Uiterst schaalbare .NET-apps ontwerpen, implementeren, repareren en controleren

 • Ontwerp .NET-apps met Visual Studio, opdrachtregels op basis van de browser of Windows PowerShell
 • Gebruik GCP-services via idiomatische .NET-bibliotheken
 • Voer met C# query's uit in volledig beheerde SQL-databases
 • Schaal .NET Core-apps met de technologie van Google
 • Start vooraf geconfigureerde ASP.NET Windows Servers
 • Implementeer ASP.NET Core-apps als Docker-container
Een breed scala aan originele .NET-bibliotheken

Gebruik populaire bibliotheken in C# voor toegang tot Google Cloud Platform-services

Gegevensopslag en -archivering binnen Cloud Storage
Toegang tot volledig beheerde NoSQL-database met C#
Gegevensanalyse uitvoeren met BigQuery
Tekst vertalen naar verschillende talen met de Translation API
Afbeeldingen analyseren met de Vision API
Gegevens opslaan en archiveren binnen Cloud Storage
1
Installeer de clientbibliotheek met NuGet Package Manager, .NET CLI of Paket CLI
PM> Install-Package Google.Cloud.Storage.V1 -Version 2.1.0-beta01
.NET CLI> dotnet add package Google.Cloud.Storage.V1 --version 2.1.0-beta01
Paket CLI> paket add Google.Cloud.Storage.V1 --version 2.1.0-beta01
2
Stel een Cloud Platform Console-project in
 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. Set up a GCP Console project.

  Set up a project

  Click to:

  • Create or select a project.
  • Enable the Cloud Storage API for that project.
  • Create a service account.
  • Download a private key as JSON.

  You can view and manage these resources at any time in the GCP Console.

3
Schrijf uw code
using Google.Cloud.Storage.V1;
using System;
using System.Diagnostics;

namespace GoogleCloudSamples
{
  class StorageQuickstart
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Your Google Cloud Platform project ID.
      string projectId = "YOUR-PROJECT-ID";

      // Instantiates a client.
      StorageClient storageClient = StorageClient.Create();

      // The name for the new bucket.
      string bucketName = projectId + "-test-bucket";
      try
      {
        // Creates the new bucket.
        storageClient.CreateBucket(projectId, bucketName);
        Console.WriteLine($"Bucket {bucketName} created.");
      }
      catch (Google.GoogleApiException e)
      when (e.Error.Code == 409)
      {
        // The bucket already exists. That's fine.
        Console.WriteLine(e.Error.Message);
      }
    }
  }
}
Toegang tot volledig beheerde NoSQL-database met C#
1
Installeer de clientbibliotheek met NuGet Package Manager, .NET CLI of Paket CLI
PM> Install-Package Google.Cloud.Datastore.V1 -Version 2.0.0
.NET CLI> dotnet add package Google.Cloud.Datastore.V1 --version 2.0.0
Paket CLI> paket add Google.Cloud.Datastore.V1 --version 2.0.0
2
Stel een Cloud Platform Console-project in
 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. Set up a GCP Console project.

  Set up a project

  Click to:

  • Create or select a project.
  • Enable the Cloud Datastore API for that project.
  • Create a service account.
  • Download a private key as JSON.

  You can view and manage these resources at any time in the GCP Console.

3
Schrijf uw code
using Google.Cloud.Datastore.V1;

namespace GoogleCloudSamples
{
  public class QuickStart
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      // Your Google Cloud Platform project ID
      string projectId = "YOUR-PROJECT-ID";

      // Instantiates a client
      DatastoreDb db = DatastoreDb.Create(projectId);

      // The kind for the new entity
      string kind = "Task";
      // The name/ID for the new entity
      string name = "sampletask1";
      KeyFactory keyFactory = db.CreateKeyFactory(kind);
      // The Cloud Datastore key for the new entity
      Key key = keyFactory.CreateKey(name);

      var task = new Entity
      {
        Key = key,
        ["description"] = "Buy milk"
      };
      using (DatastoreTransaction transaction = db.BeginTransaction())
      {
        // Saves the task
        transaction.Upsert(task);
        transaction.Commit();

        Console.WriteLine($"Saved {task.Key.Path[0].Name}: {(string)task["description"]}");
      }
    }
  }
}
Gegevensanalyse uitvoeren met BigQuery
1
Installeer de clientbibliotheek met NuGet Package Manager, .NET CLI of Paket CLI
PM> Install-Package Google.Cloud.BigQuery.V2 -Version 1.3.0-beta05
.NET CLI> dotnet add package Google.Cloud.BigQuery.V2 --version 1.3.0-beta05
Paket CLI> paket add Google.Cloud.BigQuery.V2 --version 1.3.0-beta05
2
Stel een Cloud Platform Console-project in
 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. Set up a GCP Console project.

