REST Resource: projects.locations

Resource: Location

JSON representation
{
 "name": string,
 "capabilities": [
  {
   object (Capability)
  }
 ]
}
Fields
name

string

capabilities[]

object (Capability)

Capabilities available in the location.

Capability

JSON representation
{
 "type": enum (Type),
 "availableAccelerators": [
  enum (AcceleratorType)
 ]
}
Fields
type

enum (Type)

availableAccelerators[]

enum (AcceleratorType)

Available accelerators for the capability.

Type

Enums
TYPE_UNSPECIFIED
TRAINING
BATCH_PREDICTION
ONLINE_PREDICTION

Methods

get

Get the complete list of CMLE capabilities in a location, along with their location-specific properties.

list

List all locations that provides at least one type of CMLE capability.
Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.