Kotalar ve sınırlar

Bu sayfada Google Kubernetes Engine (GKE) kümeleri, düğümleri ve GKE API istekleri için kotalar ve sınırlar açıklanmaktadır.

GKE için proje başına sınırlar şöyledir:

  • Alt bölge başına maksimum 50 küme ve bölge başına 50 bölgesel küme.

GKE için küme başına sınırlar şu şekildedir:

  • GKE'nin 1.17'ye kadar olan sürümlerinde küme başına maksimum 5.000 düğüm.
  • GKE'nin 1.18 sürümü itibarıyla küme başına maksimum 15.000 düğüm ancak 5.000'den fazla düğüm çalıştırmak için küme boyutu kotasını artırmak gerekir. Yardım için destek ekibiyle iletişime geçin.
  • Düğüm havuzu alt bölgesi başına maksimum 1.000 düğüm.
  • Örnek Grubu Tabanlı Giriş kullanılırsa bir alt bölgede küme başına 1.000 düğümlük sınır uygulanır. Ancak NEG Tabanlı Giriş kullanılan container'da yerel yük dengelemede düğüm sınırlandırması yoktur ve mümkün olduğunda kullanılması önerilir. GKE'nin 1.17 veya üzeri sürümlerinde NEG Tabanlı Giriş varsayılan moddur.
  • Düğüm başına maksimum 110 Kapsül.
  • Küme başına maksimum 150.000 Kapsül ve 300.000 container.

Kubernetes Engine API'nin hız sınırı saniyede 10 istektir.

Küme başına ve proje başına sınırlara ek olarak, belirli GKE özelliklerinin de ek sınırları vardır. Daha fazla bilgi için kullandığınız özelliklerle ilgili belgelere bakın.

Compute Engine kaynak kotalarıyla da karşılaşabilirsiniz. Ayrıca varsayılan bölgesel Compute Engine CPU kotası bulunan projeler için container kümesi sayısı, bölge başına en fazla üç tane olacak şekilde sınırlandırılmıştır.

Kaynak kotaları

GKE'nin 1.12.5 sürümü itibarıyla beş veya daha az düğüme sahip kümelere ve bu kümeler üzerindeki Ad Alanlarına otomatik olarak bir dizi kaynak kotası uygulanmaktadır. Kaldırılması mümkün olmayan bu kotalar, kümenin kontrol düzlemini kümeye dağıtılan uygulamalardaki potansiyel hatalardan kaynaklanan istikrarsızlıklardan korur. Bu kotaları incelemek için kubectl get resourcequota gke-resource-quotas -o yaml komutunu kullanın. Belirli bir Ad Alanı için gke-resource-quotas nesnesini görüntülemek üzere --namespace seçeneğini ekleyerek Ad Alanını belirtin.

26 Ağustos 2019 itibarıyla bir dizi kaynak kotası, on veya daha az düğüme sahip kümelere ve bu kümeler üzerindeki Ad Alanlarına otomatik olarak uygulanmaktadır. Kaldırılması mümkün olmayan bu kotalar, kümenin kontrol düzlemini kümeye dağıtılan uygulamalardaki potansiyel hatalardan kaynaklanan istikrarsızlıklardan korur. Bu kotaları incelemek için kubectl get resourcequota gke-resource-quotas -o yaml komutunu kullanın. Belirli bir Ad Alanı için gke-resource-quotas nesnesini görüntülemek amacıyla --namespace seçeneğini ekleyerek Ad Alanını belirtin.