Fiyatlandırma modeli seçme

Bu sayfada Kubernetes uygulamaları için seçebileceğiniz fiyatlandırma yapılarıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır. Verilen bilgileri inceleyerek uygulamanız için bir fiyatlandırma modeli seçebilirsiniz.

Çözümünüz için aşağıdaki fiyatlandırma modellerinden birini seçebilirsiniz:

 • Ücretsiz: Müşteriler yalnızca kullandıkları Google Cloud kaynakları (ör. Google Kubernetes Engine kümelerini çalıştırmanın maliyeti) için ödeme yapar. Uygulamanızı ücretsiz olarak sunuyorsanız İş Ortağı Portalı'nda fiyatlandırma modelinizi ekleme kısmına atlayın.

 • Kendi lisansınızı getirme (BYOL): Müşteriler size uygulama için doğrudan ödeme yapar ve kullandıkları Google Cloud kaynakları için ayrı olarak faturalandırılır. Müşterilerinizin uygulamanız için geçerli bir lisans kullandığından emin olmak sizin sorumluluğunuzda olur.

 • Kullanıma dayalı fiyatlandırma: Müşteriler yazılımınız için sizin seçtiğiniz, metrik adı verilen ölçülere (uygulamanızı çalıştırdıkları container'ların sayısı gibi) göre ödeme yapar.

Kullanıma dayalı fiyatlandırma seçerseniz çözümünüz için ücretsiz deneme sürümü de sunabilirsiniz. BYOL fiyatlandırma modeliyle ücretsiz deneme sürümü sunmak isterseniz faturalandırma sisteminize deneme sürümü lisansını uygulamanız gerekir.

Fiyatlandırma modelinize karar verdikten sonra, işlenebilmesi için İş Ortağı Portalı'nda bunu çözümünüze eklemeniz gerekir.

Fiyatlandırma planlarınızı belirledikten sonra, belirli müşteriler için özel fiyat teklifleri de oluşturabilirsiniz. Örneğin, çalıştırılan container başına 5 ABD doları karşılığında kullanıma dayalı bir plan sunuyorsanız özel bir fiyat teklifi hazırlayarak bu planı istediğiniz müşteriye, çalıştırılan container başına 2 ABD doları karşılığında sunabilirsiniz. Özel fiyat teklifi oluşturma adımları için Özel fiyat teklifi oluşturma başlıklı makaleye bakın.

Kendi lisansınızı getirme (BYOL) fiyatlandırması

Müşterilerinize kendiniz fatura kesmek istiyorsanız Kendi lisansınızı getirme (BYOL) fiyatlandırma modelini seçebilirsiniz. Müşterilerinize sizden lisans alabilmeleri için bir yöntem sunmanız gerekir. Bu işlem genellikle bir web sitesi aracılığıyla yapılır. Müşteriniz lisansını aldıktan sonra, uygulamanızda bu lisansı doğrulamaktan siz sorumlu olursunuz.

BYOL fiyatlandırma modelini kullanmak istiyorsanız İş Ortağı Portalı'nda fiyatlandırma modelinizi ekleme kısmına atlayın.

Kullanıma dayalı fiyatlandırma

Kubernetes uygulamaları kullanıma göre fiyatlandırılır. Böylece, müşteriler yazılımınız için container sayısı veya depolama süresi gibi sizin seçtiğiniz ölçülere göre ödeme yapar. Örneğin, fiyatınızı gibibayt/saat depolama süresine göre belirleyebilirsiniz.

Kullanıma dayalı bir fiyatlandırma modeli oluşturmak istiyorsanız bu modeli mümkün olduğunca erken bir zamanda seçerek işlenmek üzere göndermenizi öneririz. Fiyatlandırma modelinizin işlenmesi iki haftaya kadar zaman alabilir ama modeliniz işlenirken uygulamanızı Google Cloud Marketplace ile entegre etmeye devam edebilirsiniz.

