Türkçe, 15 Ocak 2021’den itibaren cloud.google.com'da artık desteklenmeyecek.

SAHNE 1: 1. Bölüm'deki panelimize benzer bir tanıtım paneli. Merve, Vektör, Bit ve Vantuz'u ayrı ayrı daireler içinde görürüz. Çevrelerinde Nöral Ağ ile ilgili simgeler vardır. BAŞLIK: Öğreniyoruz: NÖRAL AĞLAR. Google AI'dan dijital çizgi öykü. Resim metni/Ok: Başrolde, bu işi kavramaya başlayan MERVE. Merve: GALİBA neler olup bittiğini biliyorum. Resim metni: VEKTÖR ve Resim metni: BİT ile Resim metni: Ve karşınızda VANTUZ! Vantuz: Selam!

SAHNE 2: Merve, Nöral Ağ diyarına açılan kapıdaki anahtarı çevirir. Resim metni: Makine Öğrenimi Maceralarının önceki bölümünde… Vektör: Sonraki durak: Nöral Ağlar!

SAHNE 3: Merve sevinçle bağırarak kapıyı bir hışımla açar. Merve: MERHABA DÜNY…

SAHNE 4: Kadraj, Merve'nin arkasında ve uzaktadır. Kapı boşluğundan, birbirine bağlı düğümlerden oluşan, uçsuz bucaksız ürkütücü bir manzara görürüz. Kapıdan duman da gelmektedir. Merve'nin korkudan donakalmış silüetini görürüz. Merve: Aaa!

SAHNE 5: Kapının diğer tarafına geri döneriz. Merve kapıyı kapatmıştır. Gözleri fal taşı gibi açık, saçları darmadağındır. Vektör ve Bit, sabırlı ve dikkatli bir şekilde ona bakmaktadır. Ses Efekti: GÜM

SAHNE 6: Önceki sahneyle aynıdır ancak Merve'nin gözleri Vektör ve Bit'e bakmaktadır. Kapının arkasından ses gelmektedir. Vantuz (kapının arkasından): Pardon, pardon! Hazır değildi. Tamam, gelin hadi.

SAHNE 7: Bir an Merve, Vektör ve Bit kapıdan tereddütle bakar.

SAHNE 8: Tatlı bir yavru ahtapot olan Vantuz, basit bir teknolojik nöronun yanında süzülmektedir. Vantuz: Selam! Ben Vantuz! TEMEL bilgilerle başlayalım mı?

SAHNE 9: Merve rahatlamış görünmektedir. Az önce gördüğü ürkütücü manzarayı omzunun üzerinden bakarak kontrol eder. Vektör ve Bit, Vantuz'a selam verir. Merve: *Oh* Evet, lütfen. Ben Merve. Vantuz: Selam Merve! NÖRAL AĞLAR, basit yapı taşlarından oluşur. EN BASİTİ de "NÖRON"dur. Aa, selam Vektör! Selam, Bit! Vektör: Hey. Bit: Selam üstat.

SAHNE 10: Merve, biyolojik ve teknolojik nöronları yan yana gösteren iki açıklayıcı panelin yanında yere çömelmiştir; Vantuz açıklama yapmaktadır. Vantuz: Tıpkı biyolojik adaşları gibi, bu "nöronlar" da birçok GİRDİYİ kabul eder ve bunları birleştirerek ÇIKTILAR üretir. Merve: "Girdiler" derken…

SAHNE 11: Vantuz ve Bit, veri sütunları içeren bir özellikler tablosunun üzerinde sohbet etmektedir. Vantuz: SAYISAL olarak ölçebildiğin hemen hemen HER ŞEY. Bit: Girdileri bir e-tablodaki özellikler gibi düşün!

SAHNE 12: Bit bir jest yaparken Vektör de tabloyu arka ayağıyla devirir. Vektör: Ama bu YAN devrilmiş! Bit: (Şart değil tabii. Soldan sağa doğru daha iyi görünüyor…)

SAHNE 13: Vantuz ve Merve, artık yatay görünüme sahip olan tabloyu incelemektedir. Her bir veri sütunundan gelen ve bir dizi yuvarlak düğüme (girdilere) uzanan oklar görürüz. Vantuz: İşte her şeyin başladığı yer. GİRDİLERDEN oluşan ilk KATMANIMIZ.

SAHNE 14: Vantuz, az önceki girdi katmanında süzülmektedir ve sağ tarafta basit bir ikili sınıflandırmaya işaret eder: Kedi veya Köpek. "Kedi" kelimesi vurgulanmıştır. Vantuz: Daha sonra HEDEFİMİZ, ne kadar karmaşık olsa da, bu GİRDİ KATMANI tarafından oluşturulan değerleri kullanarak diğer uçta basit bir CEVAP veren bir ÇIKTI katmanı oluşturmak.

