.NET op Google Cloud Platform

Plaats uw .NET-websites en -services op GCP

Korte training Documentatie bekijken

Ontwikkelen in .NET op Google Cloud Platform

Google Cloud Platform is de beste plaats om uw .NET-code uit te voeren. U kunt snel aan de slag met projecttemplates die zijn inbegrepen bij Cloud Tools for Visual Studio en Cloud API's gebruiken via originele C#-bibliotheken die zijn ontworpen door een team C#-experts onder leiding van Jon Skeet en beschikbaar zijn gesteld via NuGet. Er komt ook ondersteuning voor .NET Core en integratie met Cloud Source Repositories.

Ontwerp en test zoals u dat wilt

Ontwerp uw .NET-apps vanuit Visual Studio of via de opdrachtregel. Als u uw code in de cloud wilt testen, kunt u met Cloud Tools for Visual Studio heel eenvoudig cloud-projecten voor staging en productie targeten en daartussen wisselen.

Implementeer uw apps interactief of via uw CI/CD-pipeline

Start met de ASP.NET Cloud Launcher-image in enkele minuten instanties van Windows Server op, voorgeconfigureerd voor ASP.NET. De image omvat IIS, ASP.NET en SQL Server Express en opent de juiste poorten voor HTTP/S-, RDP- en WebDeploy-verkeer. Plaats uw SQL Server-database in de cloud met de SQL Server-images. Bovendien kunt u met de ondersteuning voor ASP.NET Core implementeren in de flexibele omgeving van App Engine of in Kubernetes Engine. Of u nu rechtstreeks implementeert vanuit Visual Studio of met uw bestaande CI/CD-pipeline via WebDeploy, Google Cloud staat klaar om uw productietaken te verwerken. En in de toekomst leveren wij ook ondersteuning voor CI/CD-pipelines van Team Foundation Services.

Beheer uw resources vanaf elke locatie

Bekijk de status van uw actieve apps en beheer cloud-projectresources via web, IDE of de opdrachtregel. Op het web maakt u gebruik van de Cloud Console. In uw IDE vindt u onder Cloud Tools for Visual Studio de Cloud Explorer voor het beheren van uw Compute Engine, Cloud Storage en Cloud SQL. Met Cloud-SDK en Cloud Tools for PowerShell kunt u uw resources beheren via de opdrachtregel en terugkerende taken automatiseren met scripts.

Ontdek productieproblemen en los deze op

Traceer de status van uw app wanneer deze in productie draait met Stackdriver Logging via de populaire .NET-bibliotheek log4net. Installeer de Stackdriver Logging Agent voor Windows om Event Log-gebeurtenissen van VM's in uw project te zien en controleer gebeurtenissen op systeemniveau met de Stackdriver Monitoring Agent voor Windows. Wanneer u niet-verwerkte uitzonderingen in uw app ontdekt en vastlegt, ziet u deze in Stackdriver Error Reporting. Tot slot komen wij binnenkort met een integratie met de het foutopsporingsprogramma van Visual Studio om fouten op te sporen die niet buiten een cloudproject kunnen worden gereproduceerd.

.NET-functies

Speciaal gemaakte .NET-bibliotheken
Open source-bibliotheken, speciaal gemaakt voor populaire GCP-API's.
Visual Studio-plug-in
Snel aan de slag, uw cloudresources beheren, clientbibliotheken integreren en implementeren in GCP vanuit uw favoriete IDE.
PowerShell-cmdlets
Uw resources beheren met uw favoriete scripttaal voor beheer.
Windows/.NET-trainingen
Praktische trainingen voor een succesvolle uitvoering van belangrijke cloudtaken.
App-logboekregistratie
Gemakkelijk gegevens loggen vanuit uw apps en in realtime problemen opsporen met Stackdriver Logging.
Systeemlogboekregistratie
U kunt de Stackdriver Logging Agent voor Windows installeren om gebeurtenissen van uw VM Event Logs op te halen in uw Stackdriver Logging.
Systeemcontrole
Rapporteert over VM-CPU-gebruik en geheugen-, pagefile- en volumegebruik. Verzamelt ook waarden van IIS en SQL Server.
Logboekregistratie uitzonderingen
Onverwerkte uitzonderingen traceren met één regel code en in realtime bekijken op het dashboard van Stackdriver Error Handling.
Windows Server Image voor ASP.NET
Windows Server-instantie met SQL Server 2008 Express, IIS en ASP.NET 4.5.2 en met firewallregels voor HTTP-, HTTPs-, WebDeploy- en RDP-poorten.
Windows Server Image voor SQL Server
SQL Server Standard (2012, 2014, 2016)
SQL Server Web (2012, 2014, 2016)
SQL Server Enterprise (2012, 2014, 2016), binnenkort beschikbaar