Supported NFS versions

Cloud Filestore uses NFSv3 on the Cloud Filestore instance and supports any NFSv3-compatible client.

Kunde den här sidan hjälpa dig? Berätta:

Skicka feedback om ...