Fiyatlandırma

Bu sayfada, Cloud IoT Core ile ilgili fiyatlandırma bilgileri verilmiştir. Cloud IoT Core kullanım maliyetini öğrenmek için Google Cloud Platform Fiyat Hesaplayıcı'yı da kullanabilirsiniz.

Fiyat hesaplayıcıya git

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Genel Bakış

Cloud IoT Core, bir takvim ayında kullanılan veri hacmine göre fiyatlandırılır:

Aylık veri hacmi MB başına fiyat Kayıtlı cihazlar Minimum ücret*
En fazla 250 MB 0,00 ABD doları QPS maksimum değerleri içinde sınırsız 1.024 bayt
250 MB ila 250 GB 0,0045 ABD doları QPS maksimum değerleri içinde sınırsız 1.024 bayt
250 GB ila 5 TB 0,0020 ABD doları QPS maksimum değerleri içinde sınırsız 1.024 bayt
5 TB ve üzeri 0,00045 ABD doları QPS maksimum değerleri içinde sınırsız 1.024 bayt

Veri hacmi, Cloud IoT Core'a bağlı cihazlar arasındaki veri alışverişine göre belirlenir. Cihaz yöneticisi yoluyla yapılan oluşturma, okuma, güncelleme ve silme işlemleri için ücret uygulanmaz.

Cloud Pub/Sub ile Cloud IoT Core kullanırsanız Cloud Pub/Sub kaynaklarından yararlandığınız için ayrıca faturalandırılırsınız.

*Minimum ücret 1.024 bayt boyutunda mesaj içindir:

 • 1.024 bayttan küçük mesajlar için 1.024 bayt ücreti uygulanır. Örneğin cihaz bir MQTT mesajı içinde 25 bayt gönderirse bu mesajın ücreti, ilgili aylık veri hacmi katmanı için 1.024 bayt × ücret/MB olur.
 • 1.024 bayttan büyük mesajlar için ücret, ilgili aylık veri hacmi katmanı için _mesajboyutu × ücret/MB olur.

Faturalandırılabilir mesajlar

MQTT

 • CONNECT
 • PUBLISH (hem buluta hem de cihaza gidenler)
 • PUBACK (buluta giden cihaz yapılandırması bilgisi)
 • SUBSCRIBE
 • PINGREQ

HTTP

 • İstekler: gövdedeki toplam bayt sayısı
 • Yanıtlar: gövdedeki toplam bayt sayısı

Faturalandırılamayan mesajlar

MQTT

 • CONNACK
 • PUBACK (buluttan cihaza telemetri veya durum yayını)
 • SUBACK
 • PINGRESP
 • DISCONNECT
 • UNSUBSCRIBE
 • UNSUBACK

Sıkıştırılmış HTTP istekleri

HTTP Köprüsünü Kullanma bölümünde belirtildiği üzere, cihaz gzip olarak sıkıştırılmış veriyi HTTP köprüsü üzerinden Cloud IoT Core'a gönderebilir.

Telemetri etkinliği yükü ve cihaz durum yükü faturalandırması, her bir isteğin sıkıştırılmamış boyutu kullanılarak hesaplanır.

Örneğin, bir telemetri etkinliği yükü sıkıştırılmadan önce 256 KB ve sıkıştırılmış yük 10 KB ise sıkıştırılmış boyut için değil, sıkıştırılmamış 256 KB veri için ücretlendirilirsiniz.

Fiyatlandırma örnekleri

MQTT köprüsü örnekleri

Aşağıdaki örnekler özellikle MQTT köprüsü kullanan cihazlar için geçerlidir.

PINGREQ mesajlarına özel örnek

Bu örnekte 10.000 cihazınızın olduğunu ve bunların her birinin MQTT bağlantısı yoluyla Cloud IoT Core'a bağlı olduğunu varsayalım. Cihazlar bir ay boyunca herhangi bir telemetri etkinliği veya durum verisi göndermese bile MQTT bağlantısını korumak için Cloud IoT Core'a PINGREQ mesajları gönderir. PINGREQ mesajlarının sıklığı her bir bağlantı için keep-alive değerine bağlıdır. Bir PINGREQ yalnızca birkaç bayttan oluşsa bile 1.024 bayttan küçük tüm mesajlar, faturalandırma için kullanılan minimum veri boyutu 1.024 bayt olduğundan, 1.024 bayttan oluşuyormuş gibi faturalandırılır.

