GOOGLE CLOUD PLATFORM'DA ELIXIR

Topluluk tarafından desteklenen bir proje

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Topluluğun Hazırladığı Eğiticiler

Yüksek Düzeyde Ölçeklenebilir Elixir Uygulamaları Geliştirme, Dağıtma, İzleme ve Uygulamalarda Hata Ayıklama

 • Uygulamalarınızı geliştirmek için programlama dili olarak Elixir'i kullanırken GCP hizmetlerine erişin
 • Geniş ölçekli, hatadan etkilenmeyen uygulamalar geliştirin
 • Yerel kitaplık desteğiyle Google’ın API'lerini kullanın
 • Container mimarisine alınmış uygulamalar çalıştırın
 • Google'ın Machine Learning API'lerinin gücünü keşfedin
GÜZEL ON ALTILIK PAKETLER
1
Yükleyin
mix.exs konumuna bağımlılık olarak google_cloud_storage ekleyin
2
Cloud Platform Console projesi oluşturun
 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. Set up a Cloud Console project.

  Set up a project

  Click to:

  • Create or select a project.
  • Enable the Cloud Storage API for that project.
  • Create a service account.
  • Download a private key as JSON.

  You can view and manage these resources at any time in the Cloud Console.

3
Kodunuzu yazın
@doc """
List storage buckets for a project.

## Examples

  iex> GoogleApi.Storage.Samples.upload_file("bucket_id", "test/file.txt")
  Uploaded file.text to https://www.googleapis.com/storage/v1/b/bucket_id/o/file.txt
  your_project_bucket2

"""
def upload_file(bucket_id, file_path) do
 # Authenticate.
 {:ok, token} = Goth.Token.for_scope("https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform")
 conn = GoogleApi.Storage.V1.Connection.new(token.token)

 # Make the API request.
 {:ok, object} = GoogleApi.Storage.V1.Api.Objects.storage_objects_insert_simple(
  conn,
  bucket_id,
  "multipart",
  %{name: Path.basename(file_path)},
  file_path
 )

 # Print the object.
 IO.puts("Uploaded #{object.name} to #{object.selfLink}")
end
ELIXIR İÇİN HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZLARI
SORUNLARI HIZLI ŞEKİLDE BULMA VE HATA AYIKLAMA

Google Cloud işlem ürünleri; güçlü izleme, günlük kaydı ve teşhis işlevleri sunar. Bulut tabanlı uygulamaların durumu, performansı ve kullanılabilirliği hakkında size ayrıntılı bilgiler sunarak sorunları daha hızlı bulup çözmenizi sağlar.

İşlem ürünleri
Google Cloud ve AWS'deki uygulamalar için birleştirilmiş izleme, günlük kaydı ve teşhis.
Error Reporting
Bir hata uyarısı alma ve hatayı Cloud Console'da araştırma ile ilgili adım adım açıklamalı kılavuz.
İzleme, teşhis ve düzeltme
Bu videoda Aja Hammerly, örnek bir uygulamadaki bazı hataları bulmak ve düzeltmek için Cloud Monitoring, Cloud Logging, Error Reporting, Cloud Hata Ayıklayıcı ve Cloud Trace'i kullanıyor.
Daha fazla bilgi
GCP TOPLULUKLARINDA ELIXIR

Söyleyecekleriniz mi var? Soru sormak veya Google Cloud Platform'da Elixir destek kaynaklarının oluşturulmasına yardımcı olan Google uzmanlarıyla sohbet etmek için topluluğumuza katılın.