Een prijsmodel kiezen

Op deze pagina vindt u informatie over de prijsstructuren die u kunt kiezen voor Kubernetes-apps. Neem deze informatie door om een prijsmodel te kiezen dat bij uw app past.

U kunt een van de volgende prijsmodellen voor uw oplossing kiezen:

 • Kosteloos: Klanten betalen alleen voor de Google Cloud-resources die ze gebruiken, zoals de kosten voor het uitvoeren van Google Kubernetes Engine-clusters. Als u uw app kosteloos aanbiedt, gaat u naar Uw prijsmodel toevoegen op Partnerportal.

 • Bring your own license (BYOL): Klanten betalen u rechtstreeks voor de app en worden apart gefactureerd voor de Google Cloud-resources die ze gebruiken. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw klanten een geldige licentie voor uw app gebruiken.

 • Prijs gebaseerd op gebruik: Klanten betalen voor uw software op basis van de metingen die u gebruikt (statistische gegevens), zoals het aantal containers waarop ze uw app uitvoeren.

Als u voor prijzen op basis van gebruik kiest, kunt u ook een kosteloze proefperiode voor uw software aanbieden. Als u kosteloze proefperioden met een BYOL-prijsmodel wilt aanbieden, moet u de proeflicentie implementeren in uw factureringssysteem.

Nadat u een prijsmodel heeft gekozen, voegt u dit toe aan uw oplossing op Partnerportal zodat het kan worden verwerkt.

U kunt ook aangepaste offertes voor specifieke klanten maken nadat u een betalingsplan heeft ingesteld. Als u bijvoorbeeld een op gebruik gebaseerd Standaard-abonnement van $ 5 per actieve container aanbiedt, kunt u een aangepaste offerte voor één klant maken om hetzelfde abonnement aan te bieden voor $ 2 per actieve container. Zie Aangepaste offertes maken voor de stappen om dit te doen.

Prijzen voor BYOL (Bring Your Own License)

Als u zelf klanten wilt factureren, kunt u een BYOL-prijsmodel (Bring your own license) kiezen. U moet uw klanten een manier bieden om een licentie van u te krijgen, meestal via een website. Nadat de klant een licentie heeft gekregen, bent u verantwoordelijk voor het valideren van de licentie in uw app.

Als u een BYOL-prijsmodel wilt gebruiken, gaat u naar Uw prijsmodel toevoegen op Partnerportal.

Prijzen op basis van gebruik

Kubernetes-apps zijn geprijsd op basis van gebruik. Dit betekent dat klanten betalen voor uw software op basis van door u gekozen metingen, zoals het aantal containers of de opslagtijd. U kunt bijvoorbeeld een prijs per gigabit-uur opslag in rekening brengen.

Als u een prijsmodel gebaseerd op gebruik wilt instellen, raden we u aan zo vroeg mogelijk een beslissing te nemen over het model en dit in te dienen voor verwerking. Het kan tot twee weken duren om uw prijsmodel te verwerken, maar u kunt doorgaan met het integreren van uw app met Google Cloud Marketplace terwijl het model wordt verwerkt.

Uw prijsstatistieken kiezen

U kunt klanten laten betalen op basis van statistieken van uw oplossing. Een statistiek die hiervoor vaak wordt gebruikt, is de tijd dat klanten uw oplossing gebruiken. U kunt bijvoorbeeld $ 0,05 per uur aan gebruik in rekening brengen. Het is ook mogelijk kosten in rekening te brengen voor de hoeveelheid gegevens die uw app verwerkt, het aantal API-verzoeken dat de klant genereert, enzovoort.

Voor elke statistiek die u wilt gebruiken, moet u een rapportage-eenheid kiezen. Deze eenheid bepaalt hoe gedetailleerd u het gebruik van uw app kunt meten. De rapportage-eenheid moet een geheel getal zijn, dus zonder cijfers achter de komma.

Stel dat u een app heeft waarvoor u $ 0,256 per gibibyte (1024 mebibyte) aan verwerkte gegevens in rekening brengt, terwijl uw rapportage-eenheid een mebibyte is. Als een gebruiker dan 512 mebibyte aan gegevens verwerkt, wordt voor dat gebruik (512 Mib / 1024 MiB) * $0.256 of $ 0,128 in rekening gebracht. Als u echter een gibibyte als rapportage-eenheid instelt, is het gerapporteerde gebruik 1 GiB en wordt er $ 0,256 in rekening gebracht, zelfs als de klant maar een fractie van een gibibyte heeft gebruikt.

