Prijzen

In dit document leggen we uit hoe de prijzen voor de Cloud Healthcare API worden berekend. U kunt ook de Prijscalculator voor Google Cloud gebruiken om de kosten van het gebruik van de Cloud Healthcare API te schatten.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Prijsoverzicht

De kosten voor de Cloud Healthcare API worden berekend op basis van een combinatie van:

Prijstabellen

In de prijstabellen hieronder ziet u welke kosten van toepassing zijn op het gebruik van de Cloud Healthcare API.

Zie Voorbeelden van prijzen voor voorbeeldscenario's van gebruik en kosten.

Gegevensopslag

De kosten voor gegevensopslag zijn gecategoriseerd als gestructureerde opslag of blobopslag.

Standaard vallen alle opslagkosten in de categorie Gestructureerde opslag. Het opslagvolume is gebaseerd op het aantal bytes aan gegevens dat is verwerkt plus overhead voor indexering (zoals gemeten door geïndexeerde bytes) en back-upbytes. De prijzen zijn gebaseerd op periodieke metingen samengevoegd uit alle gegevensopslaglocaties tijdens een factureringsperiode.

Voor opgeslagen onbewerkte DICOM-gegevens in alle regio's wordt gebruikgemaakt van blobopslag. De prijzen voor blobopslag zijn gebaseerd op de verwerkte en opgeslagen hoeveelheid niet-gestructureerde bytes of 'blob'-bytes. Doorzoekbare metadata van verwerkte DICOM-afbeeldingen (zoals DICOM-tags) worden bewaard en in rekening gebracht als onderdeel van gestructureerde opslag.

Verzoekvolume

Een verzoek is een HTTPS- of gRPC-bewerking die op een van de volgende manieren wordt aangeroepen:

 • Het healthcare.googleapis.com-eindpunt
 • De gcloud-tool
 • Google Cloud Console

Verzoeken kunnen een van de volgende typen zijn:

 • Standaardverzoeken: standaardwaarde voor alle verzoeken.
 • Complexe verzoeken: deze worden gebruikt voor het vastleggen van API-verzoeken die in vergelijking met standaardverzoeken veel rekenkracht vereisen.
 • Verzoeken om meerdere bewerkingen: deze worden gebruikt voor het vastleggen van verzoeken om meerdere bewerkingen.

De volgende prijzen zijn per 100.000 verzoeken per maand:

Categorie 0-25.000 verzoeken 25.000-1 miljard verzoeken Meer dan 1 miljard verzoeken
Standaardverzoeken $ 0,00 $ 0,39 $ 0,29
Complexe verzoeken $ 0,00 $ 0,69 $ 0,59
Verzoeken om meerdere bewerkingen $ 0,00 $ 0,39 $ 0,29

Alle bewerkingen zijn standaardverzoeken, tenzij anders wordt aangegeven in de volgende tabel.

Bewerkingen voor complexe verzoeken Bewerkingen voor verzoeken om meerdere bewerkingen Gratis bewerkingen
dicomStores.searchForStudies
dicomStores.searchForSeries
dicomStores.searchForInstances
fhir.search
fhir.conditionalUpdate
fhir.conditionalPatch
fhir.Observation-lastn
fhir.ConceptMap-search-translate
hl7V2Stores.messages.list
dicomStores.studies.storeInstances
dicomStores.studies.series.instances.retrieveInstance
dicomStores.studies.retrieveStudy
dicomStores.studies.series.retrieveSeries
fhir.Patient-everything
fhir.executeBundle
fhirStores.delete
fhirStores.import
fhir.delete
fhir.Resource-purge
fhir.conditionalDelete
dicomStores.delete
dicomStores.studies.delete
dicomStores.studies.series.delete
dicomStores.studies.series.instances.delete
hl7V2Stores.delete
hl7V2Stores.messages.delete
datasets.delete
annotationStores.delete
annotationStores.import
annotationStores.annotations.delete

Voorbeeld:

 • Een enkele FHIR-transactie met 100 bewerkingen in 75 resources bestaat uit 100 complexe verzoeken.
 • De DICOM-bewerkingen die worden vermeld onder de kolom 'Bewerkingen voor verzoeken om meerdere bewerkingen' in de bovenstaande tabel kunnen meerdere DICOM-instanties in een enkel verzoek overdragen (een enkel dicomStores.storeInstances-verzoek kan bijvoorbeeld worden gebruikt om meerdere instanties te uploaden). Voor deze verzoeken wordt een verzoek voor meerdere bewerkingen in rekening gebracht voor elke overgedragen DICOM-instantie.

