RedirectHttpResponseCode

Redirect codes.

Enums
REDIRECT_HTTP_RESPONSE_CODE_UNSPECIFIED Not specified. 302 is assumed.
REDIRECT_HTTP_RESPONSE_CODE_301 301 Moved Permanently code.
REDIRECT_HTTP_RESPONSE_CODE_302 302 Moved Temporarily code.
REDIRECT_HTTP_RESPONSE_CODE_303 303 See Other code.
REDIRECT_HTTP_RESPONSE_CODE_307 307 Temporary Redirect code.
Kunde den här sidan hjälpa dig? Berätta:

Skicka feedback om ...

Stackdriver Logging
Behöver du hjälp? Besök vår supportsida.