Quota en limieten

Op deze pagina vindt u uitleg over de quota en limieten voor modulen van Network Intelligence Center.

Quota en limieten voor connectiviteitstests

Item Quotum
Connectiviteitstests Quotum
Totaal aantal API-verzoeken per minuut Quotum

Quota en limieten voor het prestatiedashboard

Performance Dashboard does not have any quotas.  

Overzicht

Network Intelligence Center heeft om verschillende redenen quota voor het gebruik van resources. Quota voorkomen bijvoorbeeld onvoorziene pieken in het gebruik, wat de hele community van Google Cloud-gebruikers beschermt. Ook zorgen ze ervoor dat gebruikers die Google Cloud uitproberen met de Free Tier de limieten van hun proefversie niet overschrijden.

Alle projecten beginnen met dezelfde quota, maar u kunt extra quotum aanvragen. Sommige quota worden automatisch verhoogd op basis van uw gebruik van een product.

Rechten

Leden van Cloud Identity and Access Management (Cloud IAM) hebben een van de volgende rollen nodig om quota te bekijken en quotumverhogingen aan te vragen.

Taak Vereiste rol
Quota voor een project checken Eigenaar of bewerker van het project of quotumlezer
Quota aanpassen, extra quotum aanvragen Eigenaar of bewerker van het project, quotumbeheerder of een aangepaste rol met de rechten serviceusage.quotas.update

Uw quotum checken

Ga in Cloud Console naar de pagina Quota.

Gebruik de opdrachtregeltool gcloud en voer de volgende opdracht uit om uw quota te checken. Vervang PROJECT_ID door uw eigen project-ID.

  gcloud compute project-info describe --project PROJECT_ID

Met de volgende opdracht kunt u het gebruikte quotum in een regio checken:

  gcloud compute regions describe example-region

Fouten bij overschrijding van uw quotum

Als u een quotum overschrijdt met een gcloud-opdracht, geeft gcloud de foutmelding quota exceeded en wordt de afsluitcode 1 geretourneerd.

Als u een quotum overschrijdt met een API-verzoek, retourneert Google Cloud de volgende HTTP-statuscode: HTTP 413 Request Entity Too Large.

Extra quotum aanvragen

Vraag extra quotum aan op de pagina Quota in Cloud Console. Het kan 24 tot 48 uur duren voordat een quotumverzoek is verwerkt.

 1. Ga naar de pagina Quota.

  Naar de pagina Quota

 2. Selecteer op de pagina Quota de quota die u wilt wijzigen.
 3. Klik op de knop Quota bewerken bovenaan de pagina.
 4. Vul uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in en klik op Volgende.
 5. Vul uw quotumverzoek in en klik op Volgende.
 6. Dien uw verzoek in.

Beschikbaarheid van resources

Elk quotum is het maximum aantal dat u van een bepaalde resource kunt maken, op voorwaarde dat die resource beschikbaar is. Het is belangrijk om te weten dat quota geen garantie zijn dat resources beschikbaar zijn. Zelfs als u nog quotum heeft, kunt u een nieuwe resource niet maken als die niet beschikbaar is. U kunt bijvoorbeeld voldoende quotum hebben om een nieuw regionaal, extern IP-adres in de regio us-central1 te maken, maar dat is niet mogelijk als er geen externe IP-adressen in die regio beschikbaar zijn. Of u een nieuwe resource kunt maken, hangt ook af van de resourcebeschikbaarheid in een zone.

Het komt zelden voor dat resources niet beschikbaar zijn in een volledige regio, maar het kan wel eens gebeuren dat resources in een zone opgebruikt zijn. Dit heeft doorgaans geen gevolgen voor de serviceovereenkomst (SLA) voor het type resource. Raadpleeg de betreffende SLA voor de resource voor meer informatie.