Meldingsvolume

Meldingen zijn streaminggebeurtenissen die afkomstig zijn uit gegevensopslag en worden verzonden naar Google Cloud of externe eindpunten. Meldingen bevatten resourcenamen, resourcemetadata of gehele resources en worden gegenereerd volgens een door de gebruiker opgegeven configuratie. Standaard zijn alle meldingen van het type 'Standaardmeldingen'.

De volgende prijzen zijn per 1 miljoen meldingen per maand:

Categorie 0-100.000 meldingen (per 1 miljoen) 100.000+ meldingen (per 1 miljoen)
Standaardmeldingen $ 0,00 $ 0,29

Pub/Sub-meldingen die worden verzonden naar een Pub/Sub-onderwerp dat is gekoppeld aan een gegevensopslag zijn bijvoorbeeld standaardmeldingen.

ETL-bewerkingen

ETL-bewerkingen (extraheren, transformeren en laden) in de Cloud Healthcare API zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • Batch exporteren
 • Streaming exporteren
 • Batch evalueren
 • DICOM transcoderen

Het totale gegevensvolume wordt tijdens elke factureringsperiode samengevoegd uit alle services. De volgende prijzen zijn per GB per maand.

Categorie 0-1 GB 1-1024 GB (1 TB) Meer dan 1 TB
Batch exporteren $ 0,19 $ 0,14 $ 0,09
Streaming exporteren $ 0,34 $ 0,29 $ 0,24
Batch evalueren $ 0,05 $ 0,05 $ 0,05
DICOM transcoderen $ 0,00 $ 0,004 $ 0,003

Deze bewerkingen worden gefactureerd op basis van de totale hoeveelheid verwerkte gegevens. Exportbewerkingen omvatten alle bestemmingen, zoals Cloud Storage en BigQuery. DICOM-transcodering wordt alleen in rekening gebracht wanneer een DICOM-instantie wordt aangevraagd in een andere transfer-syntax dan die waarin de instantie is geüpload. Dit kan gebeuren bij 'Transactie ophalen' en bulkexportverzoeken. Zie het gedeelte 'Transactie ophalen' in de DICOM-conformiteitsverklaring voor meer informatie.

Bij bewerkingen voor het evalueren van batches worden de gegevens vergeleken van twee soorten annotatieopslag: 'ground truth' en 'geëvalueerd'. Bij deze bewerking worden de annotatierecords in de groundtruth-opslag doorlopen en wordt gezocht naar overeenkomsten in de geëvalueerde annotatieopslag (zoals annotatierecords die dezelfde DICOM- of FHIR-resource beschrijven). Overeenkomende annotatieparen worden vergeleken om het verschil te berekenen tussen de groundtruth annotatierecords en geëvalueerde annotatierecords. Prijzen staan in verhouding tot de totale grootte van de overeenkomende paren, plus de totale lengte van de resourcenamen in de groundtruth opslag.

Bij exporteren naar Cloud Storage:

 • Het DICOM-gegevensvolume is gebaseerd op de grootte van de opgeslagen bestanden.
 • Het FHIR-gegevensvolume is gebaseerd op het aantal bytes dat wordt overgezet in de protocolbuffer-indeling.
 • Het gegevensvolume van annotatierecords is gebaseerd op het aantal bytes dat wordt overgezet in de protocolbufferindeling.

Bij exporteren naar BigQuery:

 • Het DICOM-gegevensvolume is gebaseerd op opgeslagen DICOM-metadata.
 • Het FHIR-gegevensvolume is gebaseerd op de gehele resource.
 • Het gegevensvolume van annotatierecords is gebaseerd op het aantal bytes dat wordt overgezet in de protocolbufferindeling.

Voor zowel DICOM als FHIR is de gebruikte meting gebaseerd op het aantal protocolbufferbytes dat wordt overgezet.

