Yük dengeleme kaynak kotaları ve sınırları

Aşağıdaki bölümlerde yük dengeleyiciler için geçerli olan kota ve sınırlar açıklanmaktadır. Bir kotayı değiştirmek için Google Cloud Console'u kullanarak ek kota isteyin. Özellikle belirtilmediği sürece sınırlar genellikle artırılamaz.

Kotalar ve sınırlar

İletim kuralları

Öğe Kotalar ve sınırlar Notlar
Google Cloud projesi başına iletim kuralı sayısı Kota Bu kota, projenizdeki maksimum iletim kuralı sayısını belirtir. Bu kota, iletim kurallarını kullanım şeklinizden bağımsız olarak toplu şekilde tüm iletim kuralları için geçerlidir. Buna protokol iletimi, Klasik VPN ağ geçitleri ve yük dengeleme şemaları (INTERNAL, INTERNAL_MANAGED, INTERNAL_SELF_MANAGED ve EXTERNAL) için iletim kuralları da dahildir.
Şunlar için maksimum iletim kuralı sayısı:
- Dahili TCP/UDP Yük Dengeleme
- Dahili HTTP(S) Yük Dengeleme
VPC ağı başına 75 Bu sınırların nasıl uygulandığı hakkında ayrıntılar için VPC Ağ Eşleme sınırları bölümünü inceleyin.
Tek bir dahili IP adresini paylaşabilen maksimum dahili iletim kuralı sayısı 10 Bu sınır artırılamaz.
Dahili iletim kuralı başına bağlantı noktası sayısı liste veya aralık olarak 5
ALL bağlantı noktaları seçeneği ile sınırsız
Bu sınır artırılamaz.
Dahili arka uç hizmeti başına dahili iletim kuralı sayısı Ayrı bir sınır yoktur Başka kota ve sınırlara tabi olan birden fazla dahili iletim kuralı aynı dahili arka uç hizmetine başvurabilir.

Hedef havuzlar ve hedef proxy'ler

Öğe Kotalar ve sınırlar Notlar
Hedef havuzlar Kota Bu kota proje başınadır.
Hedef HTTP proxy'leri Kota Bu kota proje başınadır.
Hedef HTTPS proxy'leri Kota Bu kota proje başınadır.
Hedef SSL proxy'leri Kota Bu kota proje başınadır.
Hedef TCP proxy'leri Kota Bu kota proje başınadır.
Hedef HTTPS veya hedef SSL proxy'si başına SSL politikası sayısı 1 Bu sınır artırılamaz.
Hedef HTTPS veya hedef SSL proxy'si başına SSL sertifikası sayısı 15 Bu sınır artırılamaz.

SSL sertifikaları

Öğe Kotalar ve sınırlar Notlar
SSL sertifikaları Kota Bu kota proje başınadır.
Özel anahtarlar için desteklenen anahtar uzunlukları 2.048 bit RSA (RSA-2048)
256 bit ECDSA (ECDSA P-256)
Bu sınırlar artırılamaz.
Google tarafından yönetilen SSL sertifikası başına birden fazla alan 100 Bu sınır artırılamaz.
Google'ın yönettiği sertifikaların alan adı uzunluğu 64 bayt Bu sınır artırılamaz.

Bu uzunluk sınırı, sadece Google'ın yönettiği SSL sertifikalarında geçerlidir. Bu sertifikalarda, 64 bayt sınırı yalnızca sertifikadaki ilk alan için geçerlidir. Sertifikadaki diğer alanların uzunluk sınırı 253'tür (internetteki tüm alan adlarında geçerlidir; Google'ın yönettiği sertifikalara özel değildir).

