Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.

Beleid voor het Google Maps Platform-tegoed

Laatst gewijzigd: 1 mei 2018 | vorige versies

De volgende regels zijn van toepassing op het Google Maps Platform-tegoed:

1. Uw gebruik van Google Maps Platform is onderworpen aan de Servicevoorwaarden van Google Maps Platform https://cloud.google.com/maps-platform/terms/.

2. Als Google uw aanvraag voor het Google Maps Platform-tegoed goedkeurt, zal er een Google Maps Platform-tegoed worden toegevoegd aan het factureringsgedeelte van uw Google Cloud Platform Console-factureringsaccount.

  • De gebruiker is verantwoordelijk voor het betalen van eventuele gebruikskosten die in rekening worden gebracht.
  • Tegoed kan alleen worden gebruikt voor Google Maps Platform-gebruikskosten die in rekening worden gebracht nadat het tegoed op het factureringsaccount is gezet. Ongebruikt Google Maps Platform-tegoed wordt niet meegenomen naar de volgende maand.
  • Als uw gebruik van Google Maps Platform-producten het bedrag voor het tegoed in een maandelijkse factureringscyclus overschrijdt, worden kosten voor elk gebruik waarmee het tegoed wordt overschreden in rekening gebracht op uw Cloud-factureringsaccount. U bent verplicht deze kosten te betalen, in overeenstemming met de Servicevoorwaarden van het Google Maps Platform. Als u onverwachte kosten wilt vermijden, past u technische waarborgen toe bij uw gebruik van Google Maps Platform en houdt u uw gebruik nauwlettend in de gaten.

3. Google behoudt zich het recht voor om uw gebruik van Google Maps Platform op elk moment te controleren. Als uit de controle blijkt dat uw gebruik aanzienlijk afwijkt van de gebruikssituatie die is opgenomen in uw aanvraag, behoudt Google zich het recht voor om uw Google Maps Platform-tegoed te annuleren of in te trekken.

4. Google Maps Platform-tegoed wordt door Google naar eigen goeddunken toegekend. Eerdere toekenningen geven geen recht op toekomstige toekenningen. Google behoudt zich het recht voor om het Google Maps Platform-tegoed op elk gewenst moment, met betrekking tot een bepaalde begunstigde of alle begunstigden, te beëindigen.  Als Google besluit om het Google Maps Platform-tegoed te beëindigen, zal het te goeder trouw proberen om dit 60 dagen van tevoren te melden.

Eerdere versies

  • Geen
Google Maps Platform inschakelen

We nemen een aantal stappen met u door om API's in te schakelen of facturering in te stellen:

  1. Kies uit de onderstaande producten
  2. Selecteer een project
  3. Stel uw facturering in

Maak aangepaste kaarten waarmee uw gebruikers de wereld kunnen ontdekken.

Wijs uw gebruikers de beste weg van A naar B.

Help gebruikers de wereld ontdekken met uitgebreide details.

Doorgaan