Sentiment

Represents the feeling associated with the entire text or entities in the text. Next ID: 6

JSON representation
{
  "magnitude": number,
  "score": number
}
Fields
magnitude

number

A non-negative number in the [0, +inf) range, which represents the absolute magnitude of sentiment regardless of score (positive or negative).

score

number

Sentiment score between -1.0 (negative sentiment) and 1.0 (positive sentiment).

Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Cloud Natural Language API
Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.