Menü

Haritalar,
Rotalar ve Yerler için Fiyatlandırma

Temel ürünlerimizin fiyatlandırması kullandıkça öde şeklindedir ve yalnızca kullandıklarınız için ödeme yaparsınız. Ayrıca, kullanım maliyetlerinizi dengelemek amacıyla faturalandırma hesabınıza her ay 200 ABD doları değerinde yinelenen bir kredi aktarılır. Beklenmeyen maliyet artışlarının önüne geçmek için kullanım sınırları belirleme seçeneğiniz de vardır. Mevcut API kullanımınızı Google Cloud Platform Console'da görebilir, fiyat hesaplayıcı aracını kullanarak aylık faturanızı hesaplayabilir ve Google Haritalar Platformu Faturalandırması'nı ziyaret edebilirsiniz.

Haritalar

Haritalar'daki API'ler şunları içerir: Android için Haritalar SDK'sı; iOS için Haritalar SDK'sı; Maps JavaScript API; Maps Static API; Street View API; Maps Embed API ve Haritalar URL'leri.

SKU Aylık 200 ABD doları krediye
Eşdeğer ücretsiz kullanım
Aylık hacim aralığı
(Her bin birim için fiyat)
0-100.000 100.001-500.000 500.001+
Mobil Yerel Statik Haritalar Sınırsız yükleme 0,00 ABD doları 0,00 ABD doları Satış Ekibiyle İletişime Geçin

(yüksek hacimlerde indirim için)

Mobil Yerel Dinamik Haritalar Sınırsız yükleme 0,00 ABD doları 0,00 ABD doları
Yerleştirme Sınırsız yükleme 0,00 ABD doları 0,00 ABD doları
Gelişmiş Yerleştirme 14.000 yüklemeye kadar 14,00 ABD doları 11,20 ABD doları
Statik Haritalar 100.000 yüklemeye kadar 2,00 ABD doları 1,60 ABD doları
Dinamik Haritalar 28.000 yüklemeye kadar 7,00 ABD doları 5,60 ABD doları
Statik Street View 28.000 panoya kadar 7,00 ABD doları 5,60 ABD doları
Dinamik Street View 14.000 panoya kadar 14,00 ABD doları 11,20 ABD doları

Yukarıdaki fiyatlandırma tablolarındaki fiyatlar aylık kullanımınıza bağlı olarak her ayın sonunda belirlenir. Listelenen fiyatlar hesaplamada kolaylık sağlaması amacıyla 1.000 çağrı başınadır; faturanızda ise 1.000 çağrı başına değil her bir çağrı için ücretlendirme yapıldığını göz önünde bulundurun. Her bir faturalandırma hesabında aylık 200 ABD doları değerinde Google Haritalar Platformu kredisi kullanılabilir ve uygun SKU'lara otomatik olarak aktarılır. Konsolda kullanılabilecek başka para birimleri de bulunmaktadır. Farklı bir para birimi seçerseniz burada ABD doları olarak listelenen fiyatlar ilgili para birimine dönüştürülecektir.
Tanımlar: Yük (harita yükü): Buraya bakın. Pano (panorama): Buraya bakın.

Rotalar

Rotalar'daki API'ler şunları içerir: Directions API; Distance Matrix API ve Roads API.

SKU Aylık 200 ABD doları krediye
Eşdeğer ücretsiz kullanım
Aylık hacim aralığı
(Her bin birim için fiyat)
0-100.000 100.001-500.000 500.001+
Yol Tarifleri 40.000 çağrıya kadar 5,00 ABD doları 4,00 ABD doları Satış Ekibiyle İletişime Geçin

(yüksek hacimlerde indirim için)

Gelişmiş Yol Tarifleri 20.000 çağrıya kadar 10,00 ABD doları 8,00 ABD doları
Mesafe Matrisi 40.000 öğeye kadar 5,00 ABD doları 4,00 ABD doları
Gelişmiş Mesafe Matrisi 20.000 öğeye kadar 10,00 ABD doları 8,00 ABD doları
Yollar - Gidilen Rota 20.000 çağrıya kadar 10,00 ABD doları 8,00 ABD doları
Yollar - En Yakın Yol 20.000 çağrıya kadar 10,00 ABD doları 8,00 ABD doları
Yollar - Hız Sınırları 20.000 öğeye kadar 20,00 ABD doları 16,00 ABD doları