Fiyatlandırma metriklerinizi seçme

Müşterilerinizden çözümünüz için geçerli olan ölçüleri kullanarak ücret alabilirsiniz. Bu ölçüler metrik olarak adlandırılır. Metriklere tipik bir örnek olarak müşterilerinizin çözümünüzü kullanarak geçirdikleri süreyi verebiliriz. Örneğin, kullanım saati başına 0,05 ABD doları ücret alabilirsiniz. Benzer şekilde, müşterilerden uygulamanız tarafından işlenen verilerin miktarı veya müşterilerin gönderdiği API isteklerinin sayısı gibi ölçülere göre ücret alabilirsiniz.

Metriklerinizi seçerken her metrik için uygulamanızın kullanımını ne kadar ayrıntılı bir şekilde ölçtüğünüzü gösteren bir raporlama birimi de seçmeniz gerekir. Raporlama birimini kesirli bir sayı olarak değil, tam sayı olarak ölçmeniz gerekir.

Örneğin, işlenen her gibibayt (1.024 mebibayt) veri için 0,256 ABD doları ücret aldığınız bir uygulamanız olduğunu ve raporlama biriminizin mebibayt olduğunu düşünelim. 512 mebibayt veri işleyen bir kullanıcıdan kullanımı için (512 Mib / 1024 MiB) * $0.256, yani 0,128 ABD doları ücret alınır. Bununla birlikte, raporlama biriminiz gibibaytsa müşterinin kullanımı 1 GiB olarak raporlanır ve bir gibibaytın küçük bir kısmını kullanmış olsa bile kendisinden 0,256 ABD doları olan tam ücret alınır.

Aşağıdaki tabloda kullanabileceğiniz metrik türlerine örnekler verilmiştir:

Metrik türü Desteklenen birimler Önerilen raporlama birimi Örnek fiyat
Saat Saniye, dakika, saat, gün 1 saniye (mümkün olan en küçük birim) Saat başına 5 ABD doları
İşlenen veri

Bayt, Kibibayt (KiB), Mebibayt (MiB), Gibibayt (GiB)

İşlenen veriler için kullanılan birimler ikili katsayılara dayanır (ör. 1 Kibibayt = 1.024 bayt, 1 Mebibayt = 1.024 Kibibayt vb.).

1 Mebibayt (MiB) GiB başına 10 ABD doları
Depolama süresi Süre ve veri birimlerine bakın 1 Mebibayt/sn GiB/saat başına 10 ABD doları
Özel metrik Yok. Ölçmek istediğiniz birimi (ör. API isteği) siz tanımlarsınız. Metriğe bağlıdır. 1.000 API isteği başına 10 ABD doları

Özel bir metriğe göre ücret almak istiyorsanız bu ölçünün, her kullanım raporunun bir önceki rapora kıyasla değerde görülen değişimi gösterdiği bir delta metrik olduğundan emin olun. Örneğin, e-posta başına alınacak bir ücret belirleyebilirsiniz ve her saatlik kullanım raporu bir önceki saat zarfında gönderilmiş olan e-posta sayısını gösterir.

Fiyatlandırma yapınızı tanımlama

Metriklerinizi belirledikten sonra aşağıdaki fiyatlandırma yapılarından birini seçebilirsiniz:

 • Tek ücretli fiyatlandırma: Müşterilerden kullanımları için sabit bir fiyata göre ücret alınır ve ödenecek olan miktar kullanım miktarıyla doğru orantılı olarak artar. Örneğin, kullanım saati başına 0,50 ABD doları ücret alıyorsanız ve bir müşteri uygulamanızı 20 saat süreyle kullanırsa kendisinden 10 ABD doları ücret alınır.

 • Katmanlı fiyatlandırma: Müşterilerinize uzun süreli kullanım indirimi sunmak istiyorsanız fiyatlandırma katmanları oluşturabilirsiniz. Fiyatınız birden fazla metriğe dayanıyorsa bu metriklerden her biri için ayrı bir katman grubu tanımlayabilirsiniz.