In de volgende tabel vindt u voorbeelden van de statistieken die u kunt gebruiken:

Type statistiek Ondersteunde eenheden Aanbevolen rapportage-eenheid Voorbeeldprijs
Tijd Seconde, minuut, uur, dag 1 seconde (kleinst mogelijke eenheid) $ 5 per uur
Verwerkte gegevens

Byte, kibibyte (KiB), mebibyte (MiB), gibibyte (GiB)

De eenheden voor verwerkte gegevens zijn binair, gebaseerd op de macht van twee: een kibibyte is 1024 bytes, een mebibyte is 1024 kibibytes enzovoort.

1 mebibyte (MiB) $ 10 per GiB
Opslagtijd Zie de eenheden voor tijd en gegevens 1 mebibyte-seconde $ 10 per GiB-uur
Aangepaste statistiek N.v.t. U bepaalt zelf de eenheid die u wilt meten, zoals API-verzoeken. Afhankelijk van de statistiek. $ 10 per 1000 API-verzoeken

Als u kosten in rekening wilt brengen op basis van een aangepaste statistiek, moet u hiervoor een delta-statistiek gebruiken, waarmee u steeds het verschil in de waarde ten opzichte van de vorige rapportage registreert. U kunt bijvoorbeeld een prijs per e-mail instellen en dan elk uur een rapport maken dat het aantal verstuurde e-mails sinds het vorige rapport bevat.

Uw prijsstructuur definiëren

Nadat u uw statistieken heeft geselecteerd, kunt u een van de volgende prijsstructuren kiezen:

 • Eén tarief: Klanten betalen een vaste prijs die evenredig aan het gebruik toeneemt. Als u bijvoorbeeld $ 0,50 per uur gebruik rekent en een klant 20 uur met uw app werkt, factureert u $ 10.

 • Prijsniveaus: Als u klanten korting wilt geven voor langdurig gebruik, kunt u prijsniveaus instellen. Als uw prijs op meer dan één statistiek is gebaseerd, kunt u niveaus instellen voor elke statistiek die u gebruikt om uw prijs te bepalen.

  Als u bijvoorbeeld gebruikers voor elk API-verzoek en voor opslagtijd wilt laten betalen, kunt u de volgende prijsniveaus instellen voor elke statistiek:

  Prijsniveaus voor API-verzoeken Prijsniveaus voor opslagtijd
  • $ 0,002 per API-verzoek bij 0-1000 verzoeken
  • $ 0,001 per API-verzoek bij 1001-2000 verzoeken
  • $ 0,0001 per API-verzoek bij > 2000 verzoeken
  • $ 0,05 per GiB-uur bij 0-1000 GiB-uren
  • $ 0,001 per GiB-uur bij 1001-2000 GiB-uren
  • $ 0,0001 per GiB-uur bij > 2000 GiB-uren

  De niveaus worden tijdens het gebruik toegepast, in de loop van de factureringsmaand. Aan het begin van een nieuwe factureringsmaand wordt de prijs teruggezet naar het eerste niveau.

  Als een gebruiker in het bovenstaande voorbeeldprijsmodel bijvoorbeeld 1500 API-verzoeken in een factureringsmaand uitvoert, betaalt hij $ 0,002 per verzoek voor de eerste 1000 API-verzoeken en vervolgens $ 0,001 per verzoek voor de resterende 500 API-verzoeken. Het eerste API-verzoek van de volgende factureringsmaand wordt dan weer opnieuw in rekening gebracht op het niveau van $ 0,002, als een van de eerste 1000 API-verzoeken van de nieuwe maand.

Uw prijsmodel toevoegen op Partnerportal

Als u uw prijsmodel heeft bepaald, kunt u dit toevoegen aan Partnerportal. We raden u aan deze stap uit te voeren en uw prijzen zo vroeg mogelijk voor verwerking in te dienen.

De volgende link leidt rechtstreeks naar Partnerportal:

https://console.cloud.google.com/partner/solutions?project=YOUR_PUBLIC_PROJECT_ID

Klik in de lijst met oplossingen op de naam van uw oplossing.

Klik naast Price Configuration op Edit. Volg de stappen voor het prijsmodel dat u wilt gebruiken:

Kosteloos

 1. Selecteer Free.

 2. Klik op Review and Submit om uw prijsmodel in te dienen.

BYOL

 1. Selecteer BYOL.

 2. Voer in het vak License Acquisition URL de URL in die klanten moeten gebruiken om hun licentie te krijgen.

 3. Klik op Review and Submit om uw prijsmodel in te dienen.

Gebaseerd op gebruik

 1. Selecteer Usage-based pricing en klik op Save and Continue.

 2. Klik op Add metric onder Pricing Metrics.

 3. Voeg de volgende informatie toe voor de statistiek:

  • Name: De naam van de statistiek, weergegeven in uw Google Cloud Marketplace-vermelding. Voorbeeld: Requests.

