ราคาของ Identity-Aware Proxy

Identity-Aware Proxy มีฟีเจอร์มากมายที่สามารถใช้ป้องกันการเข้าถึงทรัพยากรที่โฮสต์บน Google Cloud และแอปพลิเคชันที่โฮสต์บน Google Cloud โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเครือข่ายและการประมวลผลสําหรับการจัดสรรภาระงานที่จําเป็น ข้อมูลเกี่ยวกับราคาการจัดสรรภาระงานมีอยู่ในเอกสารประกอบของ Compute Engine

อย่างไรก็ตาม ความสามารถต่อไปนี้ของ IAP คือฟีเจอร์แบบเสียค่าใช้จ่ายของ BeyondCorp Enterprise

คุณจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาและฟีเจอร์ของ BeyondCorp Enterprise ได้

ขั้นตอนต่อไป