SAHNE 15: Uzaktan baktığımızda ekipteki herkes açık bir alanda durmaktadır. Vantuz gülümsemekte, Merve ise ne yapacağını bilmez haldedir. Vantuz: İşte bu kadar. Sorusu olan var mı? Merve: …

SAHNE 16: Önceki sahnenin aynısıdır ancak Vektör ve Bit kıs kıs gülmektedir. Bit (ses efekti): *hıh hıh*

SAHNE 17: Önceki sahnenin aynısıdır ancak Merve şimdi kafa karışıklığı içinde bağırmaktadır. Ekibin diğer üyeleri artık açık açık gülmektedir. Merve: İYİ DE, O İKİ KATMAN ARASINDA NE OLUYOR?! Vantuz: Aynen!

SAHNE 18: Küçük bir animasyonlu sınıflandırma simgesi, standart bir Nöral Ağ diyagramının gizli katmanlarında ilerlerken Vantuz da seyreder... Vantuz: Aradaki bu "gizli katmanlar" karmaşık bir cevaba ulaşmak için bir dizi basit sınıflandırma görevi yürütür.

SAHNE 19: Vantuz, üzerinde sigma (Σ) işareti bulunan bir düğüme doğru yaklaşan X1 ve X2 şeklindeki girdilere sahip basit bir nöronu göstermektedir. Vektör aşağıdan lafa karışır. Vantuz: Her bir özelliğin sayısal değeri (X) toplanarak nörona eklenir. Vektör: Bu toplam (∑) da, çizginin eğimini belirlemeye yarar.

SAHNE 20: Önceki sahne gibidir ancak şimdi girdiler ile toplam düğümü arasındaki çizgiler W1 ile W2 şeklinde etiketlenmiştir ve kalınlıkları farklıdır. Vantuz: Fakat bazı özellikler, diğerlerinden daha fazla AĞIRLIĞA sahip olmayı hak eder. Bu yüzden öncelikle bu girdilerin kuvveti artırılır veya azaltılır.

SAHNE 21: Merve gelir. Artık üzerinde Düşük ve Yüksek (bkz. 1. Bölümdeki açıklama) olarak ayarlanmış düğmeler bulunan çizgilere işaret etmektedir. Merve: Oo! Yani ağırlık bu DÜĞMELERDE! Vantuz: Evet!

SAHNE 22: Merve ve Vantuz, şimdi bir de toplama aşağıdan giren ve "b" olarak etiketlenmiş ek düğüme sahip olan basit nöronu incelemektedir. Bu düğümün çizgisinde de ağırlık vardır. Vantuz: Bir de, yine ağırlığı ayarlanabilen ve toplama katkıda bulunan ÖNYARGI vardır.

SAHNE 23: Merve'nin konuşma balonlarında animasyonlu iki grafik vardır. Ağırlık ve önyargı değiştikçe, çizginin eğiminin ve Y ekseniyle kesiştiği yerin değişimini göstermektedir. Vantuz ve Vektör, aşağıdan lafa girer. Merve: Yani… AĞIRLIĞIN değişmesi EĞİMİ değiştiriyor… ÖNYARGININ değişmesi de Y EKSENİYLE KESİŞİMİ mi değiştiriyor? Vantuz: Aynen öyle! Vektör: Hızlı öğrenir demiştim sana.

SAHNE 24: Nöronumuzun üzerinde artık toplam düğümü yerine eğimli bir çizgi görülmektedir. Vantuz da sonraki adımı gösterir: aktivasyon fonksiyonunu simgeleyen basık bir çizgi (sigmoid şekli gibi). Bit, aşağıda bir pankart tutarak süzülmektedir. Vantuz: Sonra, bu doğrusal sınıflandırıcıyı, sigmoid fonksiyonu gibi DOĞRUSAL OLMAYAN bir şekle sokarız… Resim metni (Bit tutmaktadır): Daha fazla bilgi

SAHNE 25: Vantuz, büyütülmüş bir sigmoid grafiğinin Y ekseniyle kesiştiği yerde süzülmektedir. Merve, sağ alt tarafta parmaklarıyla bir çerçeve oluşturmuştur. Vantuz: Bu "AKTİVASYON FONKSİYONU", doğrusal olmayan ilişkilere… …ve öğrenme sürecinde daha düzgün ayarlamalara imkan tanır. Merve: Hmm.

