Türkçe, 15 Ocak 2021’den itibaren cloud.google.com'da artık desteklenmeyecek.

Kotalar ve sınırlar

Bu sayfada Firestore için istek kotaları ve sınırlar açıklanmaktadır.

Ücretsiz kota

Firestore, ücret ödemeden başlangıç yapabilmeniz için ücretsiz kota sunar. Ücretsiz kota miktarları aşağıda listelenmiştir. Daha fazla kotaya ihtiyacınız varsa Cloud Platform projeniz için faturalandırmayı etkinleştirmeniz gerekir.

Kotalar günlük olarak uygulanır ve Pasifik saatine göre gece yarısı civarında sıfırlanır.

Ücretsiz katman Kota
Depolanan veriler 1 GiB
Belge okuma sayısı Günde 50.000
Belge yazma sayısı Günde 20.000
Belge silme sayısı Günde 20.000
Ağ çıkışı Ayda 10 GiB

Standart sınırlar

Aşağıdaki tablolar, Firestore kullanımınız için geçerli olan sınırları göstermektedir.

Koleksiyonlar, belgeler ve alanlar

Sınır Ayrıntılar
Koleksiyon kimliklerindeki kısıtlamalar
 • Geçerli UTF-8 karakterleri kullanılmalıdır
 • 1.500 baytı aşmamalıdır
 • Eğik çizgi (/) içermemelidir
 • Yalnızca tek bir nokta (.) veya iki noktadan (..) oluşmamalıdır
 • __.*__ normal ifadesiyle eşleşmemelidir
Alt koleksiyonların maksimum derinliği 100
Belge kimlikleri üzerindeki kısıtlamalar
 • Geçerli UTF-8 karakterleri kullanılmalıdır
 • 1.500 baytı aşmamalıdır
 • Eğik çizgi (/) içermemelidir
 • Yalnızca tek bir nokta (.) veya iki noktadan (..) oluşmamalıdır
 • __.*__ normal ifadesiyle eşleşmemelidir
 • Datastore varlıklarını bir Firestore veritabanına aktarırsanız sayısal varlık kimlikleri __id[0-9]+__ olarak gösterilir
Belge adının maksimum boyutu 6 KiB
Belgenin maksimum boyutu 1 MiB (1.048.576 bayt)
Alan adlarındaki kısıtlamalar Geçerli UTF-8 karakterleri kullanılmalıdır
Alan adının maksimum boyutu 1.500 bayt
Alan yollarındaki kısıtlamalar
 • Alan adları tek bir nokta (.) ile ayrılmalıdır
 • Yoldaki tüm alan adları basit biçimde olduğunda dize olarak iletilebilir, aksi takdirde FieldPath nesnesi olarak iletilmelidir (ör. JavaScript FieldPath)
Aşağıdaki tüm şartların geçerli olduğu alan adları basit olarak sayılır:
 • Yalnızca a-z, A-Z, 0-9 ve alt çizgi (_) karakterlerini içerir
 • 0-9 ile başlamaz
Alan yolunun maksimum boyutu 1.500 bayt
Alan değerinin maksimum boyutu 1 MiB - 89 bayt (1.048.487 bayt)
Harita veya dizideki maksimum alan derinliği 20

Yazmalar ve işlemler

Sınır Ayrıntılar
Maksimum API isteği boyutu 10 MiB
Veritabanı başına saniyede maksimum yazma 10.000 (saniyede en fazla 10 MiB)
Belgeye maksimum sürdürülebilir yazma hızı

Saniyede 1

Saniyede 1 işlemin üzerindeki yazma hızları gecikmeyi artırır ve çakışma hatalarına neden olur. Bu sınır kesin değildir ve kısa süreli seri işlemlerde geçilebilir.

Belgelerin dizine eklenmiş bir alanda sıralı değerler içerdiği bir koleksiyona maksimum yazma hızı Saniyede 500
Commit işlemine geçirilebilen veya bir işlemde gerçekleştirilebilen maksimum yazma sayısı 500
Commit işlemindeki veya bir işlemdeki tek bir belgede gerçekleştirilebilen maksimum alan dönüşümü sayısı 500
İşlem için zaman sınırı 60 saniyelik boşta kalma sona erme süresiyle birlikte 270 saniye

Gerçek zamanlı güncellemeler

Sınır Ayrıntılar
Mobil/web istemcileri için veritabanı başına maksimum eşzamanlı bağlantı sayısı 1.000.000

