelijkse kosten voor Pub/Sub Lite- en Pub/Sub-systemen waarin berichten gedurende één dag worden opgeslagen:

Gepubliceerde gegevens/s Gepubliceerde gegevens/mnd Ontvangen gegevens/mnd Opslag/mnd Totale kosten voor Pub/Sub Lite Totale kosten voor Pub/Sub
1 MiB 2,5 TiB 2,5 TiB 84 GiB $ 27 $ 200
1 MiB 2,5 TiB 5 TiB 84 GiB $ 27 $ 300
10 MiB 25 TiB 25 TiB 844 GiB $ 169 $ 2000
10 MiB 25 TiB 50 TiB 844 GiB $ 214 $ 3000
100 MiB 247 TiB 247 TiB 8438 GiB $ 1688 $ 19.760
100 MiB 247 TiB 494 TiB 8438 GiB $ 2138 $ 29.640

Als u de kosten van Pub/Sub Lite en Pub/Sub vergelijkt, dient u rekening te houden met de verschillen tussen de producten. Zie Pub/Sub Lite of Pub/Sub kiezen voor meer informatie over de verschillen tussen Pub/Sub en Pub/Sub Lite.