URL eşlemeleri

Öğe Kotalar ve sınırlar Notlar
URL eşlemeleri Kota Bu kota proje başınadır.
URL eşlemesi başına barındırma kuralı sayısı 50 Bu sınır artırılamaz.
URL eşlemesi başına yol eşleştirici sayısı 50 Bu sınır artırılamaz.
Yol eşleştirici başına yol kuralı sayısı 50 Bu sınır artırılamaz.
Yol eşleştirici başına rota kuralı sayısı 50 Bu sınır artırılamaz.
Rota kuralı başına eşleşme kuralı sayısı 50 Bu sınır artırılamaz.
Eşleşme kuralı başına üst bilgi eşleşmesi sayısı 50 Bu sınır artırılamaz.
Eşleşme kuralı başına sorgu parametresi eşlemesi sayısı 50 Bu sınır artırılamaz.
Yol eşleştirici başına üst bilgi işlemi sayısı 50 Bu sınır artırılamaz.
Yol kuralı başına arka uç hizmeti veya arka uç paketi sayısı 1 arka uç hizmeti veya 1 arka uç paketi, her ikisi değil Bu sınır artırılamaz.

Arka uç paketleri

Öğe Kotalar ve sınırlar Notlar
Arka uç paketleri Kota Bu kota proje başınadır.

Arka uç hizmetleri

Öğe Kotalar ve sınırlar Notlar
Arka uç hizmetleri Kota Bu kota, projenizdeki tüm arka uç hizmetlerini (INTERNAL, INTERNAL_MANAGED, INTERNAL_SELF_MANAGED ve EXTERNAL) içerir.
TCP proxy yük dengeleyici, SSL proxy yük dengeleyici veya dahili TCP/UDP yük dengeleyici başına arka uç hizmeti sayısı 1 Bu sınır artırılamaz.
Dahili arka uç hizmeti başına maksimum sanal makine örneği sayısı

Bir dahili arka uç hizmeti için yük devretme yapılandırdıysanız aktif havuzdaki maksimum sanal makine örneği sayısı
Sanal makinelerin örnek grupları arasında nasıl tahsis edildiğinden bağımsız olarak 250 Bu sınır artırılamaz.
Dahili iletim kuralı başına dahili arka uç hizmeti sayısı 1 Bu sınır artırılamaz.
Harici arka uç hizmeti başına adlandırılmış bağlantı noktası sayısı 1 Bu sınır artırılamaz.
Dahili arka uç hizmeti başına adlandırılmış bağlantı noktası sayısı 0 Bu sınır artırılamaz.

Arka uçlar

Öğe Kotalar ve sınırlar Notlar
Örnek grupları Kota Bu kota proje başınadır.
Dahili arka uç hizmeti başına örnek grubu arka ucu sayısı 50 Bu sınır artırılamaz.
Dahili TCP/UDP yük dengeleyicinin arka uç sanal makineleri, toplam sayılarının 250 veya daha az olması halinde 50 adede kadar örnek grubu arasında dağıtılabilir.
Harici arka uç hizmeti başına örnek grubu arka ucu sayısı 50 Bu sınır artırılamaz.
Proje başına NEG sayısı Kota Bu sınırı artırmanız gerekiyorsa Google Cloud satış ekibinize başvurun.
Harici arka uç hizmeti başına NEG arka ucu sayısı 50 Bu sınır artırılamaz.

NEG başına uç nokta sayısı

Öğe Kotalar ve sınırlar Notlar
NEG başına uç nokta sayısı 10.000 Bu sınır artırılamaz.

