TestIamPermissionsResponse

Response message for models.testIamPermissions method.

JSON representation
{
  "permissions": [
    string
  ]
}
Fields
permissions[]

string

A subset of TestPermissionsRequest.permissions that the caller is allowed.

Kunde den här sidan hjälpa dig? Berätta:

Skicka feedback om ...

Behöver du hjälp? Besök vår supportsida.