Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.

Ürün Güncellemeleri

Birkaç API'mizde güncelleme yaptık. Aşağıda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Haritalar

Haritalar için ürün değişikliği yok. Lütfen API'lere özel faturalandırma değişikliklerini inceleyin.

Rotalar

Rotalar için ürün değişikliği yok. Lütfen API'lere özel faturalandırma değişikliklerini inceleyin.

Yerler

Yer Ayrıntıları

Yer Ayrıntıları istekleri belirli alanlarla sınırlanabilir.

Yer Ayrıntıları istekleri, yalnızca belirttiğiniz alanları döndürecek şekilde güncellendi. Önceden Yer Ayrıntıları istekleri, belirtilen yerle ilişkili tüm kullanılabilir verileri döndürüyordu. Bu değişiklikle, isteğe gelen cevap fields parametresi kullanılarak belirlenen alanlarla sınırlanır. Alanlar Yer Ayrıntısı sonuçlarına karşılık gelir ve üç faturalandırma kategorisine ayrılmıştır: Temel, Kişi ve Atmosfer. İsteklerin maliyeti seçilen alanlara göre değişir. Alan seçilmediyse belirlenen yer için mevcut tüm veriler döndürülür ve size maksimum tutar faturalandırılır.

Tüm Yer Ayrıntısı istekleri taban ücretten faturalandırılır.

Temel kategorisinde herhangi bir ek ücret alınmaz. Bu kategori şu alanları kapsar:

address_component, adr_address, formatted_address, geometry, icon, name, permanently_closed, photo, place_id, plus_code, type, url, utc_offset, vicinity

Kişi kategorisinde ek ücret alınır. Bu kategori şu alanları kapsar:

formatted_phone_number, international_phone_number, opening_hours, website

Atmosfer kategorisinde ek ücret alınır. Bu kategori şu alanları kapsar:

price_level, rating, review

Not: İstek yapılmasa da ilişkilendirmeler (html_attributions) her aramada döndürülür.

Yapabilecekleriniz:

 • Şu anda hangi Yer Ayrıntıları verilerini kullandığınızı görmek için uygulamalarınızı değerlendirme
 • fields parametresini eklemek için kodunuzu güncelleme
 • Mevcut Places API kullanımınızı öğrenmek için Google Cloud Platform Console'a giriş yapma (Console ile ilgili yardıma ihtiyaç duyarsanız Google Hesabı Yardım Merkezi'ni ziyaret edin)

Örnekler

Alanları bir Yer Ayrıntıları isteği döndürecek şekilde belirlemek için fields parametresini kullanabilirsiniz. Örnekler aşağıda sunulmuştur (name, rating, formatted_phone_number alanları belirtilmiştir):

Web Hizmeti

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/details/json?placeid={PLACE_ID}&fields=name,rating,formatted_phone_number&key=YOUR_API_KEY 

JavaScript

const placeId = 'not_actually_a_place_id';
const request = {
 placeId: placeId,
 fields: ['name', 'rating', 'formatted_phone_number']
};
const service = new google.maps.places.PlacesService(map);
service.getDetails(request, callback); 

Yer Bulma

Web Hizmetleri

Web hizmetleri için metin girişi veya telefon numarası sağlandığında yer verisini döndüren yeni bir Yer Bulma hizmeti sunulmuştur. Metin girişi bir ad, adres veya telefon numarası gibi herhangi bir Yer verisi olabilir. Gerekli olan alanları elde etmek için Yer Bulma ile fields parametresini kullanmalısınız. Temel, Kişi ve Atmosfer kategorilerindeki alanlar Yer Ayrıntıları isteğiyle aynı şekilde faturalandırılır. Alan belirtilmemişse bulunan yerin PlaceId'si döndürülür ve ücreti faturanıza yansıtılmaz.

Yapabilecekleriniz:

Mevcut Yer Arama isteklerinizi Yer Bulma hizmetine taşımayı düşünebilirsiniz.