Cihazlarınız için keep-alive değerini 15 dakikaya ayarlarsanız her cihaz en az 15 dakikada bir PINGREQ gönderir. Yalnızca PINGREQ mesajlarının toplam veri hacmi 27,47 GB olur. Bu değer aşağıdaki şekilde hesaplanır:

10,000 devices * 96 PINGREQs/device per day * 30 days * 1024 bytes = 27.47 GB

Ücretsiz veri hacminin 250 MB olduğunu ve MB başına ücretin 250 MB ila 250 GB aralığında 0,0045 ABD doları olduğunu hesaba katarsak aylık ücretlendirme aşağıdaki formülle hesaplanır:

(27.47 GB - 250 MB) * $0.0045 = $125.46

HTTP köprüsü örnekleri

Aşağıdaki örnekler özellikle HTTP köprüsü kullanan cihazlar için geçerlidir.

Temel fiyatlandırma örneği

Bu örnekte Cloud IoT Core'a bağlı 10.000 cihazınız olduğunu varsayalım. Her bir cihaz 30 dakikada bir HTTP isteği gönderir ve her isteğin boyutu 1.024 bayttır. Her HTTP isteği yanıt gönderilmesini gerektirir ve yanıt yalnızca birkaç bayttan oluşsa bile 1.024 baytlık minimum faturalandırma boyutu uygulanır. Aylık toplam veri hacmi 27,46 GB olur. Bu değer aşağıdaki şekilde hesaplanır:

İstekler:

10,000 devices * 48 messages/device per day * 30 days * 1024 bytes = 13.73 GB

Yanıtlar:

10,000 devices * 48 messages/device per day * 30 days * 1024 bytes = 13.73 GB

Toplam veri hacmi:

13.73 GB (Requests) + 13.73 GB (Responses) = 27.46 GB

Ücretsiz veri hacminin 250 MB olduğunu ve MB başına ücretin 250 MB ila 250 GB aralığında 0,0045 ABD doları olduğunu hesaba katarsak aylık ücretlendirme aşağıdaki formülle hesaplanır:

(27.46 GB - 250 MB) * $0.0045 = $125.41

Küçük mesajlar için aylık fiyatlandırma örneği

Bu örnekte Cloud IoT Core'a bağlı 50.000 cihazınız olduğunu varsayalım. Her bir cihaz 30 dakikada bir HTTP isteği gönderir ve her isteğin boyutu 5 bayttır. 1.024 bayttan küçük tüm mesajlar, faturalandırma için kullanılan minimum veri 1.024 bayt olduğundan, 1.024 bayttan oluşuyormuş gibi faturalandırılır. Her HTTP isteği yanıt gönderilmesini gerektirir ve yanıt yalnızca birkaç bayttan oluşsa bile 1.024 baytlık minimum boyut uygulanır. Aylık toplam veri hacmi 137,32 GB olur. Bu değer aşağıdaki şekilde hesaplanır:

İstekler:

50,000 devices * 48 messages/device per day * 30 days * 1024 bytes = 68.66 GB

Yanıtlar:

50,000 devices * 48 messages/device per day * 30 days * 1024 bytes = 68.66 GB

Toplam veri hacmi:

68.66 GB(Requests) + 68.66 GB (Responses) = 137.32 GB

Ücretsiz veri hacminin 250 MB olduğunu ve MB başına ücretin 250 MB ila 250 GB aralığında 0,0045 ABD doları olduğunu hesaba katarsak aylık ücretlendirme aşağıdaki formülle hesaplanır:

(137.32 GB - 250 MB) * $0.0045 = $631.65

Büyük mesajlar için aylık fiyatlandırma örneği

Bu örnekte Cloud IoT Core'a bağlı 50.000 cihazınız olduğunu varsayalım. Her bir cihaz dakikada bir HTTP isteği gönderir ve her mesajın boyutu 8.192 bayttır. Her istek için yanıt gereklidir ve bir yanıt birkaç bayttan oluşsa bile 1.024 bayttan küçük tüm mesajlar, faturalandırma için kullanılan minimum boyut 1.024 bayt olduğundan, 1.024 bayttan oluşuyorlarmış gibi faturalandırılır. Aylık toplam veri hacmi yaklaşık 18,1 TB olur. Bu değer aşağıdaki şekilde hesaplanır:

İstekler:

50,000 devices * 1,440 messages/device per day * 30 days * 8192 bytes = 16.1 TB

Yanıtlar:

50,000 devices * 1,440 messages/device per day * 30 days * 1024 bytes = 2 TB

Toplam veri hacmi:

16.1 TB (Requests) + 2 TB (Responses) = 18.1 TB

Ücretsiz veri hacminin 250 MB olduğunu ve MB başına ücretin 250 MB ile 250 GB aralığında 0,0045 ABD doları, 250 GB ile 5 TB aralığında 0,002 ABD doları, 5 TB ve üzerinde 0,00045 ABD doları olduğunu hesaba katarsak aylık fiyatlandırma aşağıdaki formülle hesaplanır:

(250 GB - 250 MB) * $0.0045 + (5 TB - 250 GB) * $0.002 + 13.1 TB * 0.00045 = $17,305.99