Fiyatlandırma

Bu belgede Memcached için Memorystore fiyatlandırma bilgileri açıklanmaktadır. Tahmini Memcached için Memorystore kullanım maliyetini öğrenmek için Google Cloud Fiyat Hesaplayıcı'yı da kullanabilirsiniz.

Redis için Memorystore fiyatlandırması hakkında bilgi almak isterseniz Redis için Memorystore fiyatlandırması sayfasını inceleyin.

Fiyatlandırmaya genel bakış

Memcached için Memorystore fiyatlandırması, Memcached örneğinin hazırlandığı bölgeye göre değişiklik gösterir ve aşağıdaki ücretlerden oluşur:

  • Düğüm başına vCPU/çekirdek sayısı.

  • Düğüm başına bellek: Kümenizdeki her bir düğüm için hazırlanan bellek miktarı.

Memcached için Memorystore örneğinin hazırlığını yaparken düğüm için gerekli vCPU (çekirdek) sayısı ve bellek (GB) miktarını seçersiniz ve örnekte bulunmasını istediğiniz düğüm sayısını belirlersiniz.

Örneğin toplam saatlik maliyeti, örnek için hazırlanan toplam vCPU sayısı ve toplam bellek miktarına göre hesaplanır. Örneğin toplam vCPU sayısı ve toplam bellek miktarı, tek bir düğümdeki vCPU ve belleğin örnekteki düğüm sayısıyla çarpımına eşittir.

vCPU ve Bellek fiyatlandırması

CPU ve bellek fiyatlandırması, örneğinizin bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterir. Aşağıdaki fiyatlandırma tablosundaki açılır menüyü kullanarak bölgenizi seçin:

Ağ fiyatlandırması

Memcached için Memorystore trafiği, örneğin bulunduğu bölgede kalmalıdır. Memcached için Memorystore'a giriş veya bu sistemden çıkış için ücret alınmaz. Memorystore'a veri taşırken diğer Google Cloud hizmetleriyle ilişkili ağ çıkış ücretleri alınabilir. Örneğin, Compute Engine'den Memorystore'a veri taşıma işlemi, Compute Engine çıkış fiyatlandırmasına tabidir.

Fiyatlandırma örnekleri

Memcached örneği yapılandırması Saatlik maliyet hesaplama
Düğüm sayısı:
  • Iowa'da (us-central1) 1 düğüm
Düğüm başına:
  • 1 vCPU
  • 1 GB
Toplam vCPU = 1
Toplam Bellek = 1 GB
Saatlik toplam fiyat:
(1 vCPU * 0,050 ABD doları) + (1 GB * 0,0044 ABD doları) = Saatte 0,054 ABD doları
Düğüm sayısı:
  • Iowa'da (us-central1) 4 düğüm
Düğüm başına:
  • 4 vCPU
  • 25 GB
Toplam vCPU = 16
Toplam Bellek = 100 GB
Saatlik toplam fiyat:
(16 vCPU * 0,050 ABD doları) + (100 GB * 0,0089 ABD doları) = Saatte 1,69 ABD doları

Memcached için Memorystore kullanım senaryolarınızın tahmini fiyatlarını öğrenmek için Google Cloud Fiyat Hesaplayıcı'yı da kullanabilirsiniz. Fiyat hesaplayıcısında Memcached için Memorystore'u arayarak Memcached sekmesine ulaşabilirsiniz.

Sonraki adım