Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.

Productupdates

We hebben een aantal van onze API's geüpdatet. Hieronder vindt u meer informatie.

Maps

Er zijn geen productwijzigingen voor Maps. Bekijk de API-specifieke wijzigingen in de facturering.

Routes

Er zijn geen productwijzigingen voor Routes. Bekijk de API-specifieke wijzigingen in de facturering.

Places

Plaatsgegevens

Plaatsgegevens-verzoeken kunnen worden beperkt tot specifieke velden.

Plaatsgegevens-verzoeken zijn geüpdatet zodat u alleen de door u opgevraagde velden ziet. Plaatsgegevens-verzoeken gaven altijd alle beschikbare gegevens over de gevraagde plek weer. Met deze wijziging wordt de reactie beperkt tot de velden die met de parameter fields opgegeven zijn. De velden komen overeen met Plaatsgegevens-resultaten en zijn onderverdeeld in drie factureringscategorieën: Basis, Contact en Sfeer. De kosten voor elk verzoek hangen af van de geselecteerde velden. Als er geen velden zijn geselecteerd, worden alle beschikbare gegevens voor de opgegeven plaats geretourneerd. In dat geval wordt ook het maximale bedrag in rekening gebracht.

Voor Plaatsgegevens-verzoeken wordt het basistarief in rekening gebracht.

De categorie Basis kost niets extra en omvat de volgende velden:

address_component, adr_address, formatted_address, geometry, icon, name, permanently_closed, photo, place_id, plus_code, type, url, utc_offset, vicinity

De categorie Contact kost wel extra en omvat de volgende velden:

formatted_phone_number, international_phone_number, opening_hours, website

De categorie Sfeer kost eveneens extra en omvat de volgende velden:

price_level, rating, review

Opmerking: Elke aanroep retourneert toeschrijvingen (html_attributions), ongeacht of die zijn aangevraagd.

Wat u kunt doen:

 • Evalueer uw apps om te controleren welke Plaatsgegevens u momenteel gebruikt
 • Voeg de parameter fields toe aan uw code
 • Log in op de Google Cloud Platform Console om inzicht te krijgen in uw huidige API-gebruik voor Places (ga voor hulp met de Console naar het Helpcentrum van Google-accounts)

Voorbeelden

Met de parameter fields geeft u de velden aan die u met uw Plaatsgegevens-verzoek wilt opvragen. Bekijk de volgende voorbeelden (de velden name, rating en formatted_phone_number zijn aangegeven):

Webservice

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/details/json?placeid={PLACE_ID}&fields=name,rating,formatted_phone_number&key=YOUR_API_KEY 

JavaScript

const placeId = 'not_actually_a_place_id';
const request = {
 placeId: placeId,
 fields: ['name', 'rating', 'formatted_phone_number']
};
const service = new google.maps.places.PlacesService(map);
service.getDetails(request, callback); 

Een plaats zoeken

Webservices

We hebben een nieuwe Find Place-service voor webservices gelanceerd. Deze service toont plaatsen op basis van ingevoerde tekst of telefoonnummers. De tekstinvoer kan elke soort Plaatsgegevens zijn, bijvoorbeeld een naam, adres of telefoonnummer. Gebruik de parameter fields met Find Place om de gewenste velden te zien. Kosten voor velden uit de categorieën Basis, Contact en Sfeer worden op dezelfde manier in rekening gebracht als een Plaatsgegevens-verzoek. Als er geen velden zijn opgegeven, wordt de Plaats-ID voor de gevonden plaats geretourneerd en worden er geen kosten in rekening gebracht.

Wat u kunt doen:

U kunt ervoor kiezen uw bestaande Place Search-verzoeken te migreren om Find Place te gebruiken.

JavaScript

Er zijn twee nieuwe Find Place API's voor JavaScript geïntroduceerd. De Find Place From Query-service geeft plaatsen weer op basis van tekstquery's. De query kan elke soort Plaatsgegevens zijn, zoals een naam of adres. De Find Place From Phone Number-service geeft plaatsen weer op basis van ingevoerde telefoonnummers. Gebruik de parameter fields in beide Find Place API's om de gewenste velden te zien. Kosten voor velden uit de categorieën Basis, Contact en Sfeer worden op dezelfde manier in rekening gebracht als een Plaatsgegevens-verzoek. De parameter fields is vereist. Als er geen velden zijn opgegeven, levert het verzoek een foutmelding op.

Wat u kunt doen

U kunt ervoor kiezen uw bestaande Text Search-verzoeken te migreren om Find Place te gebruiken.

Voorbeelden

In de volgende voorbeelden wordt een Find Place-verzoek van de Places API voor webservices voor 'Museum of Contemporary Art Australia' weergegeven, inclusief de velden photos, formatted_address, name, rating, opening_hours en geometry.