Yukarıdaki fiyatlandırma tablolarındaki fiyatlar aylık kullanımınıza bağlı olarak her ayın sonunda belirlenir. Listelenen fiyatlar hesaplamada kolaylık sağlaması amacıyla 1.000 çağrı başınadır; faturanızda ise 1.000 çağrı başına değil her bir çağrı için ücretlendirme yapıldığını göz önünde bulundurun. Her bir faturalandırma hesabında aylık 200 ABD doları değerinde Google Haritalar Platformu kredisi kullanılabilir ve uygun SKU'lara otomatik olarak aktarılır. Konsolda kullanılabilecek başka para birimleri de bulunmaktadır. Farklı bir para birimi seçerseniz burada ABD doları olarak listelenen fiyatlar ilgili para birimine dönüştürülecektir.
Tanımlar: Çağrı: Hizmete yapılan istek. Mesafe matrisi öğesi: Tekil başlangıç - hedef çifti. Hız sınırı öğesi: Tekil döndürülen speedLimit öğesi.

Yerler

Yerler'deki API'ler şunları içerir Places API, Android için Yerler SDK'sı; iOS için Yerler SDK'sı; Yerler Kitaplığı, Maps JavaScript API; Geocoding API; Geolocation API; Time Zone API ve Elevation API.

Not: Yerler isteklerinin çoğu Yerler verisi sonucu verir. Bu sonuç, Yerler isteğinin maliyetine ek olarak ücretlendirilir. Daha fazla ayrıntı için tablodaki farklı Yerler SKU'larını inceleyin.

SKU Aylık 200 ABD doları krediye
Eşdeğer ücretsiz kullanım
Aylık hacim aralığı
(Her bin birim için fiyat)
0-100.000 100.001-500.000 500.001+
Otomatik tamamlama istekleri
Otomatik Tamamlama - İstek Başına 70.000 isteğe kadar 2,83 ABD doları 2,27 ABD doları Satış Ekibiyle İletişime Geçin

(yüksek hacimlerde indirim için)

Yerler Otomatik Tamamlama - İstek Başına genelde bir Yer Ayrıntıları çağrısıyla devam eder. Fiyatlandırma için aşağı bakın.
Otomatik Sorgu Tamamlama - İstek Başına 70.000 isteğe kadar 2,83 ABD doları 2,27 ABD doları
Sorgu Otomatik Tamamlama - İstek Başına genelde bir Yer Ayrıntıları çağrısıyla (kullanıcı bir yer sonucu seçerse) veya bir Yer Metin Araması (kullanıcı bir sonuç değil sorgu seçerse) ile devam eder. Fiyatlandırma için aşağıya bakın.
Otomatik tamamlama istekleri, oturum başına - Otomatik tamamlama isteği + Yer Ayrıntıları isteği + Yerler verilerine dayalı maliyet
Otomatik Tamamlama (Yer Ayrıntıları dahil) - Oturum Başına
+ Yer Ayrıntıları
+ Temel Veriler

Toplam maliyet:
11.000 oturuma kadar
0,00 ABD doları

17,00 ABD doları
0,00 ABD doları
-------------
17,00 ABD doları

0,00 ABD doları

13,60 ABD doları
0,00 ABD doları
-------------
13,60 ABD doları
Satış Ekibiyle İletişime Geçin

(yüksek hacimlerde indirim için)

Otomatik Tamamlama (Yer Ayrıntıları dahil) - Oturum Başına
+ Yer Ayrıntıları
+ Temel Veriler
+ İletişim Verileri

Toplam maliyet:
10.000 oturuma kadar
0,00 ABD doları

17,00 ABD doları
0,00 ABD doları
3,00 ABD doları
-------------
20,00 ABD doları

0,00 ABD doları

13,60 ABD doları
0,00 ABD doları
2,40 ABD doları
-------------
16,00 ABD doları
Otomatik Tamamlama (Yer Ayrıntıları dahil) - Oturum Başına
+ Yer Ayrıntıları
+ Temel Veriler
+ Atmosfer Verileri

Toplam maliyet:
9.000 oturuma kadar
0,00 ABD doları

17,00 ABD doları
0,00 ABD doları
5,00 ABD doları
-------------
22,00 ABD doları

0,00 ABD doları

13,60 ABD doları
0,00 ABD doları
4,00 ABD doları
-------------
17,60 ABD doları
Otomatik Tamamlama (Yer Ayrıntıları dahil) - Oturum Başına
+ Yer Ayrıntıları
+ Temel Veriler
+ İletişim Verileri
+ Atmosfer Verileri

