Nederlands wordt vanaf 15 januari 2021 niet langer ondersteund op cloud.google.com.

Quota en limieten

Op deze pagina vindt u uitleg over de verzoekquota en limieten voor Firestore.

Gratis quotum

Firestore biedt een gratis quotum waarmee u kosteloos aan de slag kunt. De gratis quota worden hieronder weergegeven. Als u een hoger quotum nodig heeft, moet u facturering inschakelen voor uw Cloud Platform-project.

Quota worden dagelijks toegepast en gereset rond middernacht Pacific Time.

Free Tier Quotum
Opgeslagen gegevens 1 GiB
Leesbewerkingen voor document 50.000 per dag
Schrijfbewerkingen voor document 20.000 per dag
Verwijderbewerkingen voor document 20.000 per dag
Uitgaand netwerkverkeer 10 GiB per maand

Standaardlimieten

In de volgende tabellen worden de limieten weergegeven die van toepassing zijn op uw gebruik van Firestore.

Collecties, documenten en velden

Limiet Details
Beperkingen op collectie-ID's
 • Moet uit geldige UTF-8-tekens bestaan
 • Mag niet langer zijn dan 1500 bytes
 • Mag geen slash bevatten (/)
 • Mag niet alleen bestaan uit 1 punt (.) of 2 punten (..)
 • Mag niet overeenkomen met de reguliere expressie __.*__
Maximale diepte van subcollecties 100
Beperkingen op document-ID's
 • Moet uit geldige UTF-8-tekens bestaan
 • Mag niet langer zijn dan 1500 bytes
 • Mag geen slash bevatten (/)
 • Mag niet alleen bestaan uit 1 punt (.) of 2 punten (..)
 • Mag niet overeenkomen met de reguliere expressie __.*__
 • Als u Datastore-entiteiten in een Firestore-database importeert, worden numerieke entiteits-ID's weergegeven als __id[0-9]+__
Maximale grootte voor een documentnaam 6 KiB
Maximale grootte voor een document 1 MiB (1.048.576 bytes)
Beperkingen voor veldnamen Moet uit geldige UTF-8-tekens bestaan
Maximale grootte van een veldnaam 1500 bytes
Beperkingen voor veldpaden
 • Veldnamen moeten worden gescheiden met 1 punt (.)
 • Kunnen worden doorgegeven als tekenreeks als alle veldnamen in het pad eenvoudig zijn. Anders moeten ze worden doorgegeven als een FieldPath-object (bijv. JavaScript FieldPath).
Een eenvoudige veldnaam is een naam die aan alle volgende voorwaarden voldoet:
 • Bevat alleen de tekens a-z, A-Z, 0-9 en een underscore (_)
 • Begint niet met 0-9
Maximale grootte van een veldpad 1500 bytes
Maximale grootte van een veldwaarde 1 MiB - 89 bytes (1.048.487 bytes)
Maximale diepte van velden in een toewijzing of matrix 20

Schrijfbewerkingen en transacties

Limiet Details
Maximale grootte van een API-verzoek 10 MiB
Maximaal aantal schrijfbewerkingen per seconde per database 10.000 (tot 10 MiB per seconde)
Maximale behouden schrijfsnelheid naar een document

1 per seconde

Als een schrijfsnelheid van meer dan 1 per seconde wordt behouden, neemt de latentie toe en ontstaan conflictfouten. Dit is geen harde limiet. U kunt de limiet in korte bursts overschrijden.

Maximale schrijfsnelheid naar een collectie waarin documenten opeenvolgende waarden in een geïndexeerd veld hebben 500 per seconde
Maximaal aantal schrijfbewerkingen dat kan worden doorgegeven aan een Commit-bewerking of kan worden uitgevoerd in een transactie 500
Maximaal aantal veldtransformaties dat kan worden uitgevoerd op 1 document in een Commit-bewerking of in een transactie 500
Tijdslimiet voor een transactie 270 seconden, met een vervaltijd van 60 seconden bij inactiviteit

Realtime updates

Limiet Details
Maximaal aantal gelijktijdige verbindingen voor mobiele clients/webclients per database 1.000.000

Indexen

De volgende limieten zijn van toepassing op indexen met 1 veld en samengestelde indexen:

Limiet Details
Maximaal aantal samengestelde indexen voor een database 200
Maximaal aantal vrijstellingen voor indexen met 1 veld voor een database 200

Maximaal aantal indexitems voor elk document

40.000

Het aantal indexitems is de som van de volgende factoren voor een document:

 • Het aantal items in indexen met 1 veld
 • Het aantal items in samengestelde indexen

Als u wilt weten hoe Firestore een document en een set indexen in indexitems omzet, bekijkt dan dit voorbeeld over het aantal indexitems.

Maximale grootte van een indexitem

7,5 KiB

Als u wilt weten hoe Firestore de grootte van een indexitem berekent, bekijk dan grootte van intexitems.

Maximale som van de grootten van de indexitems van een document

8 MiB

De totale grootte is de som van de volgende factoren in een document:

 • De som van de grootte van de items in indexen met 1 veld van een document
 • De som van de grootte van de items in samengestelde indexen van een document
 • Maximale grootte van een geïndexeerde veldwaarde

  1500 bytes

  Veldwaarden van meer dan 1500 bytes worden ingekort. Query's met ingekorte veldwaarden kunnen inconsistente resultaten opleveren.

  Exporteren/importeren

  De volgende limieten zijn van toepassing op beheerde import- en exportbewerkingen:

  Limiet Details
  Maximaal aantal export- en importverzoeken dat samen per minuut voor een project is toegestaan 20
  Maximaal aantal gelijktijdige export- en importbewerkingen 50
  Maximaal aantal verzameling-ID-filters voor export- en importverzoeken 100

  Beveiligingsregels

  Limiet Details
  Maximaal aantal exists()-, get()- en getAfter()-aanroepen per verzoek
  • 10 voor verzoeken voor 1 document en queryverzoeken.
  • 20 voor leesbewerkingen, transacties en batch-schrijfbewerkingen voor meerdere documenten. De vorige limiet van 10 is ook van toepassing op elke bewerking.

   Stel dat u een batch-schrijfverzoek met 3 schrijfbewerkingen maakt en dat uw beveiligingsregels 2 aanroepen voor documenttoegang gebruiken om elke schrijfbewerking te valideren. In dit geval gebruikt elke schrijfbewerking 2 van de 10 toegangsaanroepen en gebruikt het batch-schrijfverzoek 6 van de 20 toegangsaanroepen.

  Een overschrijding van een van beide limieten resulteert in een fout waarbij geen rechten worden gegeven.

  Sommige aanroepen voor documenttoegang kunnen in het cachegeheugen worden geplaatst. Aanroepen in het cachegeheugen tellen niet mee voor de limieten.

  Maximale diepte geneste match-instructies 10
  Maximale padlengte, in padsegmenten, toegestaan in een set met geneste match-instructies 100
  Maximaal aantal variabelen voor padopname toegestaan in een set geneste match-instructies 20
  Maximale diepte functieaanroep 20
  Maximaal aantal functieargumenten 7
  Maximaal aantal variabele let-bindingen per functie 10
  Maximaal aantal recursieve of cyclische functieaanroepen 0 (niet toegestaan)
  Maximaal aantal geëvalueerde expressies per verzoek 1000
  Maximale grootte van een regelset Verax-regelsets moeten aan 2 groottelimieten voldoen:
  • een limiet van 256 KB voor de grootte van de tekstbron van de Verax-regelset gepubliceerd vanuit de Firebase-console of de CLI met gebruikmaking van firebase deploy,
  • een limiet van 250 KB voor de grootte van de gecompileerde regelset die het resultaat is als Firebase de Verax-bron verwerkt en deze activeert op de backend.

  Gebruik controleren

  U kunt uw dagelijkse Firestore-gebruik bekijken op de pagina App Engine-quota:

  Naar de pagina Quota