GOOGLE CLOUD PLATFORM'DA PHP

Belgeleri Göster

Bulut uygulamaları geliştirmenize, büyük ölçekte dağıtım yapmanıza ve verileri analiz etmenize yardımcı olacak PHP araçları

 • Ölçeklenebilir web uygulamaları ve API'ler geliştirin
 • Tamamen yönetilebilen MySQL, NoSQL veya PostgreSQL veritabanlarına erişin
 • Yerel kitaplık desteğiyle Google’ın makine öğrenimi API'lerini kullanın
 • Container mimarisine alınmış uygulamaları geniş ölçekte çalıştırın
 • Favori çerçevenizi veya CMS'yi dağıtın
özenle tasarlanmış composer paketleri

Google Cloud Composer paketlerini kullanarak API'lerimiz ve hizmetlerimizden yararlanın ve kod örneklerimizi test edin.

1
Yükleyin
$ composer require google/cloud-storage
2
Google Cloud Platform projesi oluşturun
 1. In the Cloud Console, on the project selector page, select or create a Google Cloud project.

  Go to the project selector page

 2. Projeniz için faturalandırmanın etkinleştirildiğinden emin olun.

  Faturalandırmayı etkinleştirmeyi öğren

 3. Enable the Cloud Storage API.

  Enable the API

3
Kodunuzu yazın
use Google\Cloud\Storage\StorageClient;

/**
 * Upload a file.
 *
 * @param string $bucketName the name of your Google Cloud bucket.
 * @param string $objectName the name of the object.
 * @param string $source the path to the file to upload.
 *
 * @return Psr\Http\Message\StreamInterface
 */
function upload_object($bucketName, $objectName, $source)
{
  $storage = new StorageClient();
  $file = fopen($source, 'r');
  $bucket = $storage->bucket($bucketName);
  $object = $bucket->upload($file, [
    'name' => $objectName
  ]);
  printf('Uploaded %s to gs://%s/%s' . PHP_EOL, basename($source), $bucketName, $objectName);
}
1
Yükleyin
$ composer require google/cloud-storage
2
Google Cloud Platform projesi oluşturun
 1. In the Cloud Console, on the project selector page, select or create a Google Cloud project.

  Go to the project selector page

 2. Projeniz için faturalandırmanın etkinleştirildiğinden emin olun.

  Faturalandırmayı etkinleştirmeyi öğren

 3. Enable the Cloud Storage API.

  Enable the API

3
Kodunuzu yazın
use Google\Cloud\Storage\StorageClient;

/**
 * Upload a file.
 *
 * @param string $bucketName the name of your Google Cloud bucket.
 * @param string $objectName the name of the object.
 * @param string $source the path to the file to upload.
 *
 * @return Psr\Http\Message\StreamInterface
 */
function upload_object($bucketName, $objectName, $source)
{
  $storage = new StorageClient();
  $file = fopen($source, 'r');
  $bucket = $storage->bucket($bucketName);
  $object = $bucket->upload($file, [
    'name' => $objectName
  ]);
  printf('Uploaded %s to gs://%s/%s' . PHP_EOL, basename($source), $bucketName, $objectName);
}
1
Yükleyin
$ composer require google/cloud-bigquery
2
Google Cloud Platform projesi oluşturun
 1. In the Cloud Console, on the project selector page, select or create a Google Cloud project.

  Go to the project selector page

 2. Projeniz için faturalandırmanın etkinleştirildiğinden emin olun.

  Faturalandırmayı etkinleştirmeyi öğren

 3. Enable the BigQuery API.

  Enable the API

3
Kodunuzu yazın
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

use Google\Cloud\BigQuery\BigQueryClient;

// get the project ID as the first argument
if (2 != count($argv)) {
  die("Usage: php stackoverflow.php YOUR_PROJECT_ID\n");
}

$projectId = $argv[1];

