Resourcequota en -limieten voor load balancing

In de volgende secties worden quota en limieten voor load balancing beschreven. Als u een quotum wilt wijzigen, kunt u een extra quotum aanvragen via de Google Cloud Console. Limieten kunnen meestal alleen worden verhoogd als dit specifiek staat vermeld.

Quota en limieten

Doorstuurregels

Item Quota en limieten Opmerkingen
Doorstuurregels per Google Cloud-project Quotum Dit quotum staat voor het maximale aantal doorstuurregels in uw project. Het quotum is van toepassing op alle doorstuurregels, ongeacht hoe u ze gebruikt. Ook doorstuurregels voor protocollen, klassieke VPN-gateways en schema's voor load balancing (INTERNAL, INTERNAL_MANAGED, INTERNAL_SELF_MANAGED en EXTERNAL) zijn inbegrepen.
Maximum aantal doorstuurregels voor:
- Interne TCP-/UDP-load balancing
- Interne HTTP(S)-load balancing
75 per VPC-netwerk Bekijk Limieten voor VPC-netwerkpeering voor meer informatie over hoe deze limieten worden toegepast.
Maximum aantal interne doorstuurregels dat één intern IP-adres kan delen 10 Deze limiet kan niet worden verhoogd.
Poorten per interne doorstuurregel 5 als lijst of bereik
Onbeperkt met de poortoptie ALL
Deze limiet kan niet worden verhoogd.
Interne doorstuurregels per interne backend-service Geen afzonderlijke limiet Afhankelijk van andere quota en limieten kunnen er meerdere interne doorstuurregels verwijzen naar dezelfde interne backend-service.

Doelgroepen en doelproxy's

Item Quota en limieten Opmerkingen
Doelgroepen Quotum Dit quotum geldt per project.
Doel-HTTP-proxy's Quotum Dit quotum geldt per project.
Doel-HTTPS-proxy's Quotum Dit quotum geldt per project.
Doel-SSL-proxy's Quotum Dit quotum geldt per project.
Doel-TCP-proxy's Quotum Dit quotum geldt per project.
SSL-beleidsregels per doel-HTTPS- of doel-SSL-proxy 1 Deze limiet kan niet worden verhoogd.
SSL-certificaten per doel-HTTPS- of doel-SSL-proxy 15 Deze limiet kan niet worden verhoogd.

SSL-certificaten

Item Quota en limieten Opmerkingen
SSL-certificaten Quotum Dit quotum geldt per project.
Ondersteunde sleutellengtes voor privésleutels 2048 bits RSA (RSA-2048)
256 bits ECDSA (ECDSA P-256)
Deze limieten kunnen niet worden verhoogd.
Meerdere domeinen per door Google beheerd SSL-certificaat 100 Deze limiet kan niet worden verhoogd.
Lengte domeinnaam in door Google beheerde certificaten 64 bytes Deze limiet kan niet worden verhoogd.

Deze lengtelimiet geldt uitsluitend voor door Google beheerde SSL-certificaten. De limiet van 64 bytes is alleen van toepassing op het eerste domein in deze certificaten. Voor de overige domeinen in het certificaat geldt een lengtelimiet van 253 bytes (dit is een algemene regel voor alle domeinnamen op internet en geen specifieke vereiste voor door Google beheerde certificaten).

URL-toewijzingen

Item Quota en limieten Opmerkingen
URL-toewijzingen Quotum Dit quotum geldt per project.
Hostregels per URL-toewijzing 50 Deze limiet kan niet worden verhoogd.
Padcontroles per URL-toewijzing 50 Deze limiet kan niet worden verhoogd.
Padregels per padcontrole 50 Deze limiet kan niet worden verhoogd.
Routeregels per padcontrole 50 Deze limiet kan niet worden verhoogd.
Overeenkomstregels per routeregel 50 Deze limiet kan niet worden verhoogd.
Headerovereenkomsten per overeenkomstregel 50 Deze limiet kan niet worden verhoogd.
Queryparameterovereenkomsten per overeenkomstregel 50 Deze limiet kan niet worden verhoogd.
Headeracties per padcontrole 50 Deze limiet kan niet worden verhoogd.
Backend-services of backend-buckets per padregel 1 backend-service of 1 backend-bucket, niet allebei Deze limiet kan niet worden verhoogd.

Backend-buckets

Item Quota en limieten Opmerkingen
Backend-buckets Quotum Dit quotum geldt per project.