SAHNE 26: Şimdi, nöronumuzun tamamını bütün etiketleriyle birlikte görürüz. Vantuz ve Merve, aşağıdan gözlem yapmaktadır. Şeklin, bütün bu bileşenlerle biraz korkutucu bir görünüm vermesi amaçlanmıştır. Etiketler: Düğüm, Ağırlık, Uç, Toplam, Önyargı, Aktivasyon fonksiyonu ve Doğrusal olmayan fonksiyon. (ör. Sigmoid, tanh, Softmax, Swish, ReLU, Sızıntı ReLU, Diyet ReLU, Peynirli ReLU, ReLU, Ivır, Zıvır, ReLU ve Ivır Zıvır.) Vantuz: İşte burada tamamı görülüyor. Merve: Eyvah.

SAHNE 27: Basit, üç düğümlü nöronumuza döneriz. Girdiler olarak X1 ve X2, aktivasyon fonksiyonu olarak da sigmoid eğrisi gösterilmektedir. Vantuz neden bu basit görünüme döndüklerini açıklarken Merve de rahatlamış görünmektedir. Vantuz: Fakat hadi basitlik için toplam, önyargı ve aktivasyon fonksiyonunu tek bir düğümde birleştirelim… …ve ağırlıkları göstermek için de çizgi kalınlığını kullanalım. Merve: *Oh* Evet, HADİ!

SAHNE 28: Tek nöronda şimdi düğümleri bağlayan animasyonlu ağırlıklı çizgiler görülmektedir ve yeni bir çıktı çizgisi de sağa doğru gitmektedir. Vantuz: Şimdi de bu düğümün ÇIKTISI — Merve: Oo!

SAHNE 29: Nöron 1, ikinci bir nöronla birleşmiştir. N1'in çıktıları, N2'nin girdileri olmuştur. Nöronlar arasındaki çizgiler halen animasyonludur ve düğümler arasındaki bilgi akışını göstermektedir. Merve: …bir diğerinin GİRDİSİ olabilir! Vantuz: İşte budur!

SAHNE 30: Ağ büyümektedir. Altı katman halinde birbirine geçmiş nöronlar arasında akan animasyonlu çizgiler görülür. Vantuz: …ve bir DİĞERİ, sonra DİĞERİ… Merve: Vaay.

SAHNE 31: Merve'nin konuşmasının altında, Bölüm 1'i anımsatan iki küçük animasyonlu kare görürüz: Bir top, eğrinin dip kısmında duracak şekilde ileri geri yuvarlanmakta; bir çizgi de X'ler ve O'lardan oluşan koleksiyonda uygun bir sınıflandırma hattında duracak şekilde dönmektedir. Bit, bizi Bölüm 1'e gönderen bir pankart tutmaktadır. Merve: Yani, nöral ağları GERİ YAYILMA ve GRADYAN İNİŞ* kullanarak eğittiğimizde… …bu işlem, ağırlıkları ve önyargıları DÜZENLİYOR mu? Vantuz: Evet! Dipnot (Bit tutmaktadır): *Birinci Bölüme Bakın.

SAHNE 32: Üç girdiye sahip basit bir nöronda, ağırlığı aktarmak için çizgi kalınlığını ayarlayan animasyonlu butonlar gösterilmektedir. Vantuz yukarıdan açıklama yapmakta, Bit ellerini havaya kaldırmakta, Merve ise yere bağdaş kurmuş oturmaktadır. Vantuz: Bu otomatik ayarlamalara "MODEL EĞİTİMİ" diyoruz. Bit: Anne, bak! Ellerimi bıraktım! Merve: Harika; peki biz MÜHENDİSLER nerede devreye giriyoruz?

SAHNE 33: Merve, önünde süzülen çok katmanlı düğüm ağına doğru uzanırken Vektör de sırtına çıkmış, söze girmektedir. Bit de aşağıda süzülür. Vektör: Oo, her yerde! Mühendisler doğru mimariyi seçme, katman veya düğümlerin sayısını düzenleme ve aktivasyon fonksiyonlarını seçme gibi birçok karar verir. Merve: Hım. Bit: Bunlara HİPERPARAMETRE AYARI diyoruz.

SAHNE 34: Merve ve Vantuz, grafik benzeri bir ızgara görünümü önünde konuşmaktadır. Vantuz: Bilgiler YAPIYA sahiptir. İyi eğitilmiş bir nöral ağ, o yapıda GEZİNMENE yardımcı olabilir.

SAHNE 35: Merve ve Vantuz, bir duvarın üstünden bakarak regresyon (bir veri haritasına eğilim çizgisi çizme) ve sınıflandırma (iki veri grubunu ayırmak için çizgi çizme) uygulayan iki küçük Merve'yi gözlemlemektedir. Vantuz: Şu REGRESYON ve SINIFLANDIRMA çizgilerini çizdiğin zaman yaptığın da budur… Ortada yalnızca bir veya iki özellik varken bunu ELLE yapmak kolay iş… Merve: Ayy… Şunlara bak!