  Set up a project

  Click to:

  • Create or select a project.
  • Enable the BigQuery API for that project.
  • Create a service account.
  • Download a private key as JSON.

  You can view and manage these resources at any time in the GCP Console.

3
Schrijf uw code
using System;
using Google.Cloud.BigQuery.V2;

namespace GoogleCloudSamples
{
  public class Program
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      string projectId = "YOUR-PROJECT-ID";
      var client = BigQueryClient.Create(projectId);
      string query = @"SELECT
        CONCAT(
          'https://stackoverflow.com/questions/',
          CAST(id as STRING)) as url, view_count
        FROM `bigquery-public-data.stackoverflow.posts_questions`
        WHERE tags like '%google-bigquery%'
        ORDER BY view_count DESC
        LIMIT 10";
      var result = client.ExecuteQuery(query, parameters: null);
      Console.Write("\nQuery Results:\n------------\n");
      foreach (var row in result)
      {
        Console.WriteLine($"{row["url"]}: {row["view_count"]} views");
      }
    }
  }
}
Tekst vertalen naar verschillende talen met de Translation API
1
Installeer de clientbibliotheek met NuGet Package Manager, .NET CLI of Paket CLI
PM>Install-Package Google.Cloud.Translation.V2 -Version 1.0.0
.NET CLI> dotnet add package Google.Cloud.Translation.V2 --version 1.0.0
Paket CLI> paket add Google.Cloud.Translation.V2 --version 1.0.0
2
Stel een Cloud Platform Console-project in
 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. Set up a GCP Console project.

  Set up a project

  Click to:

  • Create or select a project.
  • Enable the Cloud Translation API for that project.
  • Create a service account.
  • Download a private key as JSON.

  You can view and manage these resources at any time in the GCP Console.

3
Schrijf uw code
using Google.Cloud.Translation.V2;
using System;

public class QuickStart
{
  public static void Main(string[] args)
  {
    Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.Unicode;
    TranslationClient client = TranslationClient.Create();
    var response = client.TranslateText("Hello World.", "ru");
    Console.WriteLine(response.TranslatedText);
  }
}
Afbeeldingen analyseren met de Vision API
1
Installeer de clientbibliotheek met NuGet Package Manager, .NET CLI of Paket CLI
PM> Install-Package Google.Cloud.Vision.V1 -Version 1.0.0
.NET CLI> dotnet add package Google.Cloud.Vision.V1 --version 1.0.0
Paket CLI> paket add Google.Cloud.Vision.V1 --version 1.0.0
2
Stel een Cloud Platform Console-project in
 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. Set up a GCP Console project.

  Set up a project

  Click to:

  • Create or select a project.
  • Enable the Cloud Vision API for that project.
  • Create a service account.
  • Download a private key as JSON.

  You can view and manage these resources at any time in the GCP Console.

3
Schrijf uw code
using Google.Cloud.Vision.V1;
using System;

namespace GoogleCloudSamples
{
  public class QuickStart
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      // Instantiates a client
      var client = ImageAnnotatorClient.Create();
      // Load the image file into memory
      var image = Image.FromFile("wakeupcat.jpg");
      // Performs label detection on the image file
      var response = client.DetectLabels(image);
      foreach (var annotation in response)
      {
        if (annotation.Description != null)
          Console.WriteLine(annotation.Description);
      }
    }
  }
}
KORTE TRAININGEN VOOR .NET
Productieproblemen opsporen en oplossen

Google Stackdriver biedt krachtige mogelijkheden voor logboekregistratie, controle en rapportage. Deze tool geeft inzicht in de status, prestaties en beschikbaarheid van cloud-apps en stelt u in staat om problemen in productie sneller op te sporen en op te lossen.

Meer informatie
.NET OP GCP-COMMUNITY'S

Wilt u meepraten? Word lid van onze community om vragen te stellen, of chat met de Google-experts die werken aan .NET-ondersteuning op Google Cloud Platform.