Yük dengeleme kaynak kotaları ve sınırları

Aşağıdaki bölümlerde yük dengeleyiciler için geçerli olan kota ve sınırlar açıklanmaktadır. Bir kotayı değiştirmek için Google Cloud Console'u kullanarak ek kota isteyin. Özellikle belirtilmediği sürece sınırlar genellikle artırılamaz.

Kotalar ve sınırlar

İletim kuralları

Öğe Kotalar ve sınırlar Notlar
Google Cloud projesi başına iletim kuralı sayısı Kota Bu kota, projenizdeki maksimum iletim kuralı sayısını belirtir. Bu kota, iletim kurallarını kullanım şeklinizden bağımsız olarak toplu şekilde tüm iletim kuralları için geçerlidir. Buna protokol iletimi, Klasik VPN ağ geçitleri ve yük dengeleme şemaları (INTERNAL, INTERNAL_MANAGED, INTERNAL_SELF_MANAGED ve EXTERNAL) için iletim kuralları da dahildir.
Şunlar için maksimum iletim kuralı sayısı:
- Dahili TCP/UDP Yük Dengeleme
- Dahili HTTP(S) Yük Dengeleme
Ağ başına 75
Eşleme grubu başına 175
Bu iki sınırın nasıl uygulandığı hakkında ayrıntılar için VPC Ağ Eşleme sınırları bölümünü inceleyin.
Dahili iletim kuralı başına bağlantı noktası sayısı liste veya aralık olarak 5
ALL bağlantı noktaları seçeneği ile sınırsız
Bu sınır artırılamaz.
Dahili arka uç hizmeti başına dahili iletim kuralı sayısı Ayrı bir sınır yoktur Başka kota ve sınırlara tabi olan birden fazla dahili iletim kuralı aynı dahili arka uç hizmetine başvurabilir.

Hedef havuzlar ve hedef proxy'ler

Öğe Kotalar ve sınırlar Notlar
Hedef havuzlar Kota Bu kota proje başınadır.
Hedef HTTP proxy sayısı Kota Bu kota proje başınadır.
Hedef HTTPS proxy'leri Kota Bu kota proje başınadır.
Hedef SSL proxy'leri Kota Bu kota proje başınadır.
Hedef TCP proxy'leri Kota Bu kota proje başınadır.
Hedef HTTPS veya hedef SSL proxy'si başına SSL politikası sayısı 1 Bu sınır artırılamaz.
Hedef HTTPS veya hedef SSL proxy'si başına SSL sertifikası sayısı 15 Bu sınır artırılamaz.

SSL sertifikaları

Öğe Kotalar ve sınırlar Notlar
SSL sertifikaları Kota Bu kota proje başınadır.
Özel anahtarlar için desteklenen anahtar uzunlukları 2.048 bit RSA (RSA-2048)
256 bit ECDSA (ECDSA P-256)
Bu sınırlar artırılamaz.
Google tarafından yönetilen SSL sertifikası başına birden fazla alan (BETA) 100 Bu sınır artırılamaz.
Google'ın yönettiği sertifikaların alan adı uzunluğu 64 bayt Bu sınır artırılamaz.

Bu uzunluk sınırı, sadece Google'ın yönettiği SSL sertifikalarında geçerlidir. Bu sertifikalarda, 64 bayt sınırı yalnızca sertifikadaki ilk alan için geçerlidir. Sertifikadaki diğer alanların uzunluk sınırı 253'tür (internetteki tüm alan adlarında geçerlidir; Google'ın yönettiği sertifikalara özel değildir).

URL eşlemeleri

Öğe Kotalar ve sınırlar Notlar
URL eşlemeleri Kota Bu kota proje başınadır.
URL eşlemesi başına barındırma kuralı sayısı 50 Bu sınır artırılamaz.
URL eşlemesi başına yol eşleştirici sayısı 50 Bu sınır artırılamaz.
Yol eşleştirici başına yol kuralı sayısı 50 Bu sınır artırılamaz.
Yol eşleştirici başına rota kuralı sayısı 50 Bu sınır artırılamaz.
Rota kuralı başına eşleşme kuralı sayısı 50 Bu sınır artırılamaz.
Eşleşme kuralı başına üst bilgi eşleşmesi sayısı 50 Bu sınır artırılamaz.
Eşleşme kuralı başına sorgu parametresi eşlemesi sayısı 50 Bu sınır artırılamaz.
Yol eşleştirici başına üst bilgi işlemi sayısı 50 Bu sınır artırılamaz.
Yol kuralı başına arka uç hizmeti veya arka uç paketi sayısı 1 arka uç hizmeti veya 1 arka uç paketi, her ikisi değil Bu sınır artırılamaz.