Örnek grubu başına sanal makine sayısı

Öğe Kotalar ve sınırlar Notlar
Harici arka uç hizmeti için bölgesel örnek grubu arka ucu başına sanal makine sayısı Örnek grubunun adlandırılmış bağlantı noktasında belirtilen bağlantı noktası sayısına bağlıdır. Aşağıdaki iki sayı arasından daha küçük olanıdır:
A: 2.000
B: Sanal makineler x (en yüksek bağlantı noktası sayısını içeren adlandırılmış bağlantı noktasındaki bağlantı noktası sayısı) <= 10.000
Bu sınırı artırmanız gerekiyorsa Google Cloud satış ekibinize başvurun.
Harici arka uç hizmeti için alt bölgesel örnek grubu arka ucu başına sanal makine sayısı Örnek grubunun adlandırılmış bağlantı noktasında belirtilen bağlantı noktası sayısına bağlıdır. Aşağıdaki iki sayı arasından daha küçük olanıdır:
A: 1.000
B: Sanal makineler x (en yüksek bağlantı noktası sayısını içeren adlandırılmış bağlantı noktasındaki bağlantı noktası sayısı) <= 10.000
Bu sınırı artırmanız gerekiyorsa Google Cloud satış ekibinize başvurun.
Örnek grubu, bir dahili arka uç hizmeti için arka uç olduğunda örnek grubu başına sanal makine sayısı Ayrı bir sınır yoktur Dahili TCP/UDP yük dengeleyicinin arka uç sanal makineleri, toplam sayılarının 250 veya daha az olması halinde 50 adede kadar örnek grubu arasında dağıtılabilir.

HTTP(S) Yük Dengeleme için saniyedeki sorgu sayısı

Öğe Kotalar ve sınırlar Notlar
Harici HTTP(S) Yük Dengeleme için arka uç örnek grubu veya NEG başına saniyedeki sorgu sayısı (QPS) Dengeleme modu için RATE kullanılırken yapılandırılabilir. Arka uçlarınızın sayısıyla sınırlıdır.
Dahili HTTP(S) Yük Dengeleme için her ağda bölge başına saniyedeki sorgu sayısı (QPS) Dahili HTTP(S) Yük Dengeleme için maksimum QPS yükü, isteklerin boyutuna ve yapılandırmanın karmaşıklığına bağlıdır. Yükün kapasiteyi aşması halinde gecikme artar ve istekler bırakılabilir. Bu sınırı artırmanız gerekiyorsa Google Cloud satış ekibinize başvurun.

HTTP(S) Yük Dengeleme için üst bilgi boyutu

Öğe Kotalar ve sınırlar Notlar
Harici HTTP(S) Yük Dengeleme için maksimum istemci istek başlığı boyutu yaklaşık 15 KB (kilobayt) Bu sınır artırılamaz.
İstek URL'si ve istek başlığının toplam boyutu 16 KB ile sınırlıdır.
Harici HTTP(S) Yük Dengeleme için maksimum arka uç yanıt başlığı boyutu yaklaşık 128 KB (kilobayt) Bu sınır artırılamaz.
Dahili HTTP(S) Yük Dengeleme için maksimum arka uç istek başlığı boyutu 60 KB (kilobayt) Bu sınır artırılamaz.
Üst bilgiler için küçük harfe dönüştürme Dahili HTTP(S) Yük Dengeleme için her zaman Dahili HTTP(S) Yük Dengeleme, istek ve yanıt üst bilgilerinin küçük/büyük harf olması konusunda HTTP/2 kurallarını izler. Kullanılan protokolden bağımsız olarak, tüm üst bilgiler küçük harfe dönüştürülür. Örnek olarak, Host dönüştürülüp host haline, Keep-ALIVE dönüştürülüp keep-alive haline getirilir. Harici HTTP(S) Yük Dengeleme, istek ve yanıt başlıklarını küçük veya büyük harfli olacak şekilde değiştirmez.
Her bir arka uç hizmeti için yapılandırılmış maksimum özel istek başlığı sayısı 16 Bu sınır artırılamaz.
Her bir arka uç hizmeti için yapılandırılmış maksimum özel yanıt başlığı sayısı 16 Bu sınır artırılamaz.
Arka uç hizmeti başına tüm özel istek başlıklarının toplam boyutu (değişken genişlemesinden önce ad ve değer birlikte) 8 KB Bu sınır artırılamaz.
Arka uç hizmeti başına tüm özel yanıt başlıklarının toplam boyutu (değişken genişlemesinden önce ad ve değer birlikte) 8 KB Bu sınır artırılamaz.