Dizinler

Aşağıdaki sınırlar tek alanlı dizinler ve birleşik dizinler için geçerlidir:

Sınır Ayrıntılar
Bir veritabanı için maksimum birleşik dizin sayısı 200
Bir veritabanı için tek alanlı dizinlerden maksimum muafiyet sayısı 200

Her belge için maksimum dizin girişi sayısı

40.000

Belgelerde dizin girişlerinin sayısı, aşağıdakilerin toplamına eşittir:

 • Tek alanlı dizin girişlerinin sayısı
 • Birleşik dizin girişlerinin sayısı

Firestore'un bir belgeyi ve dizin grubunu nasıl dizin girişine dönüştürdüğünü görmek için dizin girişi sayısıyla ilgili bu örneğe göz atın.

Dizin girişinin maksimum boyutu

7,5 KiB

Firestore'un dizin girişi boyutunu nasıl hesapladığını öğrenmek için dizin girişi boyutu bölümünü inceleyin.

Bir belgenin dizin girişlerinin maksimum toplam boyutu

8 MiB

Belgelerdeki toplam boyut, aşağıdakilerin toplamına eşittir:

 • Bir belgenin tek alanlı dizin girişlerinin toplam boyutu
 • Bir belgenin bileşik dizin girişlerinin toplam boyutu
 • Dizine eklenen alan değerinin maksimum boyutu

  1.500 bayt

  Boyutu 1.500 baytı aşan alan değerleri kısaltılır. Kısaltılmış alan değerleri içeren sorgular tutarsız sonuçlar verebilir.

  İçe/Dışa Aktarma

  Aşağıdaki sınırlar, yönetilen içe ve dışa aktarma işlemleri için geçerlidir:

  Sınır Ayrıntılar
  Bir proje için izin verilen dakika başına dışa ve içe aktarma isteklerinin maksimum toplam sayısı 20
  Eşzamanlı dışa ve içe aktarma işlemlerinin maksimum sayısı 50
  Dışa ve içe aktarma işlemleri için maksimum koleksiyon kimliği filtresi sayısı 100

  Güvenlik kuralları

  Sınır Ayrıntılar
  İstek başına maksimum exists(), get() ve getAfter() çağrısı sayısı
  • Tek belgeli istekler ve sorgu istekleri için 10.
  • Çok belgeli okumalar, işlemler ve toplu yazmalar için 20. Her işlemde yukarıdaki 10 sınırı da geçerlidir.

   3 yazma işlemiyle bir toplu yazma isteği oluşturduğunuzu ve güvenlik kurallarınızın her yazma işlemini doğrulamak için 2 belge erişimi çağrısı kullandığını varsayalım. Bu durumda her yazma işlemi 10 erişim çağrısından 2'sini; toplu yazma isteği ise 20 erişim çağrısından 6'sını kullanır.

  Her iki sınırın da aşılması, "izin verilmedi" hatasıyla sonuçlanır.

  Bazı belge erişimi çağrıları önbelleğe alınabilir. Önbelleğe alınan çağrılar sınırlamaya dahil edilmez.

  Maksimum iç içe yerleştirilen match ifadesi derinliği 10
  Yol segmentlerinde, iç içe yerleştirilmiş bir grup match ifadesinde izin verilen maksimum yol uzunluğu 100
  İç içe yerleştirilen bir grup match ifadesinde izin verilen maksimum yol yakalama değişkeni sayısı 20
  Maksimum işlev çağrısı derinliği 20
  Maksimum işlev bağımsız değişkeni sayısı 7
  İşlev başına maksimum let işlev bağlama sayısı 10
  Maksimum yinelenen veya döngüsel işlev çağrısı sayısı 0 (izin verilmez)
  İstek başına değerlendirilen maksimum ifade sayısı 1.000
  Maksimum kural grubu boyutu Verax kural grupları iki boyut sınırına uymalıdır:
  • Firebase konsolundan veya firebase deploy ile CLI'den yayınlanan Verax kural grubu metin kaynağının boyutu için 256 KB sınır.
  • Firebase, Verax kaynağını işlediğinde ve arka uçta etkinleştirdiğinde ortaya çıkan derlenmiş kural grubunun boyutu için 250 KB sınır.

  Kullanımı izleme

  Günlük Firestore kullanımınızı App Engine Kotaları sayfasında bulabilirsiniz:

  Kotalar sayfasına git