Google Cloud Platform voor AWS-specialisten

Geüpdatet op 29 juni 2016

Deze handleiding is bedoeld om specialisten die bekend zijn met Amazon Web Services (AWS) meer informatie te geven over de belangrijkste concepten die vereist zijn om aan de slag te kunnen gaan met Google Cloud Platform. In deze handleiding worden de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen Cloud Platform met AWS besproken. Ook wordt een beknopt overzicht gegeven van de producten, concepten en terminologie van AWS in vergelijking met die van Cloud Platform.

Waarom Google Cloud Platform?

Google heeft in de afgelopen vijftien jaar gebouwd aan een van de snelste, krachtigste en kwalitatief beste cloudinfrastructuren ter wereld. Google gebruikt deze infrastructuur intern voor enkele wereldwijde services met veel verkeer, waaronder Gmail, Maps, YouTube en Zoeken. Vanwege de grootte en schaal van deze services heeft Google veel werk gestopt in een optimale infrastructuur en een reeks tools en services om deze effectief te beheren. Google Cloud Platform brengt deze infrastructuur en beheermogelijkheden ook binnen uw bereik.

Regio's en zones

Bijna alle AWS-producten worden geïmplementeerd in wereldwijd verspreide regio's. Elke regio heeft een groep van datacenters die relatief dicht bij elkaar staan. Amazon verdeelt elke regio in twee of meer beschikbaarheidszones. Op vergelijkbare wijze verdeelt ook Cloud Platform de servicebeschikbaarheid in regio's en zones die wereldwijd zijn verspreid. Bekijk onze Cloud-locaties voor een volledig overzicht van de wereldwijde regio's en zones van Cloud Platform.

Daarnaast bevinden sommige Cloud Platform-services zich op multiregionaal niveau in plaats van de meer gedetailleerde regionale niveaus of zoneniveaus. Deze services omvatten Google App Engine en Google