Backend-services

Item Quota en limieten Opmerkingen
Backend-services Quotum Dit quotum omvat alle backend-services (INTERNAL, INTERNAL_MANAGED, INTERNAL_SELF_MANAGED en EXTERNAL) in uw project.
Backend-services per TCP-proxy-load balancer, SSL-proxy-load balancer of interne TCP/UDP-load balancer 1 Deze limiet kan niet worden verhoogd.
Maximum aantal VM-instanties per interne backend-service

Maximum aantal VM-instanties in de actieve pool als u failover heeft ingesteld voor een interne backend-service
250, onafhankelijk van de manier waarop de VM's zijn toegewezen aan instantiegroepen Deze limiet kan niet worden verhoogd.
Interne backend-services per interne doorstuurregel 1 Deze limiet kan niet worden verhoogd.
Benoemde poorten per externe backend-service 1 Deze limiet kan niet worden verhoogd.
Benoemde poorten per interne backend-service 0 Deze limiet kan niet worden verhoogd.

Backends

Item Quota en limieten Opmerkingen
Instantiegroepen Quotum Dit quotum geldt per project.
Instantiegroep-backends per interne backend-service 50 Deze limiet kan niet worden verhoogd.
De backend-VM's voor een interne TCP/UDP-load balancer kunnen over maximaal 50 instantiegroepen worden verdeeld als het totale aantal backend-VM's 250 of lager is.
Instantiegroep-backends per externe backend-service 50 Deze limiet kan niet worden verhoogd.
NEG's per project Quotum Neem contact op met sales van Google Cloud als u deze limiet wilt verhogen.
NEG-backends per externe backend-service 50 Deze limiet kan niet worden verhoogd.

Eindpunten per NEG

Item Quota en limieten Opmerkingen
Eindpunten per NEG 10.000 Deze limiet kan niet worden verhoogd.

VM's per instantiegroep

Item Quota en limieten Opmerkingen
VM's per regionale instantiegroep-backend voor een externe backend-service Dit hangt af van het aantal poorten dat is ingesteld in de benoemde poort voor de instantiegroep. Het is de laagste van deze twee waarden:
A: 2000
B: VM's * (aantal poorten in de benoemde poort met de meeste poortnummers) <= 10.000
Neem contact op met sales van Google Cloud als u deze limiet wilt verhogen.
VM's per regionale instantiegroep-backend voor een externe backend-service Dit hangt af van het aantal poorten dat is ingesteld in de benoemde poort voor de instantiegroep. Het is de laagste van deze twee waarden:
A: 1000
B: VM's * (aantal poorten in de genoemde poort met de meeste poortnummers) <= 10.000
Neem contact op met sales van Google Cloud als u deze limiet wilt verhogen.
VM's per instantiegroep als de instantiegroep een backend voor een interne backend-service is Geen afzonderlijke limiet Backend-VM's voor een interne TCP/UDP-load balancer kunnen over maximaal 50 instantiegroepen worden verdeeld als het totale aantal backend-VM's 250 of lager is.

Query's per seconde voor HTTP(S)-load balancing

Item Quota en limieten Opmerkingen
Query's per seconde (QPS) per backend-instantiegroep of NEG voor externe HTTP(S)-load balancing Instelbaar als de gebruikte balansmodus RATE is. Wordt beperkt door uw backends.
Query's per seconde (QPS) per regio per netwerk voor interne HTTP(S)-load balancing Voor interne HTTP(S)-load balancing is de maximale QPS-waarde afhankelijk van de grootte van de verzoeken en de complexiteit van de configuratie. Als de load hoger is dan de capaciteit, neemt de wachttijd toe en kunnen er aanvragen worden verwijderd. Neem contact op met sales van Google Cloud als u deze limiet wilt verhogen.

