Beperkingen voor OpenAPI-functies

Op dit moment accepteert Cloud Endpoints alleen versie 2 van de OpenAPI Specification.

In de onderstaande secties worden de beperkingen van OpenAPI-functies op Cloud Endpoints beschreven.

Alternatieve beveiligingsvereisten

Cloud Endpoints biedt geen ondersteuning voor alternatieve (logische OR) beveiligingsvereisten. De volgende lijst met beveiligingsvereisten wordt bijvoorbeeld niet ondersteund:

security:
- petstore_auth: [...]
- api_key: []

De bovenstaande definitie vereist dat een bewerking verzoeken accepteert die voldoen aan de petstore_auth-vereisten of de api_key-vereisten.

Houd er echter rekening mee dat Cloud Endpoints ondersteuning biedt aan gecombineerde beveiligingsvereisten (logische AND). De volgende lijst met beveiligingsvereisten wordt bijvoorbeeld ondersteund:

security:
- petstore_auth: [...]
 api_key: []

Deze definitie vereist dat een bewerking verzoeken accepteert die tegelijkertijd voldoen aan de petstore_auth-vereisten en de api_key-vereisten.

Templates van URL-paden

Cloud Endpoints ondersteunt alleen parameters van URL-padtemplates die overeenkomen met volledige padsegmenten (gescheiden door schuine strepen '/'). Parameters van URL-padtemplates die overeenkomen met gedeeltelijke padsegmenten worden niet ondersteund.

De volgende URL-padtemplates worden bijvoorbeeld ondersteund:

 • /items/{itemId}
 • /items/{itemId}/subitems

En de volgende URL-padtemplates worden niet ondersteund en worden afgekeurd:

 • /items/overview.{format}
 • /items/prefix_{id}_suffix

Bewerkingen op URL-rootpad '/'

Cloud Endpoints accepteert OpenAPI-documenten met bewerkingen op het rootpad '/'. Verzoeken op het rootpad worden echter afgekeurd door de Extensible Service Proxy (ESP).

Het volgende fragment van een OpenAPI-document wordt bijvoorbeeld geaccepteerd:

paths:
 /:
  post:
   operationId: "root"
   responses:
    200:
     description: "Success"
     schema:
      type: string

Maar de daaropvolgende verzoeken voor POST / worden afgekeurd met de volgende fout:

{
  "code": 5,
  "details": [
    {
      "@type": "type.googleapis.com/google.rpc.DebugInfo",
      "detail": "service_control",
      "stackEntries": []
    }
  ],
  "message": "Method does not exist."
}

Parameters, schema's en typen

Cloud Endpoints negeert de meeste parameter- en typedefinities.

Cloud Endpoints accepteert OpenAPI-documenten met vereiste parameter- en typedefinities, maar deze definities worden niet afgedwongen in inkomende verzoeken. Hieronder volgt een gedeeltelijke lijst met voorbeelden van de definities die Cloud Endpoints accepteert maar niet afdwingt.

 • Parameters van formuliergegevens, zoals:
  parameters:
  - name: avatar
   in: formData
   description: "The avatar of the user"
   type: string
 • Vereiste parameters, zoals:
  parameters:
  - name: message
   in: query
   description: "Message to send"
   required: true
   type: string
 • Indelingen voor matrixverzamelingen, zoals:
  parameters:
  - name: items
   in: query
   description: "List of item IDs"
   required: true
   type: array
   items:
    type: string
   collectionFormat: tsv
 • Typesamenstellingen, zoals:
  definitions:
   base:
    properties:
     message:
      type: string
   extended:
    description: "Extends the base type"
    allOf:
    - $ref: "#/definitions/base"
    - type: object
     properties:
      extension:
       type: string
 • Verschillende reactieobjecten per statuscode, zoals:
  responses:
   200:
    description: "Echo"
    schema:
     $ref: "#/definitions/EchoResponse"
   400:
    description: "Error"
    schema:
     type: string

Externe typereferenties

Cloud Endpoints ondersteunt geen referenties naar typen buiten een OpenAPI-document. Cloud Endpoints keurt bijvoorbeeld OpenAPI-documenten af die het volgende bevatten:

parameters:
- name: user
 description: User details
 in: body
 schema:
  $ref: "https://example.com/mytype.json"

Bekende problemen

Afgekeurde OpenAPI-documenten

Wanneer u uw OpenAPI-document implementeert via gcloud endpoints services deploy, keurt Cloud Endpoints OpenAPI-documenten af die het volgende bevatten:

 • Body-parameters van matrices, zoals:
  parameters:
  - name: message
   description: "Message to echo"
   in: body
   schema:
    type: array
    items:
     type: string

Beperkingen van API-sleutels

Bij het opgeven van een API-sleutel in het object voor beveiligingsdefinities in uw OpenAPI-document, heeft Cloud Endpoints de volgende vereisten:

 • Het veld name moet key zijn.
 • Het veld in moet query zijn.

Voorbeeld:

"securityDefinitions": {
 "api_key": {
  "type": "apiKey",
  "name": "key",
  "in": "query"
 }

Wanneer u een OpenAPI-document implementeert met andere typen beveiligingsdefinities van API-sleutels, kan Cloud Endpoints deze accepteren en een waarschuwing weergeven. De beveiligingsdefinities van API-sleutels worden echter genegeerd bij inkomende verzoeken.