Veri Merkezi Uzmanları için Google Cloud Platform

Bu kılavuz, veri merkezleri ve ortak yerleşim tesisleri hakkında bilgi sahibi olan uzmanları Google Cloud Platform'u kullanmaya başlamak için gereken temel kavramlar konusunda hazırlamak için tasarlanmıştır. Kılavuzda, Cloud Platform ile bu tesislerde kullanılan yazılım, donanım ve en iyi uygulamalar karşılaştırılmakta ve iki platform arasındaki benzerlikler ile farklılıklar öne çıkarılmaktadır. Ayrıca bu kılavuz; geleneksel veri merkezi ürünlerinin, kavramlarının ve terminolojisinin Cloud Platform'daki ilgili ürün, kavram ve terminoloji karşılıkları için hızlı bir başvuru kaynağı olarak da değerlendirilebilir.

Neden Google Cloud Platform?

Çoğu şirket; maliyet tahmini, donanım güvenilirliği ve kontrol sağladığı için veri merkezlerini kullanır. Ancak bir veri merkezindeki kaynakların çalıştırılması ve bakımı da birçok ek gerekliliği beraberinde getirir. Bu gereklilikler arasında şunlar bulunur:

  • Kapasite: ihtiyaca göre ölçeklenecek yeterli kaynak ve bu kaynakların verimli kullanımı.
  • Güvenlik: varlıkların korunması için fiziksel güvenlik ile ağ ve işletim sistemi seviyesinde güvenlik.
  • Ağ altyapısı: kablolar, anahtarlar, yönlendiriciler, güvenlik duvarları ve yük dengeleyiciler gibi bileşenler.
  • Destek: kurulum ve bakım işlemlerini gerçekleştirip sorunları çözecek nitelikli çalışanlar.
  • Bant genişliği: azami yüke uygun bant genişliği.
  • Tesisler: donanım ve güç de dahil olmak üzere fiziksel altyapı.

Cloud Platform gibi sınırsız özellikli bulut platformlar; fiziksel ve lojistik kaynaklar ile insan kaynaklarıyla ilgili bu sorunlar çerçevesinde oluşan ek gerekliliklerin çoğunu ortadan kaldırmaya ve süreçteki birçok işletme maliyetinin azaltılmasına yardımcı olabilir. Cloud Platform, Google'ın altyapısı üzerine geliştirildiğinden geleneksel veri merkezindeki maliyetleri önleyebilecek ek avantajlar da sunmaktadır. Bu avantajlara şunlar dahildir:

Küresel ağ
Google, dünyanın en büyük ve gelişmiş bilgisayar ağlarından birine sahiptir. Google'ın omurga ağı hızlı, tutarlı ve ölçeklenebilir performans sunmak için binlerce kilometrelik fiber optik kabloya sahiptir, gelişmiş yazılım tanımlı ağ iletişimi kullanır ve uç önbelleğe alma hizmetleri içerir.
Çok bölgeli dahili yedeklilik
Dünya çapındaki çoklu veri merkezi bölgeleri ve alanları, güçlü yedeklilik ve kullanılabilirlik sağlamaya yardımcı olur.
Hızlı ve güvenilir ölçeklendirme
Cloud Platform, işlem trafiğinde görülen büyük artışlarda bile Google'ın kendi ürünleri gibi ölçeklendirilecek şekilde tasarlanmıştır. Google App Engine, Google Compute Engine'in otomatik ölçekleyicisi ve Google Cloud Datastore gibi yönetilen hizmetler, uygulamanızın kapasitesinin ihtiyaca göre artırılıp azaltılmasına yardımcı olan otomatik ölçeklendirme özelliğini sunar.

Aşağıdaki bölümlerde, Cloud Platform'u geleneksel bir veri merkezi ortamı üzerinden kullanmanın başlıca avantajlarından bahsedilmektedir.

