Prijzen en quota

De prijs voor Cloud Endpoints is afhankelijk van het aantal aanroepen naar uw API, zoals beschreven in de volgende tabel:

API-aanroepen per maand per factureringsaccount Kosten API-aanroepen per miljoen
0-2 miljoen $ 0,00
2 miljoen tot 1 miljard $ 3,00
Meer dan 1 miljard $ 1,50

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Endpoints brengt kosten in rekening op basis van de aanroepen naar Service Control. Elke API-aanroep die door de Uitbreidbare serviceproxy (ESP) of Endpoints Frameworks wordt verwerkt, wordt door de Service Control API als een bijgehouden bewerking gerapporteerd en als een Service Control-regelitem op uw factuur weergegeven.

Quota

In deze sectie worden de quotumlimieten van Service Control beschreven.

Snelheidslimieten

Standaard wordt er een snelheidslimiet afgedwongen van 10.000.000 quotumeenheden per 100 seconden per serviceproducentproject. Er wordt één quotumeenheid verbruikt voor elke aanroep naar services.check en voor elke bewerking die wordt gemeld door services.report.