RolloutStrategy

Available rollout strategies.

Enums
UNSPECIFIED_ROLLOUT_STRATEGY Not specified. Defaults to FIXED.
FIXED Endpoints service configuration ID will be fixed to the configuration ID specified by configId.
MANAGED Endpoints service configuration ID will be updated with each rollout.
Kunde den här sidan hjälpa dig? Berätta:

Skicka feedback om ...

Stackdriver Logging
Behöver du hjälp? Besök vår supportsida.