Toplam maliyet:
8.000 oturuma kadar
0,00 ABD doları

17,00 ABD doları
0,00 ABD doları
3,00 ABD doları
5,00 ABD doları
-------------
25,00 ABD doları

0,00 ABD doları

13,60 ABD doları
0,00 ABD doları
2,40 ABD doları
4,00 ABD doları
-------------
20,00 ABD doları
Otomatik tamamlama istekleri, oturum başına – isteğe bir Yer Ayrıntıları isteği de eklenmemişse
Otomatik Tamamlama (Yer Ayrıntıları hariç) - Oturum Başına 11.000 oturuma kadar 17,00 ABD doları 13,60 ABD doları Satış Ekibiyle İletişime Geçin

(yüksek hacimlerde indirim için)

Yer Ayrıntıları istekleri – İsteğe + veriye dayalı maliyet
Yer Ayrıntıları
+ Temel Veriler

Toplam maliyet:
11.000 çağrıya kadar 17,00 ABD doları
0,00 ABD doları
-------------
17,00 ABD doları
13,60 ABD doları
0,00 ABD doları
-------------
13,60 ABD doları
Satış Ekibiyle İletişime Geçin

(yüksek hacimlerde indirim için)

Yer Ayrıntıları
+ Temel Veriler
+ İletişim Verileri

Toplam maliyet:
10.000 çağrıya kadar 17,00 ABD doları
0,00 ABD doları
3,00 ABD doları
-------------
20,00 ABD doları
13,60 ABD doları
0,00 ABD doları
2,40 ABD doları
-------------
16,00 ABD doları
Yer Ayrıntıları
+ Temel Veriler
+ Atmosfer Verileri

Toplam maliyet:
9.000 çağrıya kadar 17,00 ABD doları
0,00 ABD doları
5,00 ABD doları
-------------
22,00 ABD doları
13,60 ABD doları
0,00 ABD doları
4,00 ABD doları
-------------
17,60 ABD doları
Yer Ayrıntıları
+ Temel Veriler
+ İletişim Verileri
+ Atmosfer Verileri

Toplam maliyet:
8.000 çağrıya kadar 17,00 ABD doları
0,00 ABD doları
3,00 ABD doları
5,00 ABD doları
-------------
25,00 ABD doları
13,60 ABD doları
0,00 ABD doları
2,40 ABD doları
4,00 ABD doları
-------------
20,00 ABD doları
Yer Ayrıntıları – Kimlik Yenileme Sınırsız 0,00 ABD doları 0,00 ABD doları
Yer Bulma İstekleri – İsteğe + veriye dayalı maliyet
Yer Bulma
+ Temel Veriler

Toplam maliyet:
11.000 çağrıya kadar 17,00 ABD doları
0,00 ABD doları
-------------
17,00 ABD doları
13,60 ABD doları
0,00 ABD doları
-------------
13,60 ABD doları
Satış Ekibiyle İletişime Geçin

(yüksek hacimlerde indirim için)

Yer Bulma
+ Temel Veriler
+ İletişim Verileri

Toplam maliyet:
10.000 çağrıya kadar 17,00 ABD doları
0,00 ABD doları
3,00 ABD doları
-------------
20,00 ABD doları
13,60 ABD doları
0,00 ABD doları
2,40 ABD doları
-------------
16,00 ABD doları
Yer Bulma
+ Temel Veriler
+ Atmosfer Verileri

Toplam maliyet:
9.000 çağrıya kadar 17,00 ABD doları
0,00 ABD doları
5,00 ABD doları
-------------
22,00 ABD doları
13,60 ABD doları
0,00 ABD doları
4,00 ABD doları
-------------
17,60 ABD doları
Yer Bulma
+ Temel Veriler
+ İletişim Verileri
+ Atmosfer Verileri

Toplam maliyet:
8.000 çağrıya kadar 17,00 ABD doları
0,00 ABD doları
3,00 ABD doları
5,00 ABD doları
-------------
25,00 ABD doları
13,60 ABD doları
0,00 ABD doları
2,40 ABD doları
4,00 ABD doları
-------------
20,00 ABD doları
Yer Bulma – Yalnızca Kimlik Sınırsız 0,00 ABD doları 0,00 ABD doları
Mevcut Yeri Bulma çağrıları – isteğe + veriye dayalı maliyet
Mevcut Yeri Bulma
+ Temel Veriler

