Quota en limieten

Cloud IoT Core beperkt de toewijzing en het gebruik van resources en handhaaft passende quota per project. Het specifieke beleid hangt af van de beschikbaarheid van resources, het gebruikersprofiel, de gebruiksgeschiedenis en andere factoren, en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Limieten

Hieronder vindt u de quota voor Cloud IoT Core in drie categorieën: project/apparaat/telemetrie, snelheid en tijd.

Limieten voor projecten, apparaten en telemetriegegevens

Quotum Limiet Kan worden verhoogd
Apparaten per project per regio Onbeperkt, maar de standaard is 100.000 Ja
Geregistreerde apparaten per project per regio 100 Ja
Aan een gateway gebonden apparaten 10.000 Nee
Aan een gateway gekoppelde apparaten 1000 Nee
Aan een apparaat gebonden gateways 10 Nee
Lengte van apparaat-ID 256 bytes Nee
Lengte van apparaatregistratie-ID 256 bytes Nee
Apparaatmetadata 500 sleutel-waardeparen Nee
Sleutel apparaatmetadata 128 tekens Nee
Waarde apparaatmetadata 32 KB Nee
Totale omvang sleutel-waardeparen metadata 256 KB Nee
Inloggegevens per apparaat 3 Nee
Configuratieversies per apparaat 10 Nee
Apparaatconfiguratiegegevens 64 KB Nee
Maximale paginagrootte per list-verzoek 500 Nee
Payload apparaatstatus 64 KB Nee
Configuraties van meldingen voor telemetriegebeurtenissen 10 Nee
Payload telemetriegebeurtenis 256 KB Nee
MQTT-verbindingen per apparaat 1 Nee
Open MQTT-verbindingen per project per regio 10.000 Ja
Actieve HTTP-apparaatverbindingen (in de afgelopen vijf minuten) per project per regio 10.000 Ja

Snelheidslimieten

Quotum Limiet Kan worden verhoogd
Telemetriepublicaties van HTTP-apparaat per project 6000 per min. Nee
Telemetriepublicaties van apparaat per project Onbeperkt, maar de standaard is 60.000 per minuut Ja
Verwerkingssnelheid apparaat-naar-cloud, per apparaat 512 KB/s Nee
Verwerkingssnelheid cloud-naar-apparaat, per apparaat 512 KB/s Nee
Configuratie-updates per apparaat 1 per sec. Nee
Kenmerkupdates per apparaat 1 per sec. Nee
Kenmerkupdates per register 1 per sec. Nee
API-leesoproepen van apparaat per project 30.000 per min. Ja
API-maak- en -verwijderaanroepen van apparaat per project 3000 per min. Nee
API-updateaanroepen van apparaat per project
(zie uitzondering op de volgende regel)
3000 per min. Ja
API-modifyCloudToDeviceConfig-aanroepen van apparaat per project 6000 per min. Ja
Inkomende MQTT-berichten per seconde per verbinding 100 per sec. Nee
Apparaat-MQTT-verbindingen per apparaat 1 per sec. Nee
MQTT-verbindingen en HTTP-verzoeken van apparaat per project 60.000 per min. Nee
Statusupdates per apparaat 1 per sec.* Nee
Statusupdates per project 6000 per min.* Nee
Aantal geregistreerde gebeurtenissen per project 1000 per sec. Ja
Grootte van geregistreerde gebeurtenissen per project 1 MB per sec. (elk logboekitem heeft een grootte van ongeveer 1 KB) Ja
Opdrachten per register 1000 per sec. Ja
Opdrachten per project 1000 per sec. Ja
MQTT-abonnementen op het onderwerp voor opdrachten per apparaatverbinding 1 per sec. Nee

*Raadpleeg Apparaatstatus ophalen voor meer informatie.

Tijdslimieten

Quotum Limiet Kan worden verhoogd
Clockskew JWT-machtiging 10 min. Nee
Levensduur JWT (exp min iat mag de limiet niet overschrijden) 24 uur Nee
MQTT inactief (zonder hartslag of bericht) 20 min. Nee
Verbindingstijd MQTT 24 uur** Nee
Time-out van opdracht 60 sec. Nee
Nieuwe pogingen om opdracht uit te voeren 60 sec. Nee

**Verbindingen kunnen van tijd tot tijd worden gereset (bijvoorbeeld wanneer een server opnieuw wordt opgestart).

Quotumhandhaving

De gevolgen van het overschrijden van een quotum verschillen per project en per resource (zoals registers en apparaten):

  • Een project overschrijdt het quotum: het project wordt geblokkeerd totdat het gebruik weer onder de limiet daalt. In zeldzame gevallen wordt de periode voor het afdwingen van het quotum verlengd, zelfs als uw gebruik zich weer onder de limiet bevindt. Is uw project nog steeds geblokkeerd, maar overschrijdt u geen quota meer? Wacht dan even en probeer het opnieuw.
  • Apparaat met een MQTT-brug overschrijdt het quotum: de verbinding met het apparaat wordt verbroken.
  • Apparaat met een HTTP-brug overschrijdt het quotum: het apparaat ontvangt een reactie RESOURCE_EXHAUSTED.

Als u bijvoorbeeld probeert de configuratie van een apparaat meer dan één keer per seconde via de MQTT-brug te updaten, verbreekt Cloud IoT Core de verbinding met het apparaat. Publiceer apparaatconfiguraties daarom hoogstens één keer per seconde (idealiter elke tien seconden) en verbind het apparaat dan opnieuw. In Apparaten configureren vindt u meer informatie.

Quotumverhogingen

Limieten worden standaard ingesteld op hun maximum. Als u de limiet boven het maximum wilt verhogen, doet u dit als volgt:

  1. Selecteer in API's en services in de Google Cloud Console het quotum dat u wilt bewerken.

  2. Klik op Quota bewerken.

  3. Vul het deelvenster Quota bewerken in en klik op Volgende.

  4. Klik op Een hoger quotum aanvragen, vul het formulier voor de quotumaanvraag in en verstuur het.

Als u een quotum wilt verhogen dat niet in de Cloud-console wordt weergegeven, vult u het formulier voor de quotumaanvraag in.

Gecomprimeerde HTTP-verzoeken

Zoals vermeld in De HTTP-brug gebruiken kan een apparaat via de HTTP-brug gzip-gecomprimeerde gegevens naar Cloud IoT Core verzenden.

De payloadlimieten voor telemetriegebeurtenissen en apparaatstatussen worden berekend op basis van de ongecomprimeerde grootte van elk verzoek.

Als een apparaat bijvoorbeeld een gecomprimeerde payload van 10 KB voor een telemetriegebeurtenis stuurt, maar de oorspronkelijke payload vóór compressie 257 KB was, mislukt het verzoek aangezien 257 KB de payloadlimiet van 256 KB voor telemetriegebeurtenissen overschrijdt.