Overzicht van Google Cloud-voorwaarden

Hieronder vindt u de links naar de servicevoorwaarden en beleidsregels voor de producten die door Google Cloud worden aangeboden.

G Suite for Education

(Online) Overeenkomst
Privacyverklaring

Google Maps Platform

Servicevoorwaarden

Hire by Google

Servicevoorwaarden