SAHNE 36: Yan yatmış e-tablomuza döneriz. Tabloya girdi düğümlerinden oluşan ek bir katman eklenmiştir. Merve ve Vantuz gözlem yapmaktadır. Vantuz: Fakat birden fazla özellik, birden fazla GİRDİ demektir. Bunun anlamı da—

SAHNE 37: Merve, Vantuz, Vektör ve Bit bir anda verilerden oluşan karmaşık bir dünyada süzülmeye başlar. Etraflarında sayılar ve harfler uçmaktadır. Merve korkmuş görünüyordur. Bit tuhaf bir şekil almaya başlar. Vektör, Escher'vari bir sayı akışı içinde tepetaklak yürümektedir. Vantuz ise istifini bozmaz. Vantuz: —gezinilecek birden fazla BOYUTTUR. Bu da, A ve V arasında basit ve düz bir sınır çizmeyi neredeyse İMKANSIZ hale getirir! Merve: N-NEE??

SAHNE 38: Çok boyutlu görüntü, panelin üst kısmına doğru flulaşır. Bit rahat ve kendinden emin görünür. Merve ise köşede şaşkınlık içindedir. Vantuz: Neyse ki DİJİTAL kuzenlerimiz diğer boyutları MATEMATİKSEL olarak görebiliyor ve bu yapı İÇİNDE bize yollar bulabiliyor. Bit: Evet, çocuk oyuncağı. Altında yatan topografiyi bükmek yeterli.

SAHNE 39: Bit, iç içe geçen iki veri spiralini gösteren bir grafiği işaret etmektedir. Vektör sağ taraftan söze girer. Bit: Örneğin, bu iki şekli ayırabilecek düz bir çizgi yokmuş gibi görünebilir ama nöral ağlar bunun bir yolunu bulur. Vektör: İşte o "GİZLİ KATMANLAR" burada devreye girer…

SAHNE 40: Bit, veri spirallerini üç aşamada elleriyle bükerek bunları tek bir çizgiyle kolayca ayrılabilecek iki çizgiye dönüştürür. Bit: Verileri DÖNÜŞTÜRÜRLER — — boşluğu ESNETİR ve SIKIŞTIRIRLAR — — fakat cevap peşinde onu asla KESMEZ, KIRMAZ veya KATLAMAZLAR.

SAHNE 41: Vantuz'un üzerinde yatık bir Dünya süzülmektedir. Antarktika'nın etrafına kesikli bir çember çizilmiştir ve yanında küçük bir soru işareti vardır. Aşağıda, Vantuz bir Merkatör projeksiyonu üzerinde düz bir çizgi çizer. Vantuz: ANTARKTİKA ve diğer kıtalar arasında DÜZ ÇİZGİ çizmeye benzer… YERKÜRE üzerinde imkansız görünebilir… …ancak BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRİNCE imkansız değildir!

SAHNE 42: Veri kümelerini çizgilerin ayırdığı üç düğüm görürüz. İlk ikisi tek bir katmanda birleştirilerek, çıktı düğümünde istenen veri kümesini başarılı bir şekilde ayıran eğik bir çizgi oluşturulur. Bit, Nöral Ağ oyun alanı demosuna bağlantı veren bir Daha Fazla Bilgi pankartı tutmaktadır. Vantuz: Her nöron farklı bir doğrusal fonksiyon içeriyorsa bunların BİRLEŞTİRİLMESİ bize VERİ UYDURMA için daha KARMAŞIK şekiller verir. Başlık/Bağlantı (Bit tutmaktadır): Daha Fazla Bilgi

SAHNE 43: Merve sinsi bir görünüme sahiptir. Ellerinin arasında süzülen düğüm bulutunu zevkle seyretmektedir. Vantuz, bir kolunu Merve'nin omzuna koymuş, endişeli görünmektedir. Merve: OO! Yani YETERİNCE nöronla, ne kadar karmaşık olursa olsun HER veri kümesini uydurabilir miyim?? Hah-ha-ha... Vantuz: Dur bakalım! ÇOK FAZLA nöron, FAZLA UYUMA yol açabilir!

SAHNE 44: Vektör, yavaşça yürümeye başladığında noktalı çizgi hafif aşağı eğimli bir şekilde soldan sağa doğru uzar. VEKTÖR: ...olarak adlandırdığımız manzaradaki o zirveler ve vadiler ancak giderek aşağı indiğimizde...

