ELIXIR OP GOOGLE CLOUD PLATFORM

Een project ondersteund door de community

Snelstartgids Communitytutorials

Uiterst schaalbare Elixir-apps ontwerpen, implementeren, repareren en controleren

 • Gebruikmaken van GCP-services terwijl u Elixir als programmeertaal gebruikt voor het ontwerpen van uw apps
 • Fouttolerante apps ontwerpen voor wereldwijd gebruik
 • Gebruikmaken van Google-API's met ondersteuning voor uw eigen bibliotheek
 • Container-apps uitvoeren
 • De kracht van de Machine Learning API's van Google benutten
HOOGSTAANDE HEX-PAKKETTEN
1
Installeer
Voeg google_cloud_storage als afhankelijkheid toe in mix.exs
2
Stel een Cloud Platform Console-project in
 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. Set up a Cloud Console project.

  Set up a project

  Click to:

  • Create or select a project.
  • Enable the Cloud Storage API for that project.
  • Create a service account.
  • Download a private key as JSON.

  You can view and manage these resources at any time in the Cloud Console.

3
Schrijf uw code
@doc """
  List storage buckets for a project.

  ## Examples

    iex> GoogleApi.Storage.Samples.upload_file("bucket_id", "test/file.txt")
    Uploaded file.text to https://storage.googleapis.com/storage/v1/b/bucket_id/o/file.txt
    your_project_bucket2

  """
  def upload_file(bucket_id, file_path) do
   # Authenticate.
   {:ok, token} = Goth.Token.for_scope("https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform")
   conn = GoogleApi.Storage.V1.Connection.new(token.token)

   # Make the API request.
   {:ok, object} = GoogleApi.Storage.V1.Api.Objects.storage_objects_insert_simple(
    conn,
    bucket_id,
    "multipart",
    %{name: Path.basename(file_path)},
    file_path
   )

   # Print the object.
   IO.puts("Uploaded #{object.name} to #{object.selfLink}")
  end
SNELSTARTGIDSEN VOOR ELIXIR
SNEL FOUTEN OPSPOREN EN OPLOSSEN

De operationele producten van Google Cloud bieden effectieve controle, logboeken en diagnostische gegevens. De tool geeft inzicht in de status, prestaties en beschikbaarheid van cloud-apps en stelt u in staat problemen sneller op te sporen en op te lossen.

Operationele producten
Geïntegreerde controle, logboekregistratie en diagnostische gegevens voor apps op Google Cloud en AWS.
Error Reporting
Zo kunt u een fout in Google Cloud Console onderzoeken als u een foutmelding krijgt.
Controleren, diagnosticeren en oplossen
In deze video maakt Aja Hammerly gebruik van Cloud Monitoring, Cloud Logging, Error Reporting, Cloud Debugger en Cloud Trace om enkele subtiele fouten in een voorbeeld-app op te sporen en op te lossen.
Meer informatie
ELIXIR IN GCP-COMMUNITY'S

Wilt u meepraten? Word lid van onze community om vragen te stellen, of chat met de Google-experts die werken aan Elixir-support op Google Cloud Platform.