LabelDescriptor

A description of a label.

JSON representation
{
  "key": string,
  "valueType": enum (ValueType),
  "description": string
}
Fields
key

string

The label key.

valueType

enum (ValueType)

The type of data that can be assigned to the label.

description

string

A human-readable description for the label.

ValueType

Value types that can be used as label values.

Enums
STRING A variable-length string. This is the default.
BOOL Boolean; true or false.
INT64 A 64-bit signed integer.
Kunde den här sidan hjälpa dig? Berätta:

Skicka feedback om ...

Stackdriver Monitoring
Behöver du hjälp? Besök vår supportsida.