Bij transcodering is het gegevensvolume gebaseerd op de invoergrootte van de gegevens en niet op de uitvoergrootte of de maximale tussenliggende grootte.

In de volgende tabel worden de bewerkingen voor elk type ETL-categorie vermeld:

Batch exporteren Streaming exporteren Batch evalueren DICOM transcoderen
fhirStores.export
dicomStores.export
annotationStores.export
fhir.conditionalDelete
fhir.conditionalPatch
fhir.conditionalUpdate
fhir.create
fhir.delete
fhir.executeBundle fhir.patch
fhir.update
annotationStores.evaluate dicomStores.export
dicomStores.studies.retrieveStudy
dicomStores.series.retrieveSeries
dicomStores.studies.series.instances.retrieveInstance
dicomStores.studies.series.instances.retrieveRendered
dicomStores.studies.series.instances.frames.retrieveFrames
dicomStores.studies.series.instances.frames.retrieveRendered

Desidentificatiebewerkingen

Desidentificatiebewerkingen worden gefactureerd op basis van de hoeveelheid gegevens die in drie subbewerkingen wordt verwerkt:

 • Inspectie: vindt plaats op vrije tekst of afbeeldingen om instanties van gevoelige gegevens te detecteren.
 • Transformatie: omvat afscherming, vervanging, hashing of wijzigingen uitgevoerd op gevoelige gegevens als onderdeel van het desidentificatieproces.
 • Verwerking: omvat de basiskosten van de bewerking.

De hoeveelheid gegevens in elke subbewerking is afhankelijk van de configuratie van de hoofdbewerking.

De factureringskosten worden maandelijks bepaald op basis van het aantal verwerkte eenheden en de tier waarin deze vallen. Er zijn drie typen eenheden, die op verschillende manieren worden berekend:

 • Inspectie-eenheden: gebaseerd op het aantal geïnspecteerde bytes vermenigvuldigd met het aantal infoTypes dat voor de inspectie wordt gebruikt. Het inspecteren van 1 GB aan gegevens met 1 infoType staat bijvoorbeeld gelijk aan 1 giga-eenheid (GU) aan inspectie. Per desidentificatiebewerking gelden minimale kosten van 10 kilo-eenheden.
 • Transformatie-eenheden: gebaseerd op het aantal getransformeerde bytes, waarbij 1 GB aan gegevens gelijkstaat aan 1 GU aan transformatie.
 • Verwerkingseenheden: gebaseerd op het totale aantal bytes in de desidentificatiebewerking.

De prijs van elk type eenheid heeft een eigen categorie, zoals vermeld in de bovenstaande tabellen:

 • Inspectie- en transformatiekosten worden gedefinieerd als een bereik in giga-eenheden (GU) en tera-eenheden (TU). Binnen elk bereik geldt de vermelde prijs per GU.

  Hier volgt een voorbeeld van een betalingscyclus:

  • Tot 1 GU aan inspectie is gratis.
  • De kosten voor inspectie-eenheden bedragen $ 0,20 per GU voor het aantal eenheden tussen 1 TU en 10 TU.
 • Verwerkingskosten worden gedefinieerd als een bereik in gigabytes (GB) en terabytes (TB). Binnen elk bereik geldt de vermelde prijs per GB.

  Hier volgt een voorbeeld van een betalingscyclus:

  • Tot 1 GB aan gestructureerde opslag, batchverwerking is gratis.
  • De kosten voor eenheden voor gestructureerde opslag, batchverwerking bedragen $ 0,50 per GU voor het aantal eenheden tussen 1 TB en 10 TB.
Subbewerking 0-1 GU 1 GU-1 TU 1 TU-10 TU Meer dan 10 TU
Inspectie $ 0,00 $ 0,30 $ 0,20 $ 0,10
Transformatie $ 0,00 $ 3,00 $ 2,00 $ 1,00
Subbewerking Categorie 0-1 GB 1 GB-1 TB 1 TB-10 TB 10+ TB
Verwerken Gestructureerde opslag, batch $ 0,00 $ 0,60 $ 0,50 $ 0,40
Verwerken Blobopslag, batch $ 0,00 $ 0,08 $ 0,06 $ 0,05

De kosten voor de subbewerkingen zijn afhankelijk van de vraag of u met FHIR- of DICOM-gegevens werkt:

FHIR:

 • Inspectie- en transformatiekosten worden in rekening gebracht voor het gedeelte van de resource dat wordt geïnspecteerd op gevoelige gegevens en vervolgens wordt getransformeerd.
 • Verwerkingskosten worden in rekening gebracht voor de gehele resource volgens het tarief voor gestructureerde opslag, batch.