JavaScript

JavaScript için iki yeni Find Place API sunulmuştur. Sorgudan Yer Bulma hizmeti, metin sorgusu alır ve yer döndürür. Sorgu bir ad veya adres gibi herhangi bir Yer verisi olabilir. Telefon Numarasından Yer Bulma hizmeti, giriş olarak telefon numarası alır ve yer döndürür. Gerekli olan alanları elde etmek için her iki Find Place API ile birlikte fields parametresini kullanmalısınız. Temel, Kişi ve Atmosfer kategorilerindeki alanlar Yer Ayrıntıları isteğiyle aynı şekilde faturalandırılır. fields parametresi zorunludur ve hiçbir alan belirtilmezse istek hatayla sonuçlanır.

Yapabilecekleriniz

Mevcut Metin Arama isteklerinizi Yer Bulma hizmetine taşımayı düşünebilirsiniz.

Örnekler

Aşağıdaki örneklerde "Avustralya Modern Sanat Müzesi" için photos, formatted_address, name, rating, opening_hours ve geometry alanlarını kapsayan Places API Web Hizmeti Yer Bulma isteği gösterilmiştir.

Web hizmeti

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/findplacefromtext/json?input=Museum%20of%20Contemporary%20Art%20Australia&inputtype=textquery&fields=photos,formatted_address,name,rating,opening_hours,geometry&key=YOUR_API_KEY

JavaScript

var map;
var service;
var infowindow;

function initMap() {
 var circularquay = new google.maps.LatLng(-33.8617374,151.2021291);

 map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
  center: circularquay,
  zoom: 15
 });

 var request = {
  query: 'Museum of Contemporary Art Australia',
  fields: ["photos", "formatted_address", "name", "rating", "opening_hours", "geometry"],
 };

 service = new google.maps.places.PlacesService(map);
 service.findPlaceFromQuery(request, callback);
}

function callback(results, status) {
 if (status == google.maps.places.PlacesServiceStatus.OK) {
  for (var i = 0; i < results.length; i++) {
   var place = results[i];
   createMarker(results[i]);
  }
 }
}

Yerler için Mobil SDK'lar

Google, şu anda yeni Android için Yerler SDK'sı ve iOS için Yerler SDK'sı sürümlerini hazırlamaktadır. Aşağıdaki bölümde değişiklikler ve bunların sizi nasıl etkileyeceği açıklanmıştır.

 • Yeni Android için Yerler SDK'sı bağımsız bir kitaplık olarak sunulacak ve artık Google Play üzerinden erişilemeyecek. Bu sürüm şu anki SDK ile geriye dönük uyumlu olmayacak.
 • Yeni bir iOS için Yerler SDK'sı kullanıma sunulacak

Yerler SDK'sının bazı özellikleri Places API'de yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenecek ve iki mobil platformu da etkileyecek:

 • Yer Ayrıntıları (Android, iOS) isteği yeni bir fields parametresine sahip olacaktır.
 • Otomatik Tamamlama faturalandırması oturum tabanlı olacak.

Önümüzdeki aylarda yeni SDK sürümlerine geçmek için zaman çizelgesi ve teslimat süresiyle ilgili daha fazla bilgi paylaşacağız. Bu yeni sürümler, şu anki SDK sürümlerinin yerini alacak. Şu anki SDK'lar, gerekli zaman çizelgesine uyularak kullanımdan kaldırılacak.

Maps Elevation API

Google Haritalar Platformu'nun kullanıma sunulmasıyla birlikte yeni müşterilerin Maps Elevation API'ye erişmek için Destek Ekibi ile iletişime geçmesi gerekmektedir. Şu anda bu API'yi anahtarsız kullanan kullanıcıların en kısa sürede bir Google Cloud hesabına kaydolması ve Maps Elevation API'yi etkinleştirmesi gerekmektedir.

Kota

Yeni Saniyedeki Sorgu Sayısı (QPS) sınırları ve kullanım sınırları

Çoğu hizmetimizde artık günlük kota sınırları (QPD) olmayacak ve Saniye Başına Sorgu (QPS) sınırları daha yüksek olacak. Mevcut self servis müşterilerimizin tamamı, yeni QPS sınırlarına otomatik olarak geçiş yapacak.

