AcceleratorType

The available types of accelerators. For more details about accelerators, see this Compute Engine document.

Enums
ACCELERATOR_TYPE_UNSPECIFIED Unspecified accelerator type. Default to no GPU.
NVIDIA_TESLA_K80 Nvidia Tesla K80 GPU.
NVIDIA_TESLA_P100 Nvidia Tesla P100 GPU.
NVIDIA_TESLA_V100 Nvidia Tesla V100 GPU.
NVIDIA_TESLA_P4 Nvidia Tesla P4 GPU.
NVIDIA_TESLA_T4 Nvidia Tesla T4 GPU.
TPU_V2 TPU v2.
TPU_V3 TPU v3.
Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.