Genel Bakış

Cloud Load Balancing çeşitli nedenlerle kaynak kullanımında kotaları zorunlu kılar. Örneğin, kotalar kullanımdaki öngörülemeyen ani artışları önleyerek Google Cloud topluluğundaki kullanıcıları korur. Kotalar ayrıca ücretsiz katmanla Google Cloud keşfi yapan kullanıcıların deneme sürümü sınırlarından çıkmamasına yardımcı olur.

Tüm projeler aynı kotalarla başlatılır. Bunları ek kota isteyerek değiştirebilirsiniz. Bazı kotalar, ürün kullanımınıza bağlı olarak otomatik olarak artabilir.

İzinler

Cloud Identity and Access Management (Cloud IAM) üyelerinin kotaları görüntülemek veya kota artırma isteğinde bulunmak için aşağıdaki rollerden birine sahip olması gerekir.

Görev Gerekli rol
Projelerin kotalarını kontrol etme Proje sahibi veya düzenleyicisi ya da Kota Görüntüleyici
Kotaları değiştirme, ek kota isteme Proje sahibi veya düzenleyicisi, Kota Yöneticisi, veya serviceusage.quotas.update iznine sahip özel rol

Kotanızı kontrol etme

Cloud Console üzerinden Kotalar sayfasına gidin.

Kotalarınızı kontrol etmek için gcloud komut satırı aracını kullanarak aşağıdaki komutu çalıştırın. PROJECT_ID öğesini kendi proje kimliğinizle değiştirin.

  gcloud compute project-info describe --project PROJECT_ID

Bir bölgede kullandığınız kotayı kontrol etmek için şu komutu çalıştırın:

  gcloud compute regions describe example-region

Kotanızı aştığınızda verilen hatalar

Bir gcloud komutuyla kotayı aşmanız durumunda gcloud, quota exceeded hata mesajı verir ve 1 çıkış kodunu döndürür.

Bir API isteğiyle kotayı aşmanız durumunda Google Cloud şu HTTP durum kodunu döndürür: HTTP 413 Request Entity Too Large.

Ek kota isteme

Cloud Console üzerindeki Kotalar sayfasından ek kota isteyebilirsiniz. Kotayla ilgili isteklerin işlenmesi 24 ila 48 saat sürer.

 1. Kotalar sayfasına gidin.

  Kotalar sayfasına gidin

 2. Kotalar sayfasında, değiştirmek istediğiniz kotaları seçin.
 3. Sayfanın üst kısmındaki Kotaları Düzenle düğmesini tıklayın.
 4. Adınızı, e-postanızı ve telefon numaranızı girip İleri'yi tıklayın.
 5. Kota isteğinizi girip İleri'yi tıklayın.
 6. İsteğinizi gönderin.

Kaynak kullanılabilirliği

Her kota, kaynağın kullanılabilir olması koşuluyla, belirli bir kaynak türü için oluşturabileceğiniz maksimum sayıyı temsil eder. Kotaların kaynak kullanılabilirliğini garanti etmediğine dikkat edilmelidir. Kullanılabilir kotanız olsa bile kullanılabilir olmayan, yeni bir kaynak oluşturamazsınız. Örneğin, us-central1 bölgesinde yeni bir bölgesel, harici IP adresi oluşturmak için yeterli kotanız olabilir. Ancak o bölgede kullanılabilir harici IP adresi yoksa bu işlemi yapamazsınız. Alt bölgesel kaynak kullanılabilirliği de yeni kaynak oluşturup oluşturamayacağınızı etkileyebilir.

Kaynakların bir bölgenin tamamında kullanılamadığı durumlar nadirdir ancak bir alt bölgedeki kaynaklar zaman zaman tüketilebilir ve bu durum genelde kaynak türüyle ilgili hizmet düzeyi sözleşmesine (HDS) etki etmez. Daha fazla bilgi için kaynakla ilgili HDS'yi inceleyin.