Quickstart

Learn how to install the Cloud Tools for Eclipse plugin.

Before you begin

 1. Installer Eclipse IDE for Java EE Developers, versjon 4.8 eller nyere:

  Last ned formørkelse

 2. Hvis du har installert Google Plugin for Eclipse, fullfører du overføringen fra GPE- prosedyrer.

 3. Installer JDK 8 eller JDK 11. Tidligere og senere versjoner av Java støttes ikke.

Installing Cloud Tools for Eclipse

To install the plugin:

 1. Dra installeringsknappen inn i det løpende Eclipse-arbeidsområdet:

  Dra til det løpende Eclipse-arbeidsområdet.

  Eller fra Eclipse, velg Hjelp > Eclipse Marketplace ... og søk etter Google Cloud Tools for Eclipse .

 2. Start Eclipse på nytt når du blir bedt om det.

What's next