ApiEndpointHandler

Uses Google Cloud Endpoints to handle requests.

JSON representation
{
  "scriptPath": string
}
Fields
scriptPath

string

Path to the script from the application root directory.

Kunde den här sidan hjälpa dig? Berätta:

Skicka feedback om ...

Stackdriver Logging
Behöver du hjälp? Besök vår supportsida.