SAHNE 45: Merve, Bit, Vantuz ve Vektör boşlukta sohbet etmektedir. Merve: ANLADIM. Peki onlara neden "GİZLİ KATMANLAR" diyoruz? Bit: Oo. Güzel soru. Vantuz: Yani… Hangi özelliklerin GİRDİĞİNİ biliyoruz… Hangi cevapların ÇIKTIĞINI biliyoruz… Vektör: …ve gizli katmanların NASIL çalıştığını bile açıklayabiliriz…

SAHNE 46: Merve, Vektör'ü dinlemek üzere çömelmiştir. Karmaşık bir düğüm ağının önünde silüet şeklinde görülür. Bit sağ tarafta elinde Daha Fazla Bilgi işareti tutmaktadır. Vektör'ün konuşma balonunu işaret eden ok, Cassie'nin araştırmasına giden bağlantı içerir. Bit: Fakat TAMAMEN BAĞLANTILI BİR NÖRAL AĞDA her bir düğüm, önceki katmandaki tüm düğümlerden gelen sonuçları harmanlar. Hangi "özelliklere" baktığını kim söyleyebilir ki? Vektör: Veri bilimci Cassie Kozyrkov'un deyimiyle, "TARİF EDİLEMEYENİ OTOMATİKLEŞTİRİYORUZ".

SAHNE 47: Vantuz, sağ panelden görüntüye girer. Küçük bir maden ocağı arabasının yanında durmakta, kondüktör şapkası takmaktadır. Ekip üyeleri de arabaya atlamak üzere hamle yapar. Vantuz: TAM BAĞLANTILI bir nöral ağ, mimarinin yalnızca bir türüdür… Merve: Şapkan güzelmiş. Vantuz: Sağ ol!

SAHNE 48: Vantuz, bir harita önünde maden ocağı arabasında oturmaktadır. Haritada, ağ mimarisi simgelerine göre etiketlenen çeşitli duraklar vardır. Vantuz: Hadi nöral ağ haritasındaki BAŞKA bir popüler durağa gidelim.

SAHNE 49: Ekibin tamamı, maden arabasında yol almaktadır. Kıvrıla kıvrıla giden rayların etrafında farklı mimari simgeleri süzülmektedir. Merve heyecanlıdır, Vantuz bir yandan neşeyle açıklama yapmaktadır. Vantuz: Bütün bu alan sürekli DEĞİŞİYOR. Sonsuza dek yapım aşamasında. Günümüzün en popüler hedeflerinden bazıları 10 yıl önce sadece PROTOTİPTİ!

SAHNE 50: Araba, saat kadranını andıran kıvrımlı bir yolda üç farklı aşamadan geçer. Çizimler seçilemeyecek kadar küçüktür. Vantuz: TEKRARLAYAN NÖRAL AĞLAR (ör. LSTM'ler), tekrarlayan şekilde kendi üzerlerine dönerler ve— —ZAMANSAL ÖĞEDEKİ sorunları ele alırlar.— —KONUŞMA TANIMA buna örnektir. Resim metni/bağlantı: Daha Fazla Bilgi

SAHNE 51: Maden ocağı arabası, kuş bakışı görünümde raylarda gitmektedir. Farklı yollar bir noktada birleşmektedir. Vantuz bir yandan makas değiştiren kolu kontrol ederken bir yandan da açıklama yapar. Daha fazla bilgi bağlantısı, derin öğrenme eğiticisine gider. Vantuz: OTOMATİK KODLAYICILAR gibi diğerleri, taşan büyük verilerin BOYUTLULUĞUNU azaltarak— —denetimsiz verilerden anlam çıkarabilmeye yardımcı olur. Resim metni/bağlantı: Daha Fazla Bilgi

SAHNE 52: Ekip ön planda son sürat gitmektedir. Uzakta ise başka raylar ve arabalar görülür. Hızla giderlerken Merve, Vantuz'un sözünü keserek diğer arabalardaki yolcuları sorar. Vantuz neşeli bir tavırla önüne bakmaktadır. Vantuz: Bizim gideceğimiz ağ, analiz özelliğiyle ünlü— Merve: Baksana, ŞUNLAR kim? Vantuz: Oh, orası G.A.N. hattı. O yolcuların hiçbiri gerçek değil! Sakın göz teması kurma.

SAHNE 53: Araba bir platforma yanaşır. Kemerli bir girişin üzerinde "CNN" yazmaktadır. Hepsi incelemek için arabadan atlar. Vantuz: İşte geldik. EVRİŞİMLİ NÖRAL AĞ (CNN) yolcusu kalmasın! Merve: Ah, BUNLARI duymuştum. Bit: Haberlerde adı geçiyor.

