Gerçek zamanlı veri işleme sistemleri
Verilerdeki değişikliklere göre kodunuzu çalıştırın. Cloud Functions; Cloud Storage, Cloud Pub/Sub ve Stackdriver Logging gibi GCP hizmetleri üzerinden etkinliklere yanıt vererek farklı sunucusuz, gerçek zamanlı veri işleme sistemlerini güçlendirmenizi sağlar.
Gerçek zamanlı dosya işleme
Görüntü yüklemelerinden küçük resim oluşturmak, günlükleri işlemek, içerikleri doğrulamak, videoların kodunu dönüştürmek, gerçek zamanlı veri doğrulamak, birleştirmek ve filtrelemek için yüklemeden sonra dosyaları hemen işleyebilmek amacıyla Cloud Storage veya Firebase Storage üzerinden etkinliklere cevap vermek için Cloud Functions'ı kullanın.
Örnek: görüntü küçük resmi oluşturma
Gerçek zamanlı akış işleme
İşlem yürütme, akış analizi, uygulama etkinliği izleme, IoT cihazı telemetrisi, sosyal medya analizi ve diğer uygulama türlerinde akış verilerini işlemek, dönüştürmek ve zenginleştirmek için Cloud Pub/Sub üzerinden etkinlikleri yanıtlayın.
Örnek: hizmet kalitesi izleme uygulaması