Kapasite ve bant genişliği

Geleneksel bir veri merkezinde kaynak gereksinimlerinizi planlamanız, ihtiyaca göre ölçeklendirme için önceden yeterince kaynak edinmeniz, kapasitenizi ve iş yükü dağılımlarınızı bu kaynak sınırları içerisinde dikkatlice yönetmeniz gerekir. Önceden sağlanmış kaynakların niteliğinden dolayı, kapasitenizi ne kadar dikkatli bir şekilde yönetirseniz yönetin, kaynaklarınızı uygun seviyede kullanamayabilirsiniz:

Önceden sağlanan kaynakların zaman içindeki kullanımı
Şekil 1: Önceden sağlanan kaynakların zaman içindeki kullanımı

Ayrıca, kaynakların önceden sağlanması bunları sınırlı miktarda edineceğiniz anlamına gelir. Bunun ötesinde ölçeklendirme yapma şansınız yoktur.

Cloud Platform, bu kullanım sorunlarının çoğunun çözülmesine ve ölçeklenebilirlik eşiklerine uyulmasına yardımcı olur. Sanal makine örneklerinizi ihtiyacınıza göre daha yüksek ve daha düşük seviyelere ölçeklendirebilirsiniz. Saniye başına kullanımınıza göre ücret ödediğinizden, her zaman için ihtiyaç duymadığınız veya trafiğin tepe noktasına ulaştığı zamanlarda ihtiyaç duyduğunuz ekstra kapasite için ücret ödemek zorunda kalmadan maliyetlerinizi optimize edebilirsiniz.

Güvenlik

Google güvenlik modeli; müşterileri Gmail ve Google Apps gibi Google uygulamalarında güvende tutmaya odaklanmış, 18 yıllık deneyime dayanan uçtan uca bir süreçtir. Ayrıca Google'ın site güvenilirliğiyle ilgilenen mühendislik ekipleri, yüksek kullanılabilirlik sağlamak ve platform kaynaklarının kötüye kullanımını önlemek için platform sistemlerindeki işlemleri denetler.

Ağ altyapısı

Geleneksel bir veri merkezinde sunucuların rafları, depolama alanı, anahtarların çoklu katmanları, yük dengeleyiciler, yönlendiriciler ve güvenlik duvarı cihazlarından oluşan karmaşık ağ düzenlerini yönetirsiniz. Yazılımı ve ayrıntılı cihaz yapılandırmalarını kurmanız, izlemeniz ve bunların bakımını yapmanız gerekir. Ayrıca ağınızın güvenliği ve kullanılabilirliği konusunda daima tetikte olmalısınız. Bununla birlikte ağınızın gelişim ihtiyaçlarına göre yeni donanımlar eklemeniz ve mevcut donanımları yükseltmeniz gerekebilir.

Öte yandan Cloud Platform, yazılım tanımlı ağ (SDN) modelini kullanarak ağınızı tamamen Cloud Platform hizmetinin API'leri ve kullanıcı arayüzleri aracılığıyla yapılandırmanızı sağlar. Veri merkezi ağının donanımlarına ödeme yapmak veya bunları yönetmek zorunda kalmazsınız. Google'ın SDN yığını Andromeda hakkında ayrıntılı bilgi için Andromeda alt bölgesine giriş başlıklı blog yayınına göz atın.

Tesisler ve destek

Cloud Platform'u kullandığınızda fiziksel veri merkezi donanımlarının kurulumu ve bakımı konusunda endişe duymanıza gerek kalmaz. Bu kurulumları ve bakımları yapacak olan kalifiye teknisyenleri bulma konusuyla da ilgilenmeniz gerekmez. Google hem donanım katmanları hem de teknisyen konularını hallederek sadece uygulamanızı çalıştırma konusuna odaklanmanıza yardımcı olur.

Uygunluk

Google; Cloud Platform'un güvenlik, gizlilik ve uyumluluk kontrolleriyle uyumluluğunu doğrulamak için bağımsız üçüncü taraf denetimlerinden geçer. Cloud Platform; ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 2, SOC 3 ve PCI DSS gibi standartlar için düzenli denetime tabi tutulur.

Uygun Maliyet

Cloud Platform'un fiyatlandırma modeli, Moore Yasası'nın ilkelerine uygun olarak tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için Fiyatlandırma Felsefesi bölümüne bakın.

Sırada ne var?

Sonraki: Cloud Platform'da Ağ İletişimi