DICOM:

 • Inspectiekosten worden in rekening gebracht voor het gedeelte van de resource (inclusief pixelgegevens) dat wordt geïnspecteerd op gevoelige gegevens. Tijdens de inspectie worden DICOM-afbeeldingen mogelijk getranscodeerd naar een andere bestandsindeling, zoals JPEG. Dit betekent dat het aantal bytes dat aan u in rekening wordt gebracht voor afbeeldingsinspectie mogelijk lager is dan de oorspronkelijke afbeeldingsgrootte.
 • Transformatiekosten worden in rekening gebracht voor het gedeelte van de resource (exclusief pixelgegevens) dat wordt getransformeerd na inspectie. Als afbeeldingsafscherming wordt uitgevoerd, worden alleen kosten in rekening gebracht voor inspectie, niet voor transformatie. Zie het voorbeeld van DICOM-desidentifcatie voor informatie over hoe dit in de praktijk werkt.
 • Verwerkingskosten worden in rekening gebracht voor de gehele resource en worden berekend op basis van de grootte van de oorspronkelijke DICOM-instantie. Voor verwerkingskosten voor DICOM-metadata wordt de categorie Gestructureerde opslag, batch gebruikt. Voor verwerkingskosten voor pixelgegevens wordt de categorie Blobopslag, batch gebruikt.

Netwerk

Inkomend verkeer

Inkomend verkeer is altijd gratis.

Gegevensoverdracht tussen regio's

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor uitgaand gegevensverkeer wanneer het overdrachtsverzoek afkomstig is van de Cloud Healthcare API en naar een service op Google Cloud gaat die zich in dezelfde regio bevindt.

De volgende prijzen worden in rekening gebracht voor gegevensoverdrachten tussen regio's of van een groep met meerdere regio's naar één regio op hetzelfde continent en omgekeerd. Prijzen zijn per GB per maand.

Bron en bestemming van verkeer Meer dan 0 GB
Van Noord-Amerika naar Noord-Amerika $ 0,01
Van Europa naar Europa $ 0,02
Van Azië en Oceanië naar Azië en Oceanië $ 0,05
Intercontinentaal (exclusief Oceanië) $ 0,08
Intercontinentaal naar/van Oceanië $ 0,15

Algemeen netwerkgebruik

Algemeen netwerkgebruik geldt voor gegevens die Google verlaten. De Cloud Healthcare API maakt gebruik van premium uitgaand internetverkeer. De prijzen worden hieronder weergegeven. De prijzen voor uitgaand verkeer zijn in overeenstemming met de netwerkprijzen voor Google Cloud - Premium Tier.

Prijzen zijn per GB per maand.

Bron en bestemming van verkeer 0-10 TB 10 TB-150 TB Meer dan 150 TB
Van Noord-Amerika naar Noord-Amerika $ 0,105 $ 0,080 $ 0,060
Van Europa naar Europa $ 0,105 $ 0,080 $ 0,060
Van Azië en Oceanië naar Azië en Oceanië $ 0,120 $ 0,085 $ 0,080
Van Zuid-Amerika naar Zuid-Amerika $ 0,120 $ 0,085 $ 0,080
Van Oceanië naar Oceanië $ 0,120 $ 0,085 $ 0,080
Intercontinentaal (exclusief Oceanië en China) $ 0,120 $ 0,085 $ 0,080
Intercontinentaal naar/van Oceanië $ 0,190 $ 0,160 $ 0,150
Al het verkeer naar China $ 0,190 $ 0,160 $ 0,150

Voorbeelden van prijzen

Voorbeeld van FHIR-prijzen

Stel dat een FHIR-app die wordt gehost in europe-west2 25.000.000 verzoeken in een maand produceert met een gemiddelde van 4 KB per resource. Vijf miljoen van de verzoeken zijn FHIR-zoekopdrachten en worden daarom gefactureerd als complexe verzoeken. Een maand lang wordt in de FHIR-opslag gemiddeld 1 TB aan gegevens opgeslagen, inclusief overhead van back-up en van indexering.

