GOOGLE CLOUD PLATFORM'DA JAVA

Ücretsiz Deneyin Belgeleri Göster

Yüksek Düzeyde Ölçeklenebilir Java Uygulamaları Geliştirme, Dağıtma, İzleme ve Uygulamalarda Hata Ayıklama

 • Eclipse, IntelliJ ya da tarayıcı tabanlı komut satırını kullanarak GCP üzerinde Java uygulamaları geliştirin
 • Spring Boot ya da Spark Java uygulamalarını dağıtın veya ölçeklendirin
 • GCP üzerinde uygulama geliştirmek ve dağıtmak için Maven ya da Gradle geliştirme araçları eklentilerini kullanın.
 • Java'yı kullanarak tümüyle GCP üzerinde yönetilen MySQL, PostgreSQL ya da NoSQL veritabanlarında sorgulama yapın
 • Yönetilen bir Kubernetes kümesine Java uygulamaları dağıtın
 • Google tarafından yönetilen OpenJDK veya OpenJDK+Jetty9 Docker görüntüleri üzerinde uygulama çalıştırın
Kapsamlı Deyimsel Java API'leri ve Kitaplıklar
1
Cloud Platform Console projesi oluşturun
 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. Set up a Cloud Console project.

  Set up a project

  Click to:

  • Create or select a project.
  • Enable the Cloud Storage API for that project.
  • Create a service account.
  • Download a private key as JSON.

  You can view and manage these resources at any time in the Cloud Console.

2
Cloud Storage Paketi kurun

Cloud Storage Paketi oluşturun:

gsutil mb gs://[YOUR-BUCKET-NAME]

Dosya yayınlayabilmesi için paketi herkese açık şekilde ayarlayın:

gsutil defacl set public-read gs://[YOUR_BUCKET_NAME]
3
pom.xml dosyasına maven bağımlılıkları ekleyin
<dependency>
 <groupId>com.google.cloud</groupId>
 <artifactId>google-cloud-storage</artifactId>
 <version>1.22.0</version>
</dependency>
4
app.yaml dosyasına ortam değişkenleri ekleyin
env_variables:
 BUCKET_NAME: YOUR-BUCKET-NAME
5
Kodunuzu yazın
@SuppressWarnings("serial")
@WebServlet(name = "upload", value = "/upload")
@MultipartConfig()
public class UploadServlet extends HttpServlet {

 private static final String BUCKET_NAME = System.getenv("BUCKET_NAME");
 private static Storage storage = null;

 @Override
 public void init() {
  storage = StorageOptions.getDefaultInstance().getService();
 }

 @Override
 public void doPost(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws IOException,
   ServletException {
  final Part filePart = req.getPart("file");
  final String fileName = filePart.getSubmittedFileName();

  // Modify access list to allow all users with link to read file
  List<Acl> acls = new ArrayList<>();
  acls.add(Acl.of(Acl.User.ofAllUsers(), Acl.Role.READER));
  // the inputstream is closed by default, so we don't need to close it here
  Blob blob =
    storage.create(
      BlobInfo.newBuilder(BUCKET_NAME, fileName).setAcl(acls).build(),
      filePart.getInputStream());

  // return the public download link
  resp.getWriter().print(blob.getMediaLink());
 }
}
JAVA HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZLARI
Üretimle İlgili Sorunları Bulma ve Çözme

Google Stackdriver; güçlü takip, hata ayıklama günlüğü, izleme ve raporlama özellikleri sunar. Bulut tabanlı uygulamaların durumu, performansı ve kullanılabilirliği hakkında size analizler sunarak sorunları daha hızlı bulup çözmenize olanak tanır.

Daha fazla bilgi
GCP TOPLULUKLARINDA JAVA

Söyleyecekleriniz mi var? Soru sormak veya Google Cloud Platform'da Java destek kaynaklarının oluşturulmasına yardımcı olan Google uzmanlarıyla sohbet etmek için topluluğumuza katılın.