Quota en limieten

De Cloud Healthcare API legt om verschillende redenen limieten op voor het gebruik van resources. Quota voorkomen bijvoorbeeld onvoorziene pieken in het gebruik, wat de hele community van Google Cloud-gebruikers beschermt. Google Cloud biedt ook quota voor kosteloze proefperioden waarin gebruikers die Google Cloud verkennen beperkte toegang krijgen, ook tot de Cloud Healthcare API.

Quota voor de Cloud Healthcare API worden opgelegd per regio. Als een quotum is verbruikt in een bepaalde regio, heeft dit geen invloed op uw gebruik van de Cloud Healthcare API in andere regio's.

Uw quota en gebruik controleren

Quota zijn limieten voor opslag (ook wel limieten voor inkomend verkeer genoemd) en bewerkingen.

Als u de beschikbare quota voor resources in uw project wilt controleren, gaat u naar de pagina Quota in Cloud Console.

Als u alleen quota voor de Cloud Healthcare API wilt weergeven, selecteert u Service in de dropdownlijst Tabel filteren en dan Cloud Healthcare API.

Niet alle projecten hebben dezelfde quota. Naarmate uw gebruik van de Cloud Healthcare API toeneemt, kunnen uw quota meegroeien. Als u een aanzienlijke toename van het gebruik verwacht, kunt u vooraf quotumaanpassingen aanvragen via de pagina Quota in de Google Cloud Console. Er zijn geen kosten voor het aanvragen van een quotumverhoging. Uw kosten worden alleen hoger als u meer resources gebruikt.

Resourcelimieten

De Cloud Healthcare API stelt limieten aan de grootte van de content van een verzoek, zoals de grootte van een röntgenfoto in een DICOM-verzoek. Het is niet mogelijk om een wijziging van een resourcelimiet aan te vragen. In sommige situaties kunt u wel een importbewerking gebruiken om content die groter is dan een resourcelimiet te importeren.

De volgende resourcelimieten zijn van toepassing en kunnen worden gewijzigd.

Modaliteit Limiet verzoekgrootte
DICOM
 • Opslagtransactie: onbeperkt, alle andere methoden 10 MB
 • Opslagtransactie/ophaaltransactie: er treedt een time-out op als de bewerking langer dan één uur duurt
 • Zoektransactiemethoden hebben een maximale offset van één miljoen en een maximale limiet van vijfduizend voor onderzoeken/series en vijftigduizend voor instanties
 • Desidentificatie: desidentificatie kan geen DICOM-bestanden groter dan 1 GB verwerken
 • Voor verwerkte DICOM-bestanden geldt een limiet van 2 GB per tag. Hieronder vallen ook PixelData die in hun standaardindeling zijn gecodeerd.
 • Voor het transcoderen van DICOM-gegevens geldt een maximale bestandsgrootte van 1 GB en een maximaal frameformaat van 150 MB
 • dicomStores.import: Maximale bestandsgrootte is 20 GB
FHIR executeBundle: 50 MB, alle andere methoden 10 MB
HL7v2 10 MB

Als u probeert content te verwerken die groter is dan de gekoppelde resourcelimiet, wordt een fout weergegeven.

Importbewerkingen gebruiken voor content die resourcelimieten overschrijdt

Met importbewerkingen kunt u content verwerken die groter is dan de eraan gekoppelde resourcelimiet. De grootte van content in een importbewerking wordt alleen beperkt door de maximale opslaggrootte van Google Cloud van 5 TB voor afzonderlijke objecten. Op importbewerkingen zijn opslagquota van toepassing, die bepalen hoelang een importbewerking duurt. U kunt bijvoorbeeld een importbewerking gebruiken als u veel DICOM-instanties in een DICOM-opslag wilt opslaan en geen rekening wilt houden met de limiet voor de verzoekgrootte. In plaats van de instanties te uploaden met behulp van de beschikbare Opslagtransactie-methoden, kunt u de instanties uploaden naar een Cloud Storage-bucket en ze vervolgens importeren in de DICOM-opslag.

Zie DICOM-gegevens importeren en exporteren voor gedetailleerde stappen voor het importeren van DICOM-gegevens met behulp van een importbewerking.

Zie FHIR-gegevens importeren en exporteren voor gedetailleerde stappen voor het importeren van FHIR-gegevens met behulp van een importbewerking.

Zie HL7v2-berichten importeren voor gedetailleerde stappen voor het importeren van HL7v2-berichten met behulp van een importbewerking.

Een quotumwijziging aanvragen

Als u een wijziging in een quotum wilt aanvragen, heeft u het recht serviceusage.quotas.update nodig. Dit recht is standaard opgenomen voor de volgende vooraf gedefinieerde rollen: Eigenaar, Bewerker, Quotabeheerder.

 1. Ga naar de pagina Quota.

  Naar de pagina Quota

 2. Selecteer op de pagina Quota de quota die u wilt wijzigen. Als u alleen quota voor de Cloud Healthcare API wilt weergeven, selecteert u Service in de dropdownlijst Tabel filteren en dan Cloud Healthcare API.
 3. Vink de vakjes aan van de quota die u wilt bewerken.
 4. Klik op de knop Quota bewerken bovenaan de pagina.
 5. Vul het formulier in en klik op Volgende.
 6. Voer de limieten in die u aanvraagt en klik op Volgende.
 7. Klik op Verzoek indienen.

Een verzoek om een quotum te verlagen wordt standaard afgewezen. Als u uw quotum wilt verlagen, beantwoordt u de supportmail en legt u uw wensen uit. U krijgt dan reactie van een supportmedewerker.

U ontvangt binnen 24-48 uur na uw verzoek een reactie van het Cloud Healthcare API-team.

Zorg dat u zeker een paar dagen van tevoren extra resources plant en aanvraagt zodat er voldoende tijd is om aan uw verzoek te voldoen.