Prijzen

Op deze pagina vindt u uitleg over de Filestore-prijzen, die zijn opgebouwd uit de volgende elementen:

  • Service-tier: Of de service-tier van uw instantie Basic HDD (Standard), Basic SSD (Premium) of High Scale SSD is.
  • Instantiecapaciteit: De toegewezen opslagcapaciteit van uw instantie.
  • Regio: De locatie waar uw instantie wordt geleverd.

De kosten voor een Filestore-instantie worden in stappen van één seconde in rekening gebracht op basis van de geleverde capaciteit van de instantie in GB. De onderstaande tabel toont de prijs per GB per uur (3600 seconden) of per maand.

Opslag en netwerkgebruik worden berekend in binaire gigabytes (GB), waarbij 1 GB gelijkstaat aan 230 bytes. Deze maateenheid staat ook bekend als een gibibyte (GiB). Op dezelfde wijze staat 1 TB gelijk aan 240 bytes, dus 1024 GB.

Als u de prijzen wilt bekijken, selecteert u een regio in het dropdownmenu boven de volgende tabel:

De kosten worden als volgt berekend:

  • Zodra u de instantie maakt, worden er kosten voor een Filestore-instantie voor uw project in rekening gebracht.
  • De kosten zijn gebaseerd op de geleverde capaciteit, niet op de gebruikte capaciteit. Als u bijvoorbeeld een '1 TB'-instantie maakt en er 100 GB aan gegevens opslaat, worden er kosten in rekening gebracht voor de volledige '1 TB'.
  • Zodra u de instantie verwijdert, worden er niet langer kosten voor een Filestore-instantie voor uw project in rekening gebracht. Het bedrag wordt naar boven afgerond tot op de eerstvolgende seconde.

Netwerkprijzen

Er zijn geen kosten verbonden aan inkomend verkeer naar Filestore. Er zijn wel kosten verbonden aan uitgaand verkeer vanuit Filestore als netwerkverkeer de zone van de Filestore-instantie verlaat.

Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor uitgaand netwerkverkeer van andere Google Cloud-services naar Filestore, bijvoorbeeld van Compute Engine naar Filestore.

Voorbeelden van prijzen

Als u de kosten per uur van een instantie wilt berekenen, vermenigvuldigt u de geleverde capaciteit met de eenheidsprijs voor de locatie van de instantie.

Kostenberekening voor een Basic HDD Tier-instantie van 2 TB in us-west1-b

De kosten per eenheid voor een Basic HDD Tier-instantie in de regio Oregon bedragen $ 0,000274 per GB per uur. Dat is ongeveer $ 0,20 per GB per maand. De kosten per uur voor de instantie bedragen 2048 GB * $ 0,000274, wat neerkomt op $ 0,56. Per maand is dat ongeveer $ 408,80.

Kostenberekening voor een Basic SSD Tier-instantie van 10 TB in europe-west1-b

De kosten per eenheid voor een Basic SSD Tier-instantie in de regio België bedragen $ 0,000453 per GB per uur. Dat is ongeveer $ 0,33 per GB per maand. De kosten per uur voor de instantie bedragen 10.240 GB * $ 0,000453, wat neerkomt op $ 4,64. Per maand is dat ongeveer $ 3387,20.

Prijscalculator

U kunt de gebruikskosten voor Filestore schatten met de Prijscalculator:

Naar de Prijscalculator