Webservice

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/findplacefromtext/json?input=Museum%20of%20Contemporary%20Art%20Australia&inputtype=textquery&fields=photos,formatted_address,name,rating,opening_hours,geometry&key=YOUR_API_KEY

JavaScript

var map;
var service;
var infowindow;

function initMap() {
 var circularquay = new google.maps.LatLng(-33.8617374,151.2021291);

 map = new google.maps.Map(document.getElementById('map'), {
  center: circularquay,
  zoom: 15
 });

 var request = {
  query: 'Museum of Contemporary Art Australia',
  fields: ["photos", "formatted_address", "name", "rating", "opening_hours", "geometry"],
 };

 service = new google.maps.places.PlacesService(map);
 service.findPlaceFromQuery(request, callback);
}

function callback(results, status) {
 if (status == google.maps.places.PlacesServiceStatus.OK) {
  for (var i = 0; i < results.length; i++) {
   var place = results[i];
   createMarker(results[i]);
  }
 }
}

Mobiele SDK's voor Places

Google ontwikkelt momenteel nieuwe versies van de Places SDK voor Android en de Places SDK voor iOS. In het volgende gedeelte beschrijven we de wijzigingen en de gevolgen daarvan voor u.

 • Er wordt een nieuwe versie van de Places SDK voor Android beschikbaar gesteld als zelfstandige bibliotheek. Die is niet meer beschikbaar via de Google Play-services. Deze versie is niet compatibel met eerdere versies van de huidige SDK.
 • Er komt een nieuwe versie van de Places SDK voor iOS.

Houd er rekening mee dat verschillende functies van de Places SDK worden geüpdatet door de algemene wijzigingen van de Places API, met gevolgen voor beide mobiele platforms:

De komende maanden delen we meer informatie, waaronder een tijdlijn en de juiste leadtijd voor migratie naar de nieuwe SDK-versies. Deze nieuwe versies vervangen de huidige SDK-versies. De huidige SDK's worden beëindigd volgens de juiste beëindigingstijdlijnen.

Maps Elevation API

Vanwege de lancering van Google Maps Platform moeten nieuwe klanten contact opnemen met support voor toegang tot de Maps Elevation API. Gebruikers die deze API momenteel zonder sleutel gebruiken, moeten zich aanmelden voor een Google Cloud-account en de Maps Elevation API zo snel mogelijk inschakelen.

Quotum

Nieuwe QPS-limieten (query's per seconde) en gebruikslimieten

Er gelden geen dagelijkse gebruikslimieten (QPD, query's per dag)) meer en voor de meeste van onze services gelden nieuwe, hogere QPS-limieten (query's per seconde). Alle huidige zelfserviceklanten worden automatisch overgezet naar de nieuwe QPS-limieten.

API Huidige standaard gebruikslimieten Nieuwe standaard gebruikslimieten

Routebeschrijvingen

100.000 QPD, 50 QPS

50 QPS

Afstandsmatrix

100.000 EPD, 100 EPS

1000 EPS

Hoogte

100.000 QPD, 50 QPS

100 QPS

Geocodering

100.000 QPD, 50 QPS

50 QPS

Geolocatie

100.000 QPD, 50 QPS

100 QPS

Dynamische kaarten

100.000 QPD

500 QPS

Statische kaarten

100.000 QPD

500 QPS

Street View Image API

100.000 QPD

500 QPS

Tijdzone

100.000 QPD, 50 QPS

500 QPS

Places (JavaScript en web)

150.000 QPD

100 QPS

Wegen

100.000 QPD

500 QPS

*EPS = elementen per seconde, EPD = elementen per dag, QPS = query's per seconde, QPD = query's per dag

Als u uw verzoeken beperkt met de eerdere standaard daglimieten voor API's, kunt u dit blijven doen door in Google Cloud Platform Console een daglimiet in te stellen voor uw project. Meer informatie

Wijzigingen van merk- en productnamen

Wat verandert er aan de merk- en productnamen?

Allereerst hebben we de naam van ons platform gewijzigd in Google Maps Platform. Hier vindt u dezelfde API's als u gewend bent, maar we hebben de facturering vereenvoudigd en u kunt nu makkelijker schalen naarmate uw bedrijf groeit. Daarnaast bieden we nu uitgebreide branchegerichte oplossingen aan voor games, ritdiensten en traceerfuncties. U behoudt toegang tot de uitgebreide wereldwijde dekking van de infrastructuur van Google Maps, waarvan ruim een miljard gebruikers in meer dan tweehonderd landen en gebieden gebruikmaken.

Vervolgens hebben we met Google Maps Platform onze API's vereenvoudigd en onderverdeeld in drie hoofdproducten: Maps, Routes en Places. Elk hoofdproduct heeft meerdere functies en wordt aangestuurd door verschillende API's. Ga naar onze documentatiepagina om de functies en API's per product te bekijken.

Tot slot hebben we ook de namen van onze API's en facturerings-SKU's vereenvoudigd, zodat u deze gemakkelijker kunt vinden en gebruiken. Hieronder vindt u een lijst met de nieuwe namen. Raadpleeg de handleiding voor inzicht in facturering voor meer informatie over hoe de nieuwe SKU's worden geactiveerd.

