Google Cloud'da Uygulama Barındırma

Google Cloud, uygulama barındırmak için geniş bir seçenek yelpazesi sunar. İhtiyaçlarınıza uygun seçeneği bulmak için aşağıdaki grafiklere göz atın.


Kullanım alanları

Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Aşağıdaki bazı sık karşılaşılan senaryolara göz atın.
HTTP hizmetleri ve arka uç uygulamaları
Web çerçeveleri, mikro hizmetler
Örnekler:
 • Flask
 • Django
 • Express.js
 • Symfony
 • Spring Boot
App Engine Standart Ortamı
 • Ani istekleri karşılamak için ölçeklenir
 • Kullandığınız kadar ödeyin
 • API uç noktalarını destekler
Google App Engine Dokümanlar
Etkinlik odaklı uygulamalar ve veri işleme uygulamaları
Kullanıcı tarafından oluşturulan veri ve etkinlikleri değiştirin
Örnekler:
 • Bir GitHub kaydının ardından Slack kanalında yorum yayınlama
 • İstatistiksel analiz
 • Görüntü küçük resmi oluşturma
Cloud Functions
 • Etkinlik odaklı iş yükleri için tasarlandı
 • Ani istekleri karşılamak için ölçeklenir
 • Minimal yapılandırma
Google Cloud Functions Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Container tabanlı uygulamalar ve hizmetler
Çoklu bulut altyapısı için sektör standardında paketleme
Örnekler:
 • Rust, Kotlin, C++ ve Bash gibi özel çalışma zamanı ortamları
 • Python 2.7, Java 7 gibi dilleri kullanan eski web uygulamaları
Cloud Run (tümüyle yönetilen)
 • Sektör standardı Docker container'larını destekler
 • Container mimarisine alınmış uygulamanızı otomatik olarak ölçekler
 • Özel ikili programlar ve sistem bağımlılıkları
 • API uç noktalarını destekler
Cloud Run (tümüyle yönetilen) Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Şirket içi ve monolit iş yükleri
Mevcut altyapı gereksinimlerini karşılamak için ham bilgi işlem
Örnekler:
 • İlişkisel veri tabanları, SAP HANA
 • CRM sistemleri
 • Eski ERP sistemleri
Compute Engine
Google Compute Engine Eğiticiler
Kendini barındıran, ölçeklenebilir altyapı
Sunucusuz ölçeklendirme ile kendi kendine yönetilen barındırma
Örnekler:
 • Özel donanıma ve yazılıma (OS, GPU'lar) ihtiyaç duyan, container mimarisine alınmış uygulamalar
 • Mevcut container mimarisine alınmış durum bilgisiz uygulamalar
 • Kubernetes Engine'de sıfıra ölçeklendirmeden yararlanabilecek uygulamalar
Google Cloud'da Cloud Run for Anthos
 • Sektör standardı Docker container paketleme
 • Eski iş akışları ve yapılandırmalar için yüksek yapılandırılabilirlik
 • İhtiyacı karşılamak için ölçeklendirilir
GCP'de Cloud Run for Anthos Hızlı Başlangıç Kılavuzu
β
Beta yazılımının HDS'si yoktur ve üretim iş yüklerine uygun olmayabilir.

Barındırma seçenekleri

Birçok iş yükünün belirli teknik gereksinimleri vardır. Platformlar soyutlama derecesine göre sıralanır.
Compute Engine Kubernetes Engine (GKE) Google Cloud'da Cloud Run for Anthos Cloud Run (tümüyle yönetilen) App Engine Esnek Ortamı App Engine Standart Ortamı Cloud Functions
Dağıtım biçimi
Sanal makine görüntüsü
Küme
Container
Contaıner

Uygulama

veya

Container

Uygulama
İşlev
Özel URL'ler
Sıfıra ölçeklendirme
~
1
Ücretsiz katman
Kalıcı diskler
2
Websocket'lar
~
3
β
Her dili çalıştırma
İstek zaman aşımı
Yok
Yok
15 dakika
60 dakika
60 dakika
1 dakika
9 dakika
Arka plan işlemleri
~
4
TPU/GPU erişimi
~
3
VPC bağlantısı
1
Google Cloud'da Anthos için Cloud Run, kapsül adetlerini sıfıra ölçeklendirir. Küme başına düğüm sayısı sıfıra ölçeklenemez ve bu düğümler istek olmayan dönemlerde faturalandırılır.
2
GKE'deki container örnekleri, kapanma sırasında verileri saklamaz. Ancak Compute Engine kalıcı diskleri GKE'de container örneklerine bağlanabilir.
3
Websocket kullanımı ve TPU/GPU erişimi teknik olarak Google Cloud'da Cloud Run for Anthos ile mümkün olsa da, resmi olarak desteklenmez.
4
App Engine standart ortamı temel ve manuel ölçeklendirme modları için arka plan görevlerini destekler.
β
Beta yazılımının HDS'si yoktur ve üretim iş yüklerine uygun olmayabilir.

Anahtar terimler

Dağıtım biçimi

Kodunuz belirli bir platforma dağıtıldıktan sonra nasıl paketleniyor?

 • Sanal makine görüntüleri - işletim sistemi dahil olmak üzere bir dosya sisteminin tamamının anlık görüntüleri.
 • Container'lar - işletim sisteminden izole edilmiş, platformlar arası taşınabilir dosya sistemleri.
 • Uygulamalar - bir dizinde muhafaza edilen, bir veya daha fazla kullanım alanı olan hizmet.
 • İşlevler - her biri tek bir kullanım alanına karşılık gelen bireysel kod snippet'leri.

Özel URL'ler

Çok katmanlı URL yolları (ör. /abc/def) oluşturabiliyor musunuz ve/veya kendi alan adınızı kullanabiliyor musunuz?

Kalıcı Diskler

Bir örnek kapatıldığında disk durumu kaydedilebilir mi? Yoksa uzun vadeli veriler örnek dışında mı depolandırılmalıdır?

Sıfıra ölçeklendirme

Bu ürün sıfır örneğe ölçeklendirilip sıfır istek dönemlerinde faturalandırılmamamı sağlayabilir mi?

Websocket'lar

Bu ürün Websocket protokolünü destekler mi?

Her dili çalıştırma

Bu ürün rastgele programlama dillerinde kod çalıştırabilir mi?

İstek zaman aşımı

Platformun uygulamanın kodundan yanıt bekleyeceği maksimum süre nedir?

Arka plan işlemleri

Bu ürün istek dönemi dışında devam eden arka plan işlemlerini çalıştırabilir mi?

GPU ve TPU'ları kullanma

Bu ürün, GPU/TPU için optimize edilmiş iş yüklerinde donanım hızlandırmayı destekler mi?

VPC bağlantısı

Bu ürün, Sanal Özel Bulut içindeki kaynaklara erişebilir mi?