PHP OP GOOGLE CLOUD PLATFORM

Documentatie bekijken

PHP-tools voor het ontwerp van cloudeigen apps, implementatie op schaal en gegevensanalyse

 • Schaalbare web-apps en API's ontwerpen
 • Toegang krijgen tot volledig beheerde MySQL-, NoSQL- en PostgreSQL-databases
 • Gebruikmaken van Google-API's voor machine learning met support voor uw eigen bibliotheek
 • Op grote schaal container-apps uitvoeren
 • Uw favoriete framework of CMS implementeren
Hoogstaande Composer-pakketten

Gebruik onze API's en services met Google Cloud Composer-pakketten en test onze codevoorbeelden.

1
Installeer
$ composer require google/cloud-storage
2
Stel een Google Cloud Platform-project in
 1. In the Cloud Console, on the project selector page, select or create a Cloud project.

  Go to the project selector page

 2. Zorg dat facturering is ingeschakeld voor uw project.

  Meer informatie over het inschakelen van facturering

 3. Enable the Cloud Storage API.

  Enable the API

3
Schrijf uw code
use Google\Cloud\Storage\StorageClient;

/**
 * Upload a file.
 *
 * @param string $bucketName the name of your Google Cloud bucket.
 * @param string $objectName the name of the object.
 * @param string $source the path to the file to upload.
 *
 * @return Psr\Http\Message\StreamInterface
 */
function upload_object($bucketName, $objectName, $source)
{
  $storage = new StorageClient();
  $file = fopen($source, 'r');
  $bucket = $storage->bucket($bucketName);
  $object = $bucket->upload($file, [
    'name' => $objectName
  ]);
  printf('Uploaded %s to gs://%s/%s' . PHP_EOL, basename($source), $bucketName, $objectName);
}
SNELSTARTGIDSEN VOOR PHP
Snel problemen opsporen en oplossen

De Operations suite van Google Cloud biedt effectieve controle, logboekregistratie en diagnostische gegevens. De suite geeft inzicht in de status, prestaties en beschikbaarheid van cloud-apps, waardoor u sneller problemen kunt opsporen en oplossen.

Video 'Google Stackdriver' afspelen
Operations suite
Geïntegreerde controle, logboekregistratie en diagnostische gegevens voor apps in Google Cloud en AWS.
Video 'Stackdriver Error Reporting' afspelen
Error Reporting
Zo kunt u een fout in Google Cloud Console onderzoeken als u een foutmelding krijgt.
Video 'Problemen controleren, diagnosticeren en oplossen met Stackdriver' afspelen
Controleren, diagnosticeren en oplossen
In deze video maakt Aja Hammerly gebruik van Cloud Monitoring, Cloud Logging, Error Reporting, Cloud Debugger en Cloud Trace om enkele subtiele fouten in een voorbeeld-app op te sporen en op te lossen.
Meer informatie
PHP IN GCP-COMMUNITY'S

Wilt u meepraten? Word lid van onze community om vragen te stellen of te chatten met de Google-experts die meebouwen aan PHP voor Google Cloud Platform.