Intelligente apps
Gebruik Cloud Functions met de vooraf getrainde machine learning-modellen van Google Cloud AI om eenvoudig artificial intelligence toe te voegen aan uw apps. Met één API-verzoek kunt u afbeeldingen classificeren, video's analyseren, spraak naar tekst converteren, verwerking van natuurlijke taal (natural language processing, NLP) in gang zetten en meer.
Virtuele assistenten en gesprekken
Gebruik Cloud Functions met Google Cloud Speech API en Dialogflow om uw producten en services uit te breiden met spraak en op tekst gebaseerde natuurlijke gesprekken die gebruikers helpen om meer gedaan te krijgen. Maak contact met gebruikers via de Google Assistent, Amazon Alexa, Facebook Messenger en andere populaire platforms en apparaten.
Voorbeeld: spraakgestuurde app
Video- en beeldanalyse
Gebruik Cloud Functions met Google Cloud Video Intelligence API en Cloud Vision API om relevante informatie uit video's en afbeeldingen op te halen, zodat u insights kunt zoeken, ontdekken en opdoen op basis van uw mediacontent.
Voorbeeld: analyse en extractie van videometadata
Sentimentanalyse
Gebruik Cloud Functions in combinatie met Google Natural Language API om de structuur en betekenis van tekst in kaart te brengen en krachtige sentimentanalyse en extractiefunctionaliteit voor intenties toe te voegen aan uw apps.
Voorbeeld: sentimentanalyse van tekstberichten