SAHNE 54: Ekip, süslemeli çerçevelere sahip sanat eserlerinin sergilendiği bir galeriye girer ancak tüm tablolarda karmakarışık 1'ler ve 0'lar vardır. Bit, tablolardan birinin önünde mest olmuş haldedir. Merve'nin kafası karışmış gibidir. Bit: Oo, buna BAYILDIM. 11001101010'ı nasıl da resmetmiş ama! Merve: Iı… Vantuz: Bir CNN için resimler sadece sayılardan oluşan tablolardır!

SAHNE 55: Merve tablolardan birini tutup içindeki sayılara bakar. Vantuz tabloların içeriğini açıklar. Bit, CNN'lerin verileri nasıl görsel olarak işleyip ayrıştırabildiğini göstermek için sağ altta bir ses dalgasının üzerinde mikrofon tutmaktadır. Merve: Resimlerle ilgilenen BÜTÜN nöral ağlar için geçerli değil mi bu? Vantuz: Elbette! Fakat CNN'ler bütün bu görüntü tabanlı verilerin ayrıştırılması ve elde edilmesi için benzersiz bir yöntem sunar. Bit: (Resim olarak TEMSİL EDİLEBİLEN her türlü veri türü dahil.)

SAHNE 56: Ekip, 32x32 piksel boyutunda gri tonlarında bir kedi resmine bakmaktadır. Vantuz: Bunun gibi DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ resimler bile çok fazla bilgi taşır. Bu 1024 PİKSELİN her biri ayrı bir girdidir. Aslında kırmızı, yeşil ve mavi kanalları sayarsak ÜÇ girdidir. Vektör: Osman amcam!

SAHNE 57: Vantuz, sol panelde renkli görüntü katmanlarını açıklamaktadır. Aşağıda Kırmızı, Yeşil ve Mavi kanalları ve bunlara karşılık gelen toplam girdi sayısını (3072) gösteren girdi katmanları vardır. Sağ tarafında geniş bir girdi katmanı uzanmaktadır. Merve korkuyla irkilir. Vantuz: İşte bir ÇOK BOYUTLU GİRDİ KATMANI… Üstelik bu yüksek çözünürlüklü veya video bile değil! Merve: AAAH! Bir şeyler ÇAĞRIŞIYOR.

SAHNE 58: Vantuz, kedilerle ilgili altı resmin yanında konuşmasını sürdürmektedir. Resimlerde kediler yakın plan, farklı pozisyonda, tek bir resim içinde birden farklı konumda vb. gösterilir. Sol alttaki bir sınıflandırma düğümünde "Kedi mi: EVET" yazar. Vantuz: İşimiz bittiğinde basit ve tek bir "EVET" veya "HAYIR" cevabı almak istiyor olabiliriz ama bunun HER kedi için HER açıda ve resmin herhangi bir konumunda işlemesi gerekir. Merve: Vay. Zor işmiş!

SAHNE 59: Bit, piksellerden oluşan bir matrisin içinde görünür. Her bir blok, sağ taraftaki ayrı bir yapıya doğru açılmaktadır. Vantuz: Kesinlikle. CNN'ler, piksel verilerinden oluşan bu kocaman matrisleri katman katman YÖNETİLEBİLİR PARÇALARA AYRIŞTIRARAK bu zor işi başarır.

SAHNE 60: Vantuz, Merve'ye sapları (filtre) olan küçük bir matris fırlatır. Vantuz: Hadi kaynak görüntümüzdeki KEDİYLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİN bir haritasını çıkararak başlayalım. YAKALA! Merve: Bu nedir? Vantuz: BİR FİLTRE. Başlangıçta rastgele ağırlıklardan oluşan bir matristir ancak algoritma zamanla bunu ayarlar.

SAHNE 61: Minik Merve ve Vantuz, animasyonlu iki matrisin üzerinde parmak ucunda yürümektedir. İlk matriste filtre, girdi verilerinde adım adım ilerlemektedir. İkinci matriste, kare kare elde edilen özellik haritası görülür. [Örnek gelecek.] Vektör, sağ alttan fırlayıp söze girer. Vantuz: "EVRİŞİM", bu filtrenin bütün resim üzerinde "ADIM" olarak bilinen değişken aralıklarla hareket etmesini içerir. Merve: Oo! KAYNAK VERİLERİNİ matrisle çarpıyor! Vektör: Ortaya çıkan sonuca ÖZELLİK HARİTASI denir!

SAHNE 62: Can simidi ve güneş gözlüğü takmış olan Vantuz, CNN'lerin işleyişini açıklamaktadır. Girdi resmini, evrişimle oluşturulan daha basit resimleri, ardından aktivasyon fonksiyonunu ve son olarak da havuzlama ile oluşturulan daha küçük resimleri görürüz. Merve bunların üzerinde durmakta ve sahneyi incelemektedir. Vantuz: Bu özellik haritaları, işlem boyutlarını daha da küçültmek için HAVUZLAMA işleminden geçer. Merve: Oo, yani daha fazla özellik yakalamak için bunları üst üste koymaya devam edebiliriz!