API Şu anki varsayılan kullanım sınırları Yeni varsayılan kullanım sınırları

Yol Tarifleri

100.000 QPD, 50 QPS

50 QPS

Mesafe Matrisi

100.000 EPD, 100 EPS

1000 EPS

Yükseklik

100.000 QPD, 50 QPS

100 QPS

Coğrafi Kodlama

100.000 QPD, 50 QPS

50 QPS

Coğrafi Konum

100.000 QPD, 50 QPS

100 QPS

Dinamik Haritalar

100.000 QPD

500 QPS

Statik Haritalar

100.000 QPD

500 QPS

Street View Image API

100.000 QPD

500 QPS

Saat Dilimi

100.000 QPD, 50 QPS

500 QPS

Yerler (JavaScript ve web)

150.000 QPD

100 QPS

Yollar

100.000 QPD

500 QPS

*EPS = Saniyedeki Öğe Sayısı, EPD = Günlük Öğe Sayısı, QPS = Saniyedeki Sorgu Sayısı, QPD = Günlük Sorgu Sayısı

İsteklerinizi önceki varsayılan API günlük kota sınırlarına göre sınırlıyorsanız Google Cloud Platform Console'da projenize günlük kota sınırı koyarak aynı şekilde devam edebilirsiniz. Daha fazla bilgi

Marka ve ürün adı değişiklikleri

Marka ve ürün adları nasıl değişiyor?

Öncelikle marka adımızı Google Haritalar Platformu olarak değiştirdik. Bu platformda da bildiğiniz ve sevdiğiniz API'ler, basitleştirilmiş faturalandırma ve siz büyüdükçe artırabileceğiniz daha kolay ölçeklendirme seçeneğiyle sunuluyor. Ek olarak artık oyun, araç paylaşma ve varlık izleme sektörleri için kapsamlı çözümler sunuyoruz. 200'den fazla ülke ve bölgede bir milyardan fazla kullanıcıya hizmet veren Google Haritalar altyapısının geniş global kapsamına erişim sunmaya devam edeceğiz.

İkinci olarak, Google Haritalar Platformu ile API'lerimiz üç temel üründen oluşacak şekilde basitleştirildi: Haritalar, Rotalar ve Yerler. Her bir temel üründe farklı özellikler bulunuyor ve farklı API'ler kullanılıyor. Hangi üründe hangi özelliklerin bulunduğunu ve hangi API'nin kullanıldığını öğrenmek için belgeler sayfamızı ziyaret edin.

Üçüncü olarak, bulmanızı ve kullanmanızı kolaylaştırmak için API'lerimizin ve faturalandırma SKU'larımızın adlarını basitleştirdik. Yeni adları aşağıdaki listede görebilirsiniz. Yeni SKU'ların nasıl tetiklendiğine dair ayrıntılar için faturalandırmayı anlama kılavuzuna göz atın.

API adı değişiklikleri

Eski ad Yeni ad

Google Maps Android API

Android için Haritalar SDK'sı

Google Maps Directions API

Directions API

Google Maps Distance Matrix API

Distance Matrix API

Google Maps Geocoding API

Geocoding API

Google Maps Geolocation API

Geolocation API

Google Maps JavaScript API

Maps JavaScript API

Google Maps Roads API

Roads API

iOS için Google Haritalar SDK'sı

iOS için Haritalar SDK'sı

Google Maps Time Zone API

Time Zone API

Android için Google Places API

Android için Yerler SDK'sı

iOS için Google Places API

iOS için Yerler SDK'sı

Google Places API Web Hizmeti

Places API

Google Static Maps API

Maps Static API

Google Street View Image API

Street View API

Maps JavaScript API'deki Yerler Kitaplığı

Yerler Kitaplığı, Maps JavaScript API

Faturalandırma SKU'larındaki ad değişiklikleri

Ürün Faturalandırma SKU'su: Yeni ad Açıklama

Haritalar

Statik Haritalar

Statik haritaları görüntüleyin. Özel işaretçi, çizgi, renk, poligon ve görüntülerle haritaların stilini ayarlayın.

Dinamik Haritalar

Etkileşimli haritaları görüntüleyin. Daha ayrıntılı incelemek ve stilini ayarlamak için haritaları yakınlaştırın, sıkıştırın, döndürün ve eğin.