  Örneğin, kullanıcılardan hem her API isteği hem de depolama süresi için ücret almak istiyorsanız her metrik için aşağıdaki fiyatlandırma katmanlarını oluşturabilirsiniz:

  API istekleri için fiyatlandırma katmanları Depolama süresi için fiyatlandırma katmanları
  • 0-1.000 istek için API isteği başına 0,002 ABD doları
  • 1.001-2.000 istek için API isteği başına 0,001 ABD doları
  • 2.001+ istek için API isteği başına 0,0001 ABD doları
  • 0-1.000 GiB/saat için GiB/saat başına 0,05 ABD doları
  • 1.001-2.000 GiB/saat için GiB/saat başına 0,001 ABD doları
  • 2.001+ GiB/saat için GiB/saat başına 0,0001 ABD doları

  Katmanlar faturalandırma ayı süresince ürünün kullanımını yansıtacak şekilde uygulanır. Her yeni faturalandırma ayının başlangıcında fiyat sıfırlanarak ilk katmana döner.

  Örneğin, yukarıdaki örnek fiyatlandırma modelinde, bir kullanıcı faturalandırma ayı boyunca 1500 API isteği gönderirse kendisinden ilk 1000 API isteği için istek başına 0,002 ABD doları ücret alınır. Bunun ardından, geri kalan 500 API isteği için istek başına 0,001 ABD doları ücret alınır. Bununla birlikte, kullanıcının bir sonraki faturalandırma ayındaki ilk API isteği, yeni ayın ilk 1000 API isteğinden bir tanesi olarak bir kez daha 0,002 ABD doları katmanına göre ücretlendirilir.

Fiyatlandırma modelinizi İş Ortağı Portalı'na ekleme

Fiyatlandırma modelinize karar verdikten sonra bunu İş Ortağı Portalı’na ekleyebilirsiniz. Bu adımı tamamlayıp fiyatlandırmanızı işlenmeye gönderme işini mümkün olduğunca çabuk halletmenizi öneririz.

İş Ortağı Portalı'nın doğrudan bağlantısı:

https://console.cloud.google.com/partner/solutions?project=YOUR_PUBLIC_PROJECT_ID

Çözümler listesinde kendi çözümünüzün adını tıklayın.

Fiyat Yapılandırması'nın yanındaki Düzenle düğmesini tıklayın. Kullanmak istediğiniz fiyatlandırma modeli için gereken adımları uygulayın:

Ücretsiz

 1. Ücretsiz'i seçin.

 2. Fiyatlandırma modelinizi göndermek için İncele ve Gönder'i tıklayın.

BYOL

 1. BYOL'u seçin.

 2. Lisans Alma URL'si kutusuna müşterilerin lisanslarını almak için kullanmaları gereken URL'yi girin.

 3. Fiyatlandırma modelinizi göndermek için İncele ve Gönder'i tıklayın.

Kullanıma dayalı

 1. Kullanıma dayalı fiyatlandırma'yı seçin ve Kaydet ve Devam Et'i tıklayın.

 2. Fiyatlandırma Metrikleri'nin altında Metrik ekle'yi tıklayın.

 3. Metrik için aşağıdaki bilgileri ekleyin:

  • Ad: Metriğin Google Cloud Marketplace girişinizde gösterilen adı. Örneğin, Requests.

  • Açıklama: (İsteğe bağlı) Metriğin ürün bağlamındaki kısa bir açıklaması. Örneğin, birden fazla istek türünü ölçüyorsanız açıklamaya "Sorgu istekleri" veya "Tarama istekleri" gibi tanımlar ekleyerek bu türler arasındaki farkları açıklığa kavuşturabilirsiniz.

  • Google Cloud Marketplace girişinde gösterilen fiyatlandırma birimi:

   • Temel Birim: Metriğin türü (süre, veri veya özel gibi).

   • Birim: Fiyatlandırma sayfanızda gösterilecek olan birim. Veri veya özel bir metrik seçtiyseniz biriminiz süreyi de içerebilir. Örneğin, temel biriminiz gibibyte ise biriminizi gibibyte-hour olarak belirleyebilirsiniz.