Arka uç paketi sayısı

Öğe Kotalar ve sınırlar Notlar
Arka uç paketi sayısı Kota Bu kota proje başınadır.

Arka uç hizmetleri

Öğe Kotalar ve sınırlar Notlar
Arka uç hizmetleri Kota Bu kota, projenizdeki tüm arka uç hizmetlerini (INTERNAL, INTERNAL_MANAGED, INTERNAL_SELF_MANAGED ve EXTERNAL) içerir.
TCP proxy yük dengeleyici, SSL proxy yük dengeleyici veya dahili TCP/UDP yük dengeleyici başına arka uç hizmetleri 1 Bu sınır artırılamaz.
Dahili arka uç hizmeti başına maksimum sanal makine örneği sayısı

Bir dahili arka uç hizmeti için yük devretme yapılandırdıysanız aktif havuzdaki maksimum sanal makine örneği sayısı
Sanal makinelerin örnek grupları arasında nasıl tahsis edildiğinden bağımsız olarak 250 Bu sınır artırılamaz.
Dahili iletim kuralı başına dahili arka uç hizmeti sayısı 1 Bu sınır artırılamaz.
Harici arka uç hizmeti başına adlandırılmış bağlantı noktası sayısı 1 Bu sınır artırılamaz.
Dahili arka uç hizmeti başına adlandırılmış bağlantı noktası sayısı 0 Bu sınır artırılamaz.

Arka uçlar

Öğe Kotalar ve sınırlar Notlar
Örnek grupları Kota Bu kota proje başınadır.
Dahili arka uç hizmeti başına örnek grubu arka ucu sayısı 50 Bu sınır artırılamaz.
Dahili TCP/UDP yük dengeleyicinin arka uç sanal makineleri, toplam sayılarının 250 veya daha az olması halinde 50 adede kadar örnek grubu arasında dağıtılabilir.
Harici arka uç hizmeti başına örnek grubu arka ucu sayısı 50 Bu sınır artırılamaz.
Proje başına NEG sayısı 100 Bu sınırı artırmanız gerekiyorsa Google Cloud satış ekibinizle iletişime geçin.
Harici arka uç hizmeti başına NEG arka ucu sayısı 50 Bu sınır artırılamaz.

NEG başına uç nokta sayısı

Öğe Kotalar ve sınırlar Notlar
NEG başına uç nokta sayısı 10.000 Bu sınır artırılamaz.

Örnek grubu başına sanal makine sayısı

Öğe Kotalar ve sınırlar Notlar
Harici arka uç hizmeti için bölgesel örnek grubu arka ucu başına sanal makine sayısı Örnek grubunun adlandırılmış bağlantı noktasında belirtilen bağlantı noktası sayısına bağlıdır. Aşağıdaki iki sayı arasından daha küçük olanıdır:
A: 2.000
B: Sanal makineler x (en yüksek bağlantı noktası sayısını içeren adlandırılmış bağlantı noktasındaki bağlantı noktası sayısı) <= 10.000
Bu sınırı artırmanız gerekiyorsa Google Cloud satış ekibinize başvurun.
Harici arka uç hizmeti için alt bölgesel örnek grubu arka ucu başına sanal makine sayısı Örnek grubunun adlandırılmış bağlantı noktasında belirtilen bağlantı noktası sayısına bağlıdır. Aşağıdaki iki sayı arasından daha küçük olanıdır:
A: 1.000
B: Sanal makineler x (en yüksek bağlantı noktası sayısını içeren adlandırılmış bağlantı noktasındaki bağlantı noktası sayısı) <= 10.000
Bu sınırı artırmanız gerekiyorsa Google Cloud satış ekibinize başvurun.
Örnek grubu, bir dahili arka uç hizmeti için arka uç olduğunda örnek grubu başına sanal makine sayısı Ayrı bir sınır yoktur Dahili TCP/UDP yük dengeleyicinin arka uç sanal makineleri, toplam sayılarının 250 veya daha az olması halinde 50 adede kadar örnek grubu arasında dağıtılabilir.