In de volgende tabel wordt het gebruikspatroon in de opgegeven maand weergegeven:

Prijscategorie Type gebruik Hoeveelheid
Verzoekvolume Standaardverzoeken
Complexe verzoeken
20.000.000
5.000.000
Gegevensopslag Gestructureerde opslag in europe-west2 1 TB

Uw factuur voor die maand wordt als volgt berekend:

Prijscategorie Berekening Prijs
Verzoekvolume In totaal 25.000.000 verzoeken:
(tier 0-25.000 verzoeken) 25.000 standaardverzoeken * $ 0,00
(tier 25.000-1 miljard verzoeken) 19.975.000 standaardverzoeken * $ 0,39
(tier 0-25.000 verzoeken) 25.000 complexe verzoeken * $ 0,00
(tier 25.000-1 miljard verzoeken) 4.975.000 complexe verzoeken * $ 0,69

$ 0,00
$ 77,90
$ 0,00
$ 34,33
Gegevensopslag In totaal 1 TB:
(tier 0-1 GB) 1 GB * $ 0,00
(tier 1 GB-1 TB) 1023 GB * $ 0,39

$ 0,00
$ 398,97
Totaal $ 511,20

Voorbeeld van DICOM-prijzen

Stel dat in één maand een klein beeldvormingscentrum het volgende genereert in een DICOM-opslag in us-central1:

 • 1000 röntgenonderzoeken (~10 MB elk)
 • 300 CT-onderzoeken (~300 MB elk)
 • 200 MRI-onderzoeken (~300 MB elk)

Het beeldvormingscentrum bewaart afbeeldingen één jaar lang. Dit leidt tot een gemiddelde maandelijkse opslag van 160 GB, plus nog eens 6,4 GB aan opslag van geparseerde metatags, inclusief overhead. Voor het schatten van het aantal gemaakte verzoeken gaan we ervan uit dat elk röntgenonderzoek uit een enkele afbeelding bestaat en dat elk CT-onderzoek en MRI-onderzoek uit 300 afbeeldingen bestaat.

Daarbij nemen we bovendien het volgende aan:

 • Voor elk onderzoek worden twee verzoeken voor het zoeken naar metadata (DICOMweb-zoektransactie) gedaan voor een totaal van 2* (1000 + 300 + 200) complexe verzoeken = 3000 complexe verzoeken.
 • Elke afbeelding wordt tweemaal opgehaald, voor een totaal van 2*(1000 + 300 * 300 + 200 * 300) = 302.000 complexe verzoeken.
 • De afbeeldingen moeten telkens als er een verzoek voor wordt gedaan, worden getranscodeerd, voor een totaal van 2*160 GB = 320 GB getranscodeerd.

In de volgende tabel wordt het gebruikspatroon in de opgegeven maand weergegeven:

Prijscategorie Type gebruik Hoeveelheid
Verzoekvolume Complexe verzoeken
Verzoeken om meerdere bewerkingen
3000
302.000
Gegevensopslag Gestructureerde opslag in us-central1
Blobopslag in us-central1
6,4 GB
160 GB
ETL-bewerkingen DICOM transcoderen 320 GB

Uw factuur voor die maand wordt als volgt berekend:

Prijscategorie Berekening Prijs
Verzoekvolume In totaal 305.000 verzoeken:
(tier 0-25.000 verzoeken) 3000 complexe verzoeken * $ 0,00
(tier 0-25.000 verzoeken) 25.000 complexe verzoeken * $ 0,00
(tier 25.000-1 miljard verzoeken) 277.000 complexe verzoeken * $ 0,39

$ 0,00
$ 0,00
$ 1,08
Gegevensopslag In totaal 166,4 GB:
(tier 0-1 GB) 0,5 GB gestructureerde opslag * $ 0,00
(tier 1 GB-1 TB) 5,9 GB gestructureerde opslag * $ 0,24
(tier 0-1 GB) 1 GB blobopslag * $ 0,00
(tier 1 GB-1 TB) 159 GB blobopslag * $ 0,02