Headergrootte voor HTTP(S)-load balancing

Item Quota en limieten Opmerkingen
Maximale headergrootte van clientverzoek voor externe HTTP(S)-load balancing circa 15 KB (kilobyte) Deze limiet kan niet worden verhoogd.
De gezamenlijke grootte van de URL en de verzoekheader mag maximaal 16 KB zijn.
Maximale grootte van reactieheaders van backends voor externe HTTP(S)-load balancing circa 128 KB (kilobyte) Deze limiet kan niet worden verhoogd.
Maximale grootte van verzoekheaders van backends voor interne HTTP(S)-load balancing 60 KB (kilobyte) Deze limiet kan niet worden verhoogd.
Omzetting naar kleine letters voor headers altijd, voor interne HTTP(S)-load balancing Bij interne HTTP(S)-load balancing worden de HTTP/2-conventies voor kleine-lettergebruik in verzoek- en reactieheaders gevolgd. Dit houdt in dat alle headers onafhankelijk van het gebruikte protocol worden omgezet in kleine letters. Host wordt dus host en Keep-ALIVE wordt keep-alive. Bij externe HTTP(S)-load balancing worden hoofdletters in verzoek- of reactieheaders niet omgezet naar kleine letters.
Maximale aantal geconfigureerde aangepaste verzoekheaders voor elke backend-service 16 Deze limiet kan niet worden verhoogd.
Maximale aantal geconfigureerde aangepaste reactieheaders voor elke backend-service 16 Deze limiet kan niet worden verhoogd.
Totale grootte van alle aangepaste verzoekheaders per backend-service (naam en waarde gecombineerd, vóór variabele uitbreiding) 8 KB Deze limiet kan niet worden verhoogd.
Totale grootte van alle aangepaste reactieheaders per backend-service (naam en waarde gecombineerd, vóór variabele uitbreiding) 8 KB Deze limiet kan niet worden verhoogd.

Overzicht

Cloud Load Balancing heeft om verschillende redenen quota voor het gebruik van resources. Quota voorkomen bijvoorbeeld onvoorziene pieken in het gebruik, wat de hele community van Google Cloud-gebruikers beschermt. Ook zorgen ze ervoor dat gebruikers die Google Cloud uitproberen met de Free Tier de limieten van hun proefversie niet overschrijden.

Alle projecten beginnen met dezelfde quota, maar u kunt extra quotum aanvragen. Sommige quota worden automatisch verhoogd op basis van uw gebruik van een product.

Rechten

Leden van Cloud Identity and Access Management (Cloud IAM) hebben een van de volgende rollen nodig om quota te bekijken en quotumverhogingen aan te vragen.

Taak Vereiste rol
Quota voor een project checken Eigenaar of bewerker van het project of quotumlezer
Quota aanpassen, extra quotum aanvragen Eigenaar of bewerker van het project, quotumbeheerder of een aangepaste rol met de rechten serviceusage.quotas.update

Uw quotum checken

Ga in Cloud Console naar de pagina Quota.

Gebruik de opdrachtregeltool gcloud en voer de volgende opdracht uit om uw quota te checken. Vervang PROJECT_ID door uw eigen project-ID.

  gcloud compute project-info describe --project PROJECT_ID

Met de volgende opdracht kunt u het gebruikte quotum in een regio checken:

  gcloud compute regions describe example-region

Fouten bij overschrijding van uw quotum

Als u een quotum overschrijdt met een gcloud-opdracht, geeft gcloud de foutmelding quota exceeded en wordt de afsluitcode 1 geretourneerd.

Als u een quotum overschrijdt met een API-verzoek, retourneert Google Cloud de volgende HTTP-statuscode: HTTP 413 Request Entity Too Large.

Extra quotum aanvragen

Vraag extra quotum aan op de pagina Quota in Cloud Console. Het kan 24 tot 48 uur duren voordat een quotumverzoek is verwerkt.

 1. Ga naar de pagina Quota.

  Naar de pagina Quota

 2. Selecteer op de pagina Quota de quota die u wilt wijzigen.
 3. Klik op de knop Quota bewerken bovenaan de pagina.
 4. Vul uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in en klik op Volgende.
 5. Vul uw quotumverzoek in en klik op Volgende.
 6. Dien uw verzoek in.

Beschikbaarheid van resources

Elk quotum is het maximum aantal dat u van een bepaalde resource kunt maken, op voorwaarde dat die resource beschikbaar is. Het is belangrijk om te weten dat quota geen garantie zijn dat resources beschikbaar zijn. Zelfs als u nog quotum heeft, kunt u een nieuwe resource niet maken als die niet beschikbaar is. U kunt bijvoorbeeld voldoende quotum hebben om een nieuw regionaal, extern IP-adres in de regio us-central1 te maken, maar dat is niet mogelijk als er geen externe IP-adressen in die regio beschikbaar zijn. Of u een nieuwe resource kunt maken, hangt ook af van de resourcebeschikbaarheid in een zone.

Het komt zelden voor dat resources niet beschikbaar zijn in een volledige regio, maar het kan wel eens gebeuren dat resources in een zone opgebruikt zijn. Dit heeft doorgaans geen gevolgen voor de serviceovereenkomst (SLA) voor het type resource. Raadpleeg de betreffende SLA voor de resource voor meer informatie.