ราคาของ Cloud Identity

บทความนี้อธิบายรายละเอียดราคาสําหรับ Cloud Identity

Cloud Identity มีทั้งรุ่นฟรีและพรีเมียม รุ่นพรีเมียมไม่จําเป็นต้องใช้ Google Cloud แต่ฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ไม่มีในรุ่นที่ให้บริการฟรี

รุ่นพรีเมียม

การเรียกเก็บเงินสําหรับ Cloud Identity รุ่นพรีเมียมจะได้รับการประมวลผลเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้บริการ Google Workspace ไม่ใช่ผ่าน Google Cloud หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบของ Google Workspace

รุ่นที่ให้บริการฟรี

โดยค่าเริ่มต้น Cloud Identity รุ่นที่ใช้งานฟรีจะให้ใบอนุญาตผู้ใช้ 50 รายการ หากต้องการใบอนุญาตฟรีเพิ่มเติม คุณจะขอรับได้ฟรีโดยดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบขององค์กร

  2. ตรวจสอบว่าคุณออกจากระบบบัญชีอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว

  3. กรอกแบบฟอร์มคําขอการสนับสนุนของ Google Workspace เพื่อขอใบอนุญาตเพิ่มเติม

ขั้นตอนต่อไป