$ 0,00
$ 1,42
$ 0,00
$ 3,18
ETL-bewerkingen In totaal 320 GB
(tier 0-1 GB) 1 GB * $ 0,00
(tier 1 GB-1 TB) 319 GB * $ 0,004

$ 0,00
$ 1,28
Totaal $ 6,96

Voorbeeld van HL7v2-prijzen

Stel dat een HL7v2-opslag in us-central1 is verbonden met een zorginstelling die 10.000.000 berichten per maand genereert met een MLLP-adapter op locatie. Het gevolg is dat er 10.000.000 inkomende verzoeken naar de Cloud Healthcare API worden verzonden. Als reactie worden 10.000.000 bevestigingsberichten gegenereerd (maar niet bewaard in de HL7v2-opslag).

Een maand lang bewaart de HL7v2-opslag gemiddeld 80 GB aan gegevens, inclusief overhead voor back-up en indexering.

In de volgende tabel wordt het gebruikspatroon in de opgegeven maand weergegeven:

Prijscategorie Type gebruik Hoeveelheid
Verzoekvolume Standaardverzoeken 20.000.000
Gegevensopslag Gestructureerde opslag in us-central1 80 GB

Uw factuur voor die maand wordt als volgt berekend:

Prijscategorie Berekening Prijs
Verzoekvolume In totaal 20.000.000 verzoeken:
(tier 0-25.000 verzoeken) 25.000 standaardverzoeken * $ 0,00
(tier 25.000-1 miljard verzoeken) 19.975.000 standaardverzoeken * $ 0,39

$ 0,00
$ 77,90
Gegevensopslag In totaal 80 GB:
(tier 0-1 GB) 1 GB * $ 0,00
(tier 1 GB-1 TB) 79 GB * $ 0,24

$ 0,00
$ 18,96
Totaal $ 96,86

Voorbeeld van FHIR-desidentificatie

Stel dat u 10 GB aan FHIR-gegevens desidentificeert. Tijdens desidentificatie wordt 10% (1 GB) van de gegevens geïnspecteerd, waarvan 10% (0,1 GB) wordt getransformeerd. Standaard worden er 15 infoTypes gebruikt.

Uw factuur voor de desidentificatie wordt als volgt berekend:

Subbewerking Berekening Prijs
Inspectie 10 GB * 0,1 geïnspecteerd * 15 infoTypes * $ 0,30/GU $ 4,50
Transformatie 10 GB * 0,1 geïnspecteerd * 0,1 getransformeerd * $ 3,00/GU $ 0,30
Verwerken 10 GB * $ 0,60/GB $ 6,00
Totaal $ 10,80

Voorbeeld van DICOM-desidentificatie

Stel dat u 10 GB aan DICOM-gegevens desidentificeert. 90% (9 GB) van de gegevens bestaat uit DICOM-afbeeldingen. Alle afbeeldingen worden geïnspecteerd en 10% (0,9 GB) wordt getransformeerd. Er worden standaard 16 infoTypes gebruikt.

Uw factuur voor de desidentificatie wordt als volgt berekend:

Subbewerking Berekening Prijs
Inspectie 10 GB * 0,9 afbeeldingen * 16 infoTypes * $ 0,30/GU $ 43,20
Transformatie Gebundeld met inspectie $ 0,00
Verwerken DICOM-metadata: 10 GB * 0,1 tekst * $ 0,60/GB
Pixelgegevens: 10 GB * 0,9 afbeeldingen * $ 0,08/GB
$ 0,60
$ 0,72
Totaal $ 44,52

Voorbeelden van meldingsvolume

Stel dat een FHIR-gebaseerde app 1,6 miljoen Pub/Sub-meldingen per maand genereert. Meldingen worden berekend per miljoen en daarom wordt uw factuur voor meldingen als volgt berekend:

Meldingstype Berekening Prijs
Pub/Sub-melding 1.600.000 meldingen in totaal:
(tier voor 0-100.000 meldingen) 100.000 meldingen * $ 0,00
(tier voor 100.000-1,1 miljoen meldingen) $ 0,29
(tier voor 1,1 miljoen-1,6 miljoen meldingen) $ 0,29 * 0,5

$ 0,00
$ 0,29
$ 0,145
Totaal $ 0,435

Volgende stap