Kotalar ve sınırlar

Bu sayfada Google Kubernetes Engine kümeleri, düğümleri ve GKE API istekleri için kotalar ve sınırlar açıklanmaktadır.

GKE için proje başına sınırlar şöyledir:

  • Alt bölge başına maksimum 50 küme ve bölge başına 50 bölgesel küme.

GKE için küme başına sınırlar şu şekildedir:

  • Küme başına maksimum 5.000 düğüm.
  • Düğüm havuzu başına maksimum 1.000 düğüm.
  • GKE giriş denetleyicisi kullanıyorsanız küme başına maksimum 1.000 düğüm.
  • Düğüm başına maksimum 110 Kapsül.
  • Küme başına maksimum 300.000 container.

GKE API'nin hız sınırı, saniyede 10 istektir.

Küme başına ve proje başına sınırlara ek olarak, belirli GKE özelliklerinin de ek sınırları vardır. Daha fazla bilgi için kullandığınız özelliklerle ilgili belgelere bakın.

Compute Engine kaynak kotalarıyla da karşılaşabilirsiniz. Ayrıca varsayılan bölgesel Compute Engine CPU kotası bulunan projeler için container kümesi sayısı, bölge başına en fazla üç tane olacak şekilde sınırlandırılmıştır.

Kaynak kotaları

GKE 1.12.5 ile başlayarak, bir dizi kaynak kotası, beş veya daha az düğüme sahip kümelere ve bu kümeler üzerindeki Ad Alanlarına otomatik olarak uygulanmaktadır. Kaldırılması mümkün olmayan bu kotalar, kümenin kontrol düzlemini kümeye dağıtılan uygulamalardaki potansiyel hatalardan kaynaklanan istikrarsızlıklardan korur. Bu kotaları incelemek için kubectl get resourcequota gke-resource-quotas -o yaml komutunu kullanın. Belirli bir Ad Alanı için gke-resource-quotas nesnesini görüntülemek üzere --namespace seçeneğini ekleyerek Ad Alanını belirtin.

26 Ağustos 2019 itibariyle bir dizi kaynak kotası, on veya daha az düğüme sahip kümelere ve bu kümeler üzerindeki Ad Alanlarına otomatik olarak uygulanmaktadır. Kaldırılması mümkün olmayan bu kotalar, kümenin kontrol düzlemini kümeye dağıtılan uygulamalardaki potansiyel hatalardan kaynaklanan istikrarsızlıklardan korur. Bu kotaları incelemek için kubectl get resourcequota gke-resource-quotas -o yaml komutunu kullanın. Belirli bir Ad Alanı için gke-resource-quotas nesnesini görüntülemek amacıyla --namespace seçeneğini ekleyerek Ad Alanını belirtin.