Statik Street View

Statik Street View, 360 derece panoramik resimler veya küçük resim görüntüleyin.

Dinamik Street View

Etkileşimli Street View, 360 derece panoramik resimler veya küçük resim görüntüleyin.

Rotalar

Yol Tarifleri

Arabayla, yaya, bisikletle veya toplu taşımayla yolculuk için yol tarifi alın ve 10 adede kadar ara nokta ekleyebileceğiniz rotalar oluşturun.

Gelişmiş Yol Tarifleri

Farklı araçlar kullanabileceğiniz yol tarifleri alın, 25 adede kadar ara nokta ekleyebileceğiniz rotalar oluşturun ve gerçek zamanlı trafik bilgilerine erişin.

Mesafe Matrisi

Bir veya daha fazla konum için seyahat sürelerini ve mesafeleri hesaplayın.

Gelişmiş Mesafe Matrisi

Gerçek zamanlı trafik bilgilerini kullanarak bir veya daha fazla konum için seyahat sürelerini ve mesafeleri hesaplayın.

Yollar - Gidilen Rota

Gidilen rotayı belirleyerek seyahat planları oluşturun, rota boyunca 100'e kadar GPS noktası kaydedin.

Yollar - En Yakın Yol

100'e kadar bağımsız koordinat arasından en yakın yolları seçin.

Yerler

Temel Veriler

100 milyondan fazla yer ve önemli noktanın adlarını ve adreslerini sağlayın.

İletişim Verileri

100 milyondan fazla yer ve önemli noktanın adlarını, adreslerini ve iletişim bilgilerini sağlayın.

Atmosfer Verileri

100 milyondan fazla yer ve önemli noktanın adlarını, adreslerini, kişi bilgilerini ve bu noktalara ait puan, atmosfer gibi çeşitli bilgileri sağlayın.

Yer Fotoğrafı

Yerlere ve önemli noktalara yüksek kaliteli fotoğraflar ekleyin, ayrıca milyonlarca fotoğrafa erişim sağlayın.

Yerler - Metin Arama

Arama dizesine göre ("suşi restoranı" gibi) yakındaki yerlerin listesini döndürün.

Yerler - Yakında Arama

Kullanıcının konumuna göre yakındaki yerlerin listesini görüntüleyin.

Yer Bulma

Telefon numarası, adres veya ad bilgilerinden bir yer bulup adını ve adresini sağlayın.

Ayrıntılarla Otomatik Tamamlama

Yer önerilerini Yer Ayrıntılarıyla otomatik olarak tamamlayın.

Otomatik Tamamlama - İstek Başına

Kullanıcı bir adres veya yer adı girdiğinde yer önerilerini otomatik olarak tamamlayın. Girilen karakter sayısına göre faturalandırılır.

Otomatik Tamamlama - Oturum Başına

Kullanıcı bir adres veya yer adı girdiğinde yer önerilerini otomatik olarak tamamlayın. Oturum başına faturalandırılır.

Coğrafi Konum

Kablosuz ağ veya baz istasyonlarına göre cihazların konumlarını ve doğruluk yarıçaplarını döndürün.

Coğrafi Kodlama

Adresleri coğrafi koordinatlara veya coğrafi koordinatları adreslere dönüştürün.

Saat Dilimi

Coğrafi koordinatlara ve tarihe göre herhangi bir konumun saat dilimini döndürün.

Google Haritalar Platformu'nu etkinleştirin

API'leri etkinleştirmek veya faturalandırmayı ayarlamak için size birkaç işlemde kılavuzluk edeceğiz:

 1. Aşağıda ürünleri seçin
 2. Proje seçin
 3. Faturalandırma ayarlarınızı yapın

Gerçek dünyayı kullanıcılarınızın önüne sunan özelleştirilmiş haritalar oluşturun.

Kullanıcılarınıza bir noktadan başka bir noktaya gitmenin en iyi yolunu gösterin.

Zengin ayrıntılarla kullanıcıların dünyayı keşfetmesine yardımcı olun.

Devam