  • Description (optioneel): Een korte beschrijving van de statistiek in de context van het product. Als u bijvoorbeeld meerdere typen verzoeken meet, gebruikt u de beschrijving om de verschillen tussen de typen te verduidelijken, zoals 'Queryaanvragen' of 'Scanaanvragen'.

  • De prijseenheid die wordt weergegeven in de Google Cloud Marketplace-vermelding:

   • Base Unit: Het type statistiek, zoals 'time', 'data' of 'custom'.

   • Unit: De eenheid die wordt weergegeven op uw prijspagina. Als u kiest voor 'data' of een 'custom' statistiek, kunt u ook 'time' gebruiken. Als uw basiseenheid bijvoorbeeld gibibyte is, kunt u gibibyte-hour selecteren als uw eenheid.

 4. Als u prijsniveaus wilt instellen, klikt u op Add tier en voegt u de ondergrens toe voor het nieuwe niveau dat u wilt maken. Het eerste niveau begint standaard bij 0. De bovengrens van een niveau wordt geüpdatet als u de waarde toevoegt voor de ondergrens van het volgende niveau.

 5. Herhaal de bovenstaande stappen voor elke statistiek in uw prijsmodel.

 6. Klik op Save and Continue als u de statistieken wilt bekijken en het prijsmodel wilt afronden.

 7. Voor elke statistiek:

  1. Klik op de statistiek.

  2. Elke statistiek heeft een Metric ID. U gebruikt deze ID wanneer u uw app-pakket maakt.

  3. Controleer de Reporting Unit. U gebruikt deze eenheid om het gebruik in uw app te meten. Als u uw app-pakket maakt, moet u dezelfde rapportage-eenheid opgeven die u ook in deze stap kiest.

   De rapportage-eenheid is het detailniveau waarop kosten aan klanten in rekening worden gebracht. Als u bijvoorbeeld uw prijs instelt op GiB-uur, kunt u een rapportage-eenheid van MiB-uur selecteren zodat klanten die fracties van GiB-uren gebruiken, kunnen worden gefactureerd voor hun exacte gebruik.

 8. Als u klaar bent om uw prijsmodel in te dienen voor verdere verwerking, klikt u op Review and Submit.

(Optioneel) Proefversies van uw software aanbieden

Als u Google Cloud-gebruikers een kosteloze proefperiode voor uw software wilt aanbieden, kunt u het intakeformulier voor de kosteloze proefperiode van de Google Cloud Marketplace-oplossing invullen. U moet deze gegevens vermelden:

 • De duur van de proefperiode, bijvoorbeeld 30 dagen.
 • Het maximale tegoed (in USD) tijdens de proefperiode.

De kosteloze proefperiode wordt toegepast op het betalingsplan dat de klant heeft gekozen.

De proefversie eindigt als de klant het tegoed heeft verbruikt of uiterlijk aan het einde van de periode. Als u bijvoorbeeld een proefperiode van 15 dagen en een maximaal tegoed van $ 100 aanbiedt, eindigt de proefperiode zodra de gebruiker de limiet van $ 100 bereikt of als er 15 dagen zijn verstreken.

Na afloop van de proefperiode gaan klanten betalen volgens het gekozen betalingsplan. Als klanten tijdens de proefperiode een ander betalingsplan kiezen, worden de kosten van dit nieuwe plan in rekening gebracht.

Als u de prijzen van uw oplossing baseert op gebruik, is het raadzaam om het tegoed voor uw proefperiode te beperken tot twee keer de verwachte gebruikskosten.

De prijs van nieuwe oplossingen updaten na de lancering

Volg deze stappen om de prijs van uw oplossing te updaten nadat de oplossing is gelanceerd:

 1. Vul een prijsoverzicht in.
 2. Vul het aanvraagformulier voor prijswijzigingen in om het verzoek in te dienen bij het Operations-team.
 3. Het Operations-team bevestigt de ontvangst van uw formulier binnen twee werkdagen, of stelt binnen die tijd de nodige vervolgvragen.

Het duurt ongeveer een week voordat de prijswijziging van kracht wordt. Als u de prijs verlaagt, is er geen extra wachttijd nodig. Als u de prijs verhoogt, wordt de prijswijziging 45 dagen na het moment dat het Operations-team bevestigt dat ze uw verzoek voor de prijswijziging hebben ontvangen van kracht. Dit tijdsbestek is inclusief 15 dagen om een bericht op te stellen en te versturen naar actieve gebruikers, en 30 dagen waarin gebruikers de prijswijziging kunnen beoordelen.