SAHNE 63: Vantuz, kenarları bulanık olan dört düşük çözünürlüklü filtreye doğru süzülmektedir (yatay, dikey, sola yatık ve sağa yatık). Bit aşağıdaki panelden söze girer. Eli, şaşkın bakışlı bir beyne doğru uzanır. Vantuz: Filtreler başlangıçta KENARLARDAN ve YÖNDEN fazlasını algılayamaz…* Bit: *İLGİNÇ BİLGİ: Beyninizin görsel korteksi de algılamayı bu şekilde başlatır… Hatta bu, CNN'lere ilham kaynağı olmuştur. Resim metni: Daha Fazla Bilgi

SAHNE 64: Soldaki diyagramlarda üç özellik katmanı görülür: Kaba hatlar, daha net öğeler ve tam karakter veya figürler. İçlerinde minik Vantuz da vardır! Gerçek Vantuz, sağ taraftan açıklama yapar. Vantuz: Fakat birbirini izleyen her katmanda, KOMPOZİT özellikler belirmeye başlar. Gördün mü? Ben!

SAHNE 65: Merve ve Vantuz, parlayan bir filtreye yukarıdan bakar. Merve: Yani, başta ÇİZGİLER ve AÇILAR vardı. Sonra BIYIK, PATİ ve TÜY; en son da "KEDİ" veya "KÖPEK" mi oldu? Vantuz: Şey… *heh* EVET, HAYIR ve EVET! ORTA katmanda hangi özellikleri gördüğünü hiçbir zaman tam olarak bilemeyebiliriz— — fakat her ne ise, onu saklandığı yerde BULABİLİR!

SAHNE 66: CNN aşamalarını gösteren sahneye döneriz ancak şimdi en sonda bir Sınıflandırma katmanı görülür. Burada ikili bir çıktıya doğru giden, birbirine bağlı çizgiler içeren düğüm sırası yer almaktadır. Vektör sağdan sahneye girerek açıklama yapar. Vektör: İLK örneğimizdeki gibi CNN'ler tamamen bağlantılı değil. Fakat en son çıktı katmanı BAĞLANTILI. Önceki katmanın tüm nöronlarına bağlanıyor.

SAHNE 67: Merve, Vantuz, Bit ve Vektör boşlukta durmaktadır. Her birinin etrafında, ağın yaptığı tahminleri gösteren kutular vardır. Merve %98 insan, Vantuz %94 ahtapot, Vektör %89 kedi fakat Bit %60 basketbol topudur. Vantuz: Bu SINIFLANDIRMA KATMANI, doğru cevapları verir— Bit: Iı… Baksanıza? Etiketler: %98 İnsan %94 Ahtapot %60 Basketbol Topu %89 Kedi

SAHNE 68: Merve endişeyle öne eğilir. Bit hariç herkesin kutusu yok olmuştur. Vantuz endişeli bir şekilde yukarıda süzülmektedir. Bit üzgündür. Merve: Aa. Bu da ne? Eğitim verilerinde UÇAN ROBOT yok muymuş? Vantuz: Yani, olması LAZIMDI! Etiket: %60 Basketbol Topu

SAHNE 69: Vektör ve Merve, yere yayılmış olan eğitim ve test verilerini incelemektedir. Bit arka planda hem kararlı hem de isyankar görünmektedir. Vektör: HAYIR! Sadece yürüyenler var. Klasik SEÇİLİM ÖNYARGISI. Merve: Haksızlık ama bu! Bütün robotların yürümesini beklemek… Bit: KANATLARIM VAR RUHUMDA! Etiket: %60 Basketbol Topu

SAHNE 70: Bit ve Vektör sol tarafa bakmaktadır. Merve ayağa kalkmaya hazırlanır. Merve: Galiba ben verileri hep ÖNYARGISIZ olarak düşündüm. Sadece "sayılar" falan… Vantuz: Veri kümeleri, bir araya getirildikleri yer ve zamanın ürünüdür. Etiket: %60 Basketbol Topu

SAHNE 71: Vantuz'un kollarında çeşitli el kuklaları vardır. Her birinden, farklı semboller içeren konuşma balonları çıkar. Vantuz: Proaktif olarak "nötr" veriler oluşturmaya çalışsan da veri derleme işini yapan kişilerin KENDİ gizli önyargıları olabilir.