Gewijzigde namen van API's

Oude naam Nieuwe naam

Google Maps Android API

Maps SDK voor Android

Google Maps Directions API

Directions API

Google Maps Distance Matrix API

Distance Matrix API

Google Maps Geocoding API

Geocoding API

Google Maps Geolocation API

Geolocation API

Google Maps JavaScript API

Maps JavaScript API

Google Maps Roads API

Roads API

Google Maps SDK voor iOS

Maps SDK voor iOS

Google Maps Time Zone API

Time Zone API

Google Places API voor Android

Places SDK voor Android

Google Places API voor iOS

Places SDK voor iOS

Webservice voor de Google Places API

Places API

Google Static Maps API

Maps Static API

Google Street View Image API

Street View API

Places Library in de Maps JavaScript API

Places Library, Maps JavaScript API

Gewijzigde namen van facturerings-SKU's

Product Facturerings-SKU: nieuwe naam Beschrijving

Maps

Statische kaarten

Weergave van statische kaarten. Geef kaarten een eigen stijl met aangepaste markeringen, lijnen, kleuren, polygonen en afbeeldingen.

Dynamische kaarten

Weergave van interactieve kaarten. U kunt kaarten samenknijpen, draaien, kantelen of erop in- en uitzoomen om ze in detail te bekijken en op uw wensen af te stemmen.

Statische Street View

Weergave van statische Street View, 360°-panorama's en miniatuurafbeeldingen.

Dynamische Street View

Weergave van interactieve Street View, 360°-panorama's en miniatuurafbeeldingen.

Routes

Routebeschrijvingen

Vraag routebeschrijvingen op voor autorijden, wandelen, fietsen en openbaar vervoer, en maak routes met maximaal tien routepunten.

Geavanceerde routebeschrijvingen

Vraag multimodale routebeschrijvingen op, maak routes met maximaal 25 routepunten en bekijk realtime verkeersinformatie.

Afstandsmatrix

Geef reistijden en -afstanden voor een of meer locaties weer.

Geavanceerde afstandsmatrix

Geef reistijden en -afstanden voor een of meer locaties weer op basis van realtime verkeersinformatie.

Wegen - Afgelegde route

Stel op basis van de gereisde route reisschema's op en verzamel langs de route maximaal 100 gps-punten.

Wegen - Dichtstbijzijnde weg

Stel vast welke wegen het dichtstbij zijn aan de hand van maximaal 100 afzonderlijke coördinaten.

Places

Basisgegevens

Geef namen en adressen op van meer dan 100 miljoen locaties en interessante plaatsen.

Contactgegevens

Geef namen, adressen en contactgegevens op voor meer dan 100 miljoen locaties en interessante plaatsen.

Sfeergegevens

Geef namen, adressen, contactgegevens en gedetailleerde gegevens op zoals beoordelingen en sfeerinformatie voor meer dan 100 miljoen locaties en interessante plaatsen.

Places - Foto

Krijg toegang tot miljoenen foto's en voeg een foto van hoge kwaliteit toe aan locaties en interessante plaatsen.

Places - Tekstzoekopdracht

Retourneer een lijst van plaatsen in de buurt op basis van een zoekterm (zoals 'sushirestaurant').

Places - In de buurt zoeken

Retourneer een lijst van plaatsen in de buurt op basis van de locatie van een gebruiker.

Een plaats zoeken

Zet een telefoonnummer, adres of naam om in een plaats en verstrek de naam en het adres.

Automatisch aanvullen met gegevens

Vul plaatssuggesties automatisch aan met Plaatsgegevens.

Automatisch aanvullen - per verzoek

Vul plaatssuggesties automatisch aan als de gebruiker een adres of plaatsnaam invoert. Er worden kosten in rekening gebracht per aantal getypte tekens.

Automatisch aanvullen - per sessie

Vul plaatssuggesties automatisch aan als de gebruiker een adres of plaatsnaam invoert. Er worden kosten in rekening gebracht per sessie.

Geolocatie

Retourneer de locatie en nauwkeurigheidsstraal van een apparaat op basis van wifi of zendmasten.

Geocodering

Zet adressen om in geografische coördinaten of zet geografische coördinaten om in adressen.

Tijdzone

Retourneer een tijdzone voor elke locatie op basis van geografische coördinaten en de datum.

Google Maps Platform inschakelen

We nemen een aantal stappen met u door om API's in te schakelen of facturering in te stellen:

 1. Kies uit de onderstaande producten
 2. Selecteer een project
 3. Stel uw facturering in

Maak gepersonaliseerde kaarten waarmee uw gebruikers de wereld kunnen ontdekken.

Wijs uw gebruikers de beste route van A naar B.

Help gebruikers de wereld ontdekken met uitgebreide details.

Doorgaan