HTTP(S) Yük Dengeleme için saniyedeki sorgu sayısı

Öğe Kotalar ve sınırlar Notlar
Harici HTTP(S) Yük Dengeleme için arka uç örnek grubu veya NEG başına saniyedeki sorgu sayısı (QPS) Dengeleme modu için RATE kullanılırken yapılandırılabilir. Arka uçlarınızın sayısıyla sınırlıdır.
Dahili HTTP(S) Yük Dengeleme için her ağda bölge başına saniyedeki sorgu sayısı (QPS) Dahili HTTP(S) Yük Dengeleme için maksimum QPS yükü, isteklerin boyutuna ve yapılandırmanın karmaşıklığına bağlıdır. Yükün kapasiteyi aşması halinde gecikme artar ve istekler bırakılabilir. Bu sınırı artırmanız gerekiyorsa Google Cloud satış ekibinize başvurun.

HTTP(S) Yük Dengeleme için üst bilgi boyutu

Öğe Kotalar ve sınırlar Notlar
Harici HTTP(S) Yük Dengeleme için maksimum istek üst bilgisi boyutu yaklaşık 15 KB (kilobayt) Bu sınır artırılamaz.
İstek URL'si ile istek üst bilgisinin toplam boyutu 16 KB ile sınırlıdır.
Harici HTTP(S) Yük Dengeleme için maksimum yanıt üst bilgisi boyutu yaklaşık 128 KB (kilobayt) Bu sınır artırılamaz.
Dahili HTTP(S) Yük Dengeleme için maksimum istek üst bilgisi boyutu 60 KB (kilobayt) Bu sınır artırılamaz.
Üst bilgiler için küçük harfe dönüştürme Dahili HTTP(S) Yük Dengeleme için her zaman Dahili HTTP(S) Yük Dengeleme, istek ve yanıt üst bilgilerinin küçük/büyük harf olması konusunda HTTP/2 kurallarını izler. Kullanılan protokolden bağımsız olarak, tüm üst bilgiler küçük harfe dönüştürülür. Örnek olarak, Host dönüştürülüp host haline, Keep-ALIVE dönüştürülüp keep-alive haline getirilir. Harici HTTP(S) Yük Dengeleme, istek ve yanıt üst bilgilerini küçük veya büyük harfli olacak şekilde değiştirmez.

Dahili HTTP(S) Yük Dengeleme için proxy örnekleri

Öğe Kotalar ve sınırlar Notlar
Ağ başına proxy örneği sayısı 30 Bu kota, otomatik olarak ağınıza tahsis edilen Envoy proxy örneklerinin maksimum sayısını belirtir.
Bu sınırı artırmanız gerekiyorsa Google Cloud satış ekibinize başvurun.

Overview

Cloud Load Balancing enforces quotas on resource usage for a variety of reasons. For example, quotas protect the community of Google Cloud users by preventing unforeseen spikes in usage. Quotas also help users who are exploring Google Cloud with the free tier to stay within their trial.

All projects start with the same quotas, which you can change by requesting additional quota. Some quotas may increase automatically based on your use of a product.

Permissions

To view quotas or request quota increases, Cloud Identity and Access Management (Cloud IAM) members need one of the following roles.

Task Required role
Check quotas for a project Project owner or editor or Quota Viewer
Modify quotas, request additional quota Project owner or editor, Quota Admin, or custom role with the serviceusage.quotas.update permission

Checking your quota

In the Cloud Console, go to the Quotas page.

Using the gcloud command-line tool, run the following command to check your quotas. Replace PROJECT_ID with your own project ID.

  gcloud compute project-info describe --project PROJECT_ID

To check your used quota in a region, run:

  gcloud compute regions describe example-region

Errors when exceeding your quota

If you exceed a quota with a gcloud command, gcloud outputs a quota exceeded error message and returns with the exit code 1.

If you exceed a quota with an API request, Google Cloud returns the following HTTP status code: HTTP 413 Request Entity Too Large.

Requesting additional quota

Request additional quota from the Quotas page in the Cloud Console. Quota requests take 24 to 48 hours to process.

 1. Go to the Quotas page.

  Go to the Quotas page

 2. On the Quotas page, select the quotas that you want to change.
 3. Click the Edit Quotas button at the top of the page.
 4. Fill out your name, email, and phone number, and then click Next.
 5. Fill in your quota request, and then click Next.
 6. Submit your request.

Resource availability

Each quota represents a maximum number for a particular type of resource that you can create, provided that resource is available. It's important to note that quotas do not guarantee resource availability. Even if you have available quota, you won't be able to create a new resource if it is not available. For example, you might have sufficient quota to create a new regional, external IP address in the us-central1 region, but that would not be possible if there were no available external IP addresses in that region. Zonal resource availability can also affect your ability to create a new resource.

Situations where resources are unavailable in an entire region are rare; however, resources within a zone can be depleted from time to time, typically without impact to the service level agreement (SLA) for the type of resource. For more information, review the relevant SLA for the resource.