$bigQuery = new BigQueryClient([
  'projectId' => $projectId,
]);
$query = <<<ENDSQL
SELECT
 CONCAT(
  'https://stackoverflow.com/questions/',
  CAST(id as STRING)) as url,
 view_count
FROM `bigquery-public-data.stackoverflow.posts_questions`
WHERE tags like '%google-bigquery%'
ORDER BY view_count DESC
LIMIT 10;
ENDSQL;
$queryJobConfig = $bigQuery->query($query);
$queryResults = $bigQuery->runQuery($queryJobConfig);

if ($queryResults->isComplete()) {
  $i = 0;
  $rows = $queryResults->rows();
  foreach ($rows as $row) {
    printf('--- Row %s ---' . PHP_EOL, ++$i);
    printf('url: %s, %s views' . PHP_EOL, $row['url'], $row['view_count']);
  }
  printf('Found %s row(s)' . PHP_EOL, $i);
} else {
  throw new Exception('The query failed to complete');
}
1
Yükleyin
$ composer require google/cloud-logging
2
Google Cloud Platform projesi oluşturun
 1. In the Cloud Console, on the project selector page, select or create a Google Cloud project.

  Go to the project selector page

 2. Projeniz için faturalandırmanın etkinleştirildiğinden emin olun.

  Faturalandırmayı etkinleştirmeyi öğren

 3. Enable the Stackdriver Logging API.

  Enable the API

3
Kodunuzu yazın
# Includes the autoloader for libraries installed with composer
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

# Imports the Google Cloud client library
use Google\Cloud\Logging\LoggingClient;

# Your Google Cloud Platform project ID
$projectId = 'YOUR_PROJECT_ID';

# Instantiates a client
$logging = new LoggingClient([
  'projectId' => $projectId
]);

# Selects the log to write to
$logger = $logging->logger('my-log');

# The data to log
$text = 'Hello, world!';

# Creates and writes the log entry
$entry = $logger->entry($text);
$logger->write($entry);

echo 'Logged ' . $text;
1
Yükleyin
$ composer require google/cloud-language
2
Google Cloud Platform projesi oluşturun
 1. In the Cloud Console, on the project selector page, select or create a Google Cloud project.

  Go to the project selector page

 2. Projeniz için faturalandırmanın etkinleştirildiğinden emin olun.

  Faturalandırmayı etkinleştirmeyi öğren

 3. Enable the Cloud Natural Language API.

  Enable the API

3
Kodunuzu yazın
# Includes the autoloader for libraries installed with composer
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

# Imports the Google Cloud client library
use Google\Cloud\Language\LanguageClient;

# Your Google Cloud Platform project ID
$projectId = 'YOUR_PROJECT_ID';

# Instantiates a client
$language = new LanguageClient([
  'projectId' => $projectId
]);

# The text to analyze
$text = 'Hello, world!';

# Detects the sentiment of the text
$annotation = $language->analyzeSentiment($text);
$sentiment = $annotation->sentiment();

echo 'Text: ' . $text . '
Sentiment: ' . $sentiment['score'] . ', ' . $sentiment['magnitude'];
PHP HIZLI BAŞLANGIÇ BELGELERİ
Sorunları hızlı şekilde bulun ve hataları ayıklayın

Google Stackdriver; güçlü izleme, günlük kaydı ve teşhis olanakları sunar. Bulut tabanlı uygulamaların durumu, performansı ve kullanılabilirliği hakkında size ayrıntılı bilgiler sunarak sorunları daha hızlı bulup çözmenizi sağlar.

Google Stackdriver
Google Cloud Platform ve AWS'deki uygulamalar için birleştirilmiş izleme, günlük kaydı ve teşhis.
Stackdriver Error Reporting
Bir hata uyarısı alma ve hatayı Google Cloud Console'da araştırma ile ilgili adım adım açıklamalı kılavuz.
Stackdriver izleme, teşhis ve onarma
Bu videoda Aja Hammerly, örnek bir uygulamadaki bazı hataları bulmak ve gidermek için Stackdriver'ı kullanıyor. Siz de Stackdriver'ı kendi projelerinizde nasıl kullanacağınızı öğreniyorsunuz.
Daha fazla bilgi
GCP TOPLULUKLARINDA PHP

Söylemek istediğiniz şeyler mi var? Soru sormak veya Google Cloud Platform için PHP'nin oluşturulmasına yardımcı olan Google uzmanlarıyla sohbet etmek için topluluğumuza katılın.