Prijzen

Promotie: Voor het gebruik van de Game Servers-service worden tot en met 31 december 2020 geen bijkomende kosten in rekening gebracht. Alleen het onderliggende gebruik van Kubernetes-clusters gekoppeld aan uw gebruik van de Game Servers-service wordt in rekening gebracht.

Vanaf januari 2021 worden er nog steeds geen bijkomende kosten in rekening gebracht voor het eerste cluster dat wij beheren, maar elk bijkomend cluster wordt in rekening gebracht zoals beschreven in het gedeelte Prijsoverzicht.

In dit document vindt u meer informatie over de prijzen voor Game Servers. U kunt de gebruikskosten van Game Servers ook schatten met de Prijscalculator voor Google Cloud.

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Prijsoverzicht

Als u Game Servers gebruikt, worden er kosten in rekening gebracht voor het aantal gameserverclusters dat door Game Servers wordt beheerd in uw project.

De gameserverclusters worden gemeten vanaf het tweede gameservercluster. Er worden geen bijkomende kosten in rekening gebracht voor het eerste cluster dat door Game Servers wordt beheerd.

Gameserverclusters

Een gameservercluster wordt toegewezen aan een Kubernetes-naamruimte waarop Agones is geïnstalleerd. Als u een Kubernetes-cluster in Game Servers registreert, wordt er een gameservercluster gemaakt. Het onderliggende Kubernetes-cluster wordt niet door Game Servers beheerd, maar de Agones-installatie die erop wordt uitgevoerd wel.

Facturering van het eerste cluster

Het eerste gameservercluster dat we beheren, wordt nooit in rekening gebracht. Bij de facturering negeren we het eerste gameservercluster en beginnen we bij het tweede cluster dat door Game Servers wordt beheerd.

Prijzentabel

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Prijsvoorbeeld: Kleine game

Stel dat er 5 Kubernetes-clusters nodig zijn voor een kleine game met 9000 CCU en dat Game Servers kosten in rekening brengt per beheerd gameservercluster.

  • 4 gameserverclusters * $ 0,50 per gameservercluster: $ 2,00 per uur.

Maandelijks totaal

In dit voorbeeld bedraagt de totale maandelijkse factuur voor Game Servers $ 1460,00.

Prijsvoorbeeld: Grote game

Stel dat er 15 Kubernetes-clusters nodig zijn voor een grote game met 71.000 CCU en dat Game Servers kosten in rekening brengt per beheerd gameservercluster.

  • 14 gameserverclusters * $ 0,50 per gameservercluster: $ 7,00 per uur.

Maandelijks totaal

In dit voorbeeld bedraagt de totale maandelijkse factuur voor Game Servers $ 5110,00.