Toplam maliyet:
6.500 çağrıya kadar 30,00 ABD doları
0,00 ABD doları
-------------
30,00 ABD doları
24,00 ABD doları
0,00 ABD doları
-------------
24,00 ABD doları
Mevcut Yeri Bulma
+ Temel Veriler
+ İletişim Verileri
+ Atmosfer Verileri

Toplam maliyet:
5.000 çağrıya kadar 30,00 ABD doları
0,00 ABD doları
3,00 ABD doları
5,00 ABD doları
-------------
38,00 ABD doları
24,00 ABD doları
0,00 ABD doları
2,40 ABD doları
4,00 ABD doları
-------------
30,40 ABD doları
Diğer Yerler istekleri (Not: Yakında ve Metin Arama istekleri tüm veri SKU'larını tetikleyerek varsayılan olarak tüm veri türlerini döndürür.)
Yer Fotoğrafı 28.000 çağrıya kadar 7,00 ABD doları 5,60 ABD doları Satış Ekibiyle İletişime Geçin

(yüksek hacimlerde indirim için)

Yerler - Yakında Arama
+ Temel Veriler
+ İletişim Verileri
+ Atmosfer Verileri

Toplam maliyet:
5.000 çağrıya kadar 30,00 ABD doları
0,00 ABD doları
3,00 ABD doları
5,00 ABD doları
-------------
40,00 ABD doları
25,60 ABD doları
0,00 ABD doları
2,40 ABD doları
4,00 ABD doları
-------------
30,00 ABD doları
Yerler - Metin Arama
+ Temel Veriler
+ İletişim Verileri
+ Atmosfer Verileri

Toplam maliyet:
5.000 çağrıya kadar 30,00 ABD doları
0,00 ABD doları
3,00 ABD doları
5,00 ABD doları
-------------
40,00 ABD doları
25,60 ABD doları
0,00 ABD doları
2,40 ABD doları
4,00 ABD doları
-------------
30,00 ABD doları
Yerlerle ilgili diğer istek türleri
Coğrafi Kodlama 40.000 çağrıya kadar 5,00 ABD doları 4,00 ABD doları Satış Ekibiyle İletişime Geçin

(yüksek hacimlerde indirim için)

Coğrafi Konum 40.000 çağrıya kadar 5,00 ABD doları 4,00 ABD doları
Saat Dilimi 40.000 çağrıya kadar 5,00 ABD doları 4,00 ABD doları
Rakım 40.000 çağrıya kadar 5,00 ABD doları 4,00 ABD doları

Yukarıdaki fiyatlandırma tablolarındaki fiyatlar aylık kullanımınıza bağlı olarak her ayın sonunda belirlenir. Listelenen fiyatlar hesaplamada kolaylık sağlaması amacıyla 1.000 çağrı başınadır; faturanızda ise 1.000 çağrı başına değil her bir çağrı için ücretlendirme yapıldığını göz önünde bulundurun. Her bir faturalandırma hesabında aylık 200 ABD doları değerinde Google Haritalar Platformu kredisi kullanılabilir ve uygun SKU'lara otomatik olarak aktarılır. Konsolda kullanılabilecek başka para birimleri de bulunmaktadır. Farklı bir para birimi seçerseniz burada ABD doları olarak listelenen fiyatlar ilgili para birimine dönüştürülecektir.
Tanımlar: Oturum: Belirli bir zaman aralığında, benzersiz bir kullanıcının uygulamanızda açtığı aktif oturum. Çağrı: Hizmete yapılan istek.

Google Haritalar Platformu'nu Etkinleştirme

API'leri etkinleştirmek veya faturalandırmayı ayarlamak için size birkaç işlemde kılavuzluk edeceğiz:

  1. Aşağıda ürünleri seçin
  2. Proje seçin
  3. Faturalandırma ayarlarınızı yapın

Gerçek dünyayı kullanıcılarınızın önüne getiren özelleştirilmiş haritalar oluşturun.

Kullanıcılarınıza bir noktadan başka bir noktaya gitmenin en iyi yolunu gösterin.

Zengin ayrıntılarla kullanıcıların dünyayı keşfetmesine yardımcı olun.