Prijzen

Met AutoML Natural Language kunt u eigen modellen voor machine learning trainen om content in een aangepaste reeks categorieën te classificeren, entiteiten uit tekst te extraheren of om sentimentanalyses uit te voeren. De prijzen voor AutoML Natural Language worden berekend op basis van de benodigde hoeveelheid training (in uren), het aantal tekstrecords en documenten dat u indient voor analyse en het aantal modellen dat u implementeert.

 • Een tekstrecord is platte tekst van maximaal 1000 Unicode-tekens (inclusief spaties en opmaaktekens zoals html- of xml-tags).

  Als de tekst in een AutoML Natural Language-verzoek meer dan 1000 tekens bevat, wordt er 1 tekstrecord gerekend voor elke 1000 tekens. Als u bijvoorbeeld 3 verzoeken naar AutoML Natural Language stuurt die respectievelijk 800, 1500 en 600 tekens bevatten, worden 4 tekstrecords in rekening gebracht: 1 voor het eerste verzoek (800), 2 voor het tweede verzoek (1500) en 1 voor het derde verzoek (600).

 • Een document is een contentbestand dat meer dan alleen platte tekst bevat, zoals een pdf-bestand.

  AutoML Natural Language brengt kosten in rekening voor het verwerken van een document op basis van het aantal pagina's in het document, waarbij elke pagina maximaal 5000 tekens kan bevatten. Als een document meer dan 5000 tekens per pagina bevat, bepaalt AutoML Natural Language de verwerkingskosten door het totale aantal tekens in het document te delen door 5000.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Activiteit Kosten
Gegevens uploaden (alleen pdf) De eerste 1000 pagina's per maand zijn gratis
$ 1,50 per 1000 pagina's
$ 0,60 per 1000 pagina's bij meer dan 5.000.000
Training $ 3,00 per hour
Voorspelling $ 5,00 per 1000 tekstrecords
$ 25,00 per 1000 documentpagina's
Implementatie $ 0,05 per uur, gefactureerd tot op de seconde nauwkeurig

Kosteloze proefperiode: U kunt gratis voorspellingen doen met AutoML Natural Language. De eerste 5000 tekstrecords en 1000 documentpagina's per factureringsaccount zijn gratis. Het tegoed voor gratis voorspellingen verloopt een jaar nadat u uw eerste model heeft gemaakt.

AutoML Entity Extraction for Healthcare

AutoML Entity Extraction for Healthcare is een goed beginpunt om aangepaste Healthcare Natural Language-modellen te trainen. U betaalt alleen voor uw gebruik van het product, zonder verplichtingen vooraf.

Tekstrecords en documenten kunnen worden gebruikt voor training en extractie. Prijzen voor AutoML Entity Extraction for Healthcare worden berekend op basis van de vereiste uren voor training, het aantal tekstrecords en documenten dat u laat analyseren en het aantal modellen per uur dat u implementeert.

 • Een tekstrecord is een platte tekst van maximaal 1000 tekens, inclusief spaties en opmaaktekens zoals html of xml.

  AutoML Entity Extraction for Healthcare brengt kosten in rekening voor het verwerken van een tekstrecord op basis van het aantal Unicode-tekens in de tekstrecord, waarbij elke tekstrecord maximaal 1000 Unicode-tekens kan bevatten. Als een ingediende tekst meer dan 1000 tekens bevat, bepaalt AutoML Entity Extraction for Healthcare automatisch het totale aantal tekstrecords door het totale aantal tekens in de ingediende tekst te delen door 1000.

  Als u bijvoorbeeld 3 verzoeken naar AutoML Entity Extraction for Healthcare stuurt die respectievelijk 800, 1500 en 600 Unicode-tekens bevatten, worden 4 tekstrecords in rekening gebracht: 1 voor het eerste verzoek (800), 2 voor het tweede verzoek (1500) en 1 voor het derde verzoek (600).

 • Een document is een contentbestand met meer dan alleen platte tekst, zoals een pdf-bestand.

  AutoML Entity Extraction for Healthcare brengt kosten in rekening voor het verwerken van een ingediend document op basis van het aantal ingediende pagina's, waarbij elke ingediende pagina maximaal 5000 Unicode-tekens kan bevatten. Als een document meer dan 5000 Unicode-tekens per pagina bevat, bepaalt AutoML Entity Extraction for Healthcare het aantal pagina's door het totale aantal Unicode-tekens in het ingediende document te delen door 5000.

Prijzen voor het gebruik van AutoML Entity Extraction for Healthcare worden maandelijks berekend op basis van uw gebruik van het product. In de volgende tabel vindt u de prijzen:

Activiteit Kosten
Training $ 9,00 per uur en $ 1,50 per 1000 geïmporteerde pagina's
Voorspelling $ 15,00 per 1000 tekstrecords
$ 75,00 per 1000 documentpagina's
Implementatie $ 0,15 per uur, gefactureerd tot op de seconde nauwkeurig

Kosteloze proefperiode: U kunt gratis voorspellingen doen met AutoML Entity Extraction for Healthcare. De eerste 5000 tekstrecords en 1000 documentpagina's per factureringsaccount zijn gratis. Het tegoed voor gratis voorspellingen verloopt een jaar nadat u uw eerste model heeft gemaakt.

Kosten van Google Cloud

Als u de te analyseren documenten in Cloud Storage opslaat of naast AutoML Natural Language nog andere Google Cloud-resources gebruikt (zoals App Engine-instanties), wordt het gebruik van deze services ook in rekening gebracht. Raadpleeg de Prijscalculator voor Google Cloud om andere kosten te bepalen op basis van actuele tarieven.

U kunt uw huidige factureringsstatus (inclusief gebruik en actuele factuur) in Cloud Console bekijken op de pagina Facturering. Zie de documentatie voor Cloud-facturering of support voor facturering en betalingen voor meer informatie over het beheer van uw account.