SAHNE 72: Merve, veri resimlerinin yanında yere çökmüştür. Vektör ve Bit hüzünlüdür. Vantuz, sağ tarafta başka resimlere bakar. Merve: Bu iş sandığımdan daha karmaşık. Vantuz: Hmmm… ÖRTÜK ÖNYARGI denen bir şeyle karşı karşıya olabiliriz… Şu basketbol topu resimlerine bir bak, ortak özelliklerini gör… Etiket: %60 Basketbol Topu

SAHNE 73: Vantuz, Merve'ye bazı fotoğraflar gösterir. Hepsinde basketbol topu tutan oyuncuların elleri ve kolları vardır. Vantuz: TANIDIK bir şey gördün mü? Merve: Bilmem ki, bir sürü kolun tuttuğu—

SAHNE 74: Merve, Basketbol Topu kutusundaki Bit'e tekrar bakar ve aydınlanma yaşar. Merve: Oooo. Etiket: %60 Basketbol Topu

SAHNE 75: Merve ve Vantuz konuşur. Vantuz: MÜHENDİSLER ve AHLAK BİLİMCİLER halen nöral ağların dünyayı algılama şeklini ve— —bizim gelecekte onlara uygun gördüğümüz rolleri anlamaya çalışıyor.

SAHNE 76: Merve, Vantuz, Vektör ve Bit yansıtıcı bir yüzeyde durmuş, kendi yansımalarına bakmaktadır. Vantuz: Bir CNN'i ters çeviren araştırmacılar, eşsiz bir resim sınıflandırıcıdan… …ÜRETKEN ÇEKİŞMELİ AĞLARA (GAN) hayat verdi… …Bunlar çok güzel gerçeküstü resimler oluşturabilir ama kötü şöhretli "deep fake" resimler de vardır. Resim metni: Daha Fazla Bilgi

SAHNE 77: Merve kararlı, Vantuz ise cesaret verici görünmektedir. Vektör ve Bit, aşağıdan bağırır. Merve: Evet. Ben sorunun değil çözümün parçası olmak istiyorum… Umarım zamanı geldiğinde aradaki FARKI anlayabilirim. Vantuz: Tüm bunların İŞLEYİŞİNİ öğrenmek harika bir BAŞLANGIÇ. Vektör ve Bit (kenardan): Yaşa! Yaşa!

SAHNE 78: Merve umutla gökyüzüne bakarken patronu Mert seslenir. Vantuz öfkelidir. Merve: Sıkı dur, dünya! %99 eminim ki— Mert (dışarıdan): HEY, MERVE!

SAHNE 79: Mert, fantezi dünyasının kenarından bakıp sorular sorar. Tüm ekip tedirgin olmuştur. Vektör tıslar. Mert: Oo! Neredeyim ben? Bu da ne? BUNLAR kim? Merve: Şey, bunlar— Mert: Aslında, UMURUMDA DEĞİL!

SAHNE 80: Merve duvar kenarına, Bit ve Vantuz'un yanına oturur. Mert gevezelik ederken hepsi keyifsiz görünmektedir. Mert: Paydaşlara sunum yapmak üzere ON DAKİKA içinde hazır olman lazım. Vantuz: Bu hep böyle midir? Merve: Evet.

SAHNE 81: Mert el sallayarak kaybolur. Ekip üyeleri etrafını sararken Merve doğrulmaya başlar. Mert: Hadi baay! Vantuz: Of, ne kadar çok bilgi… Vektör: Ben toplantı odasına sabotaja gidip sana zaman kazandırayım.

SAHNE 82: Vantuz panikle uzaklara bakar. Merve elini kaldırarak onu durdurur. Vantuz: Ağırdan almam gerektiğini biliyordum! Kafadanbacaklılar Akademisi'nde beni alaya alacaklar! Merve: Yoo.

SAHNE 83: Kararlı ve heyecanlı Merve'yi yakından görürüz. Merve: Kaptım bu işi.

Şimdi sıra sizde!
Makine öğrenimi dünyasındaki
yolculuğunuza devam etmek için...

SAHNE 84: Merve, yöneticilerin olduğu bir odada sunum yapmaktadır. Nöral ağların ve diğer öğelerin görüldüğü bir tahtayı işaret eder. Dinleyenler memnundur. Okuyuculara sunulan daha fazla bilgi edinme bağlantılarıyla sahne kapanır.

...Google'ın hızlı makine öğrenimi kursunu alın
veya Google Cloud AI'ı keşfedin!

  • Hikaye, Tasarım ve Sayfa Düzeni: Lucy Bellwood, Dylan Meconis, Scott McCloud
  • Çizim: Leila del Duca
  • Renklendiren: Jenn Manley Lee
  • Japonca yerelleştirme: Kaz Sato, Mariko Ogawa
  • Google Comics Factory (Allen Tsai, Alison Lentz, Michael Richardson) tarafından hazırlanmıştır