 4. Katmanlı fiyatlandırma oluşturmak için Katman ekle'yi tıklayın ve oluşturmak istediğiniz yeni katman için alt sınırı ekleyin. Varsayılan olarak ilk katman 0 ile başlar. Bir katmanın üst sınırı, bir sonraki katmanın alt sınırı olan değeri eklediğinizde güncellenir.

 5. Fiyatlandırma modelinizdeki tüm metrikler için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

 6. Metrikleri gözden geçirip fiyatlandırma modeline son halini vermek için Kaydet ve Devam Et'i tıklayın.

 7. Her metrik için:

  1. Metriği tıklayın.

  2. Metrik kimliğini kaydedin. Uygulama paketinizi oluşturduğunuzda kullanımı bildirmek için bu kimliği kullanırsınız.

  3. Uygulamanızda kullanımı ölçmek için kullanmanız gereken Raporlama Birimini doğrulayın. Uygulama paketinizi oluşturduğunuzda bu adımda seçtiğinizle aynı raporlama birimini ayarlamanız gerekir.

   Raporlama birimi müşterilerin hangi ayrıntı düzeyiyle ücretlendirileceğini gösterir. Örneğin, fiyatınızı GiB/saat olarak belirlerseniz GiB/saatin yalnızca bir kısmını kullanan müşterilerin tam kullanımlarına göre ücretlendirilebilmesi için raporlama biriminizi MiB/saat olarak seçebilirsiniz.

 8. Fiyatlandırma modelinizi işlenmek üzere göndermeye hazır olduğunuzda İncele ve Gönder'i tıklayın.

(İsteğe bağlı) Deneme yazılımı sunma

Google Cloud kullanıcılarına yazılımınızın deneme sürümünü sunmak istiyorsanız Google Cloud Marketplace çözümü deneme sürümü kabul formunu doldurun. Şu bilgileri vermeniz gerekir:

 • Deneme süresi (örneğin, 30 gün).
 • Deneme sürümünde kullanılabilecek olan maksimum kredi (ABD doları cinsinden).

Müşteriler fiyatlandırma planlarınızdan herhangi birini seçebilir ve deneme kredisi müşterilerin seçtiği plana göre kullanılır.

Deneme, hangisinin önce gerçekleştiğine göre, müşteri kredi sınırına ulaştığında veya deneme süresinin sonunda sona erer. Örneğin, maksimum kredi miktarı 100 ABD doları olan 15 günlük bir deneme sunarsanız deneme kullanıcılar 100 ABD doları sınırına ulaştığında veya 15 günlük sürenin sonunda sona erer.

Deneme süresinin sonunda müşterilerden seçmiş oldukları fiyatlandırma planına göre ücret alınır. Müşteri deneme süresi sırasında planını değiştirmişse kendisinden yeni planına göre ücret alınır.

Çözümünüzün fiyatlandırması kullanıma dayalıysa beklediğiniz kullanım miktarının maliyetinin iki katı olan bir deneme kredisi sınırı belirlemenizi öneririz.

Çözümlerin fiyatını kullanıma sunumdan sonra güncelleme

Kullanıma sunulduktan sonra çözümünüzün fiyatını güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayın:

 1. Fiyatlandırma tablosu oluşturun.
 2. Fiyat Değiştirme Talebi formunu doldurarak isteği Operasyon Ekibi'ne gönderin.
 3. Operasyon Ekibi, formunuzun alındığını onaylamak ya da talebinizle ilgili gerekli birkaç soru sormak için 2 iş günü içerisinde yanıt verir.

Fiyat güncellemesinin geçerlilik kazanması yaklaşık 1 hafta sürer. Fiyatınızı düşürüyorsanız fiyatınızın düşmesi için fazladan beklemenize gerek yoktur. Fiyatınızı artıyorsanız fiyat artışının geçerlilik kazanması için Operasyon Ekibi isteğinizin alındığını onayladıktan sonra ek olarak 45 gün geçmesi gerekir. Bu süre içerisindeki 15 gün boyunca bir mesaj taslağı oluşturulup aktif kullanıcılara gönderilir; kalan 30 günde ise kullanıcılar fiyat değişikliğini inceler.