Prijzen

Op deze pagina vindt u de prijzen voor Filestore-instanties en -back-ups.

Prijzen van Filestore

Filestore-prijzen zijn opgebouwd uit de volgende elementen:

  • Service-tier: Of de service-tier van uw instantie Basic HDD (Standard), Basic SSD (Premium) of High Scale SSD is.
  • Instantiecapaciteit: De toegewezen opslagcapaciteit van uw instantie.
  • Regio: De locatie waar uw instantie wordt geleverd.

De kosten voor een Filestore-instantie worden in stappen van één seconde in rekening gebracht op basis van de geleverde capaciteit van de instantie in GB. De onderstaande tabel toont de prijs per GB per uur (3600 seconden) of per maand.

Opslag en netwerkgebruik worden berekend in binaire gigabytes (GB), waarbij 1 GB gelijkstaat aan 230 bytes. Deze maateenheid staat ook bekend als een gibibyte (GiB). Op dezelfde wijze staat 1 TB gelijk aan 240 bytes, dus 1024 GB.

Als u de prijzen wilt bekijken, selecteert u een regio in het dropdownmenu boven de volgende tabel:

De kosten worden als volgt berekend:

  • Zodra u de instantie maakt, worden er kosten voor een Filestore-instantie voor uw project in rekening gebracht.
  • De kosten zijn gebaseerd op de geleverde capaciteit, niet op de gebruikte capaciteit. Als u bijvoorbeeld een '1 TB'-instantie maakt en er 100 GB aan gegevens opslaat, worden er kosten in rekening gebracht voor de volledige '1 TB'.
  • Zodra u een Filestore-instantie verwijdert, worden de kosten voor de instantie in uw project naar boven afgerond tot op de eerstvolgende seconde en daarna niet meer in rekening gebracht.

Netwerkprijzen voor verkeer tussen de client en Filestore

Er zijn geen kosten verbonden aan inkomend verkeer naar Filestore of uitgaand verkeer naar een client binnen dezelfde zone als de Filestore-instantie. Er zijn wel kosten verbonden aan uitgaand verkeer vanuit Filestore als netwerkverkeer de zone van de Filestore-instantie verlaat.

Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor uitgaand netwerkverkeer van andere Google Cloud-services naar Filestore, bijvoorbeeld van Compute Engine naar Filestore.

Voorbeelden van prijzen

Als u de kosten per uur van een instantie wilt berekenen, vermenigvuldigt u de geleverde capaciteit met de eenheidsprijs voor de locatie van de instantie.

Kostenberekening voor een Basic HDD Tier-instantie van 2 TB in us-west1-b

De kosten per eenheid voor een Basic HDD Tier-instantie in de regio Oregon bedragen $ 0,000274 per GB per uur. Dat is ongeveer $ 0,20 per GB per maand. De kosten per uur voor de instantie bedragen 2048 GB * $ 0,000274, wat neerkomt op $ 0,56. Per maand is dat ongeveer $ 408,80.

Kostenberekening voor een Basic SSD Tier-instantie van 10 TB in europe-west1-b

De kosten per eenheid voor een Basic SSD Tier-instantie in de regio België bedragen $ 0,000453 per GB per uur. Dat is ongeveer $ 0,33 per GB per maand. De kosten per uur voor de instantie bedragen 10.240 GB * $ 0,000453, wat neerkomt op $ 4,64. Per maand is dat ongeveer $ 3.387,20.

Prijzen van back-ups

De kosten voor Filestore-back-ups worden berekend op basis van het aantal opgeslagen bytes, met een minimumbedrag van 1 uur gebruik. In de tabel hieronder ziet u de prijs per GB per maand. Een maand wordt hierin gedefinieerd als 730 uur.

Naast opslagkosten worden er voor back-ups mogelijk ook kosten voor netwerkoverdracht in rekening gebracht.

In de volgende tabel ziet u de prijzen voor back-ups. Er wordt minimaal 1 uur gebruik in rekening gebracht.

Regio Prijs/GB/maand
us-east1 $ 0,08
us-central1 $ 0,08
us-west1 $ 0,08
europe-west1 $ 0,09
europe-west4 $ 0,09
asia-east1 $ 0,09
asia-southeast1 $ 0,09
us-east4 $ 0,10
europe-west2 $ 0,10
europe-west3 $ 0,10
northamerica-northeast1 $ 0,10
asia-northeast1 $ 0,10
australia-southeast1 $ 0,10
asia-south1 $ 0,10
us-west2 $ 0,09
southamerica-east1 $ 0,12
asia-east2 $ 0,10
europe-north1 $ 0,09
europe-west6 $ 0,09
asia-northeast2 $ 0,09
europe-west5 $ 0,10
asia-northeast3 $ 0,09

Netwerkkosten voor back-ups in verschillende regio's

Back-ups worden regionaal opgeslagen. Er gelden netwerkkosten als een back-up wordt opgeslagen in een andere regio dan de regio waarin de Filestore-instantie is gemaakt. Er gelden geen netwerkkosten voor het maken van back-ups in dezelfde regio als de Filestore-instantie. Als uw Filestore-instantie bijvoorbeeld in us-central1-a is, worden er geen netwerkkosten in rekening gebracht als u een back-up maakt in us-central1. Hetzelfde geldt ook als u een Filestore-instantie herstelt uit een back-up.

Maar als u een back-up opslaat in us-east1, gelden de kosten onder 'Van Noord-Amerika naar Noord-Amerika' in de tabel hieronder.

Netwerkkosten voor back-ups worden in GB in rekening gebracht op basis van de volgende tarieven:

Bron en bestemming van verkeer Meer dan 0 GB
Van Noord-Amerika naar Noord-Amerika $ 0,01
Van Europa naar Europa $ 0,02
Van Azië en Oceanië naar Azië en Oceanië $ 0,05
Intercontinentaal (exclusief Oceanië) $ 0,08
Intercontinentaal naar/van Oceanië $ 0,15

Back-ups worden gecomprimeerd en de back-ups die u na de eerste back-up maakt, zijn incrementeel. Dit betekent dat ze alleen de bytes bevatten die sinds de vorige back-up zijn gewijzigd. Hierdoor kunnen de netwerkkosten voor back-ups in verschillende regio's sterk variëren op basis van de comprimeerbaarheid van de gegevens, wisselkoersen en het totale aantal opgeslagen bytes.

Prijscalculator

U kunt de gebruikskosten voor Filestore schatten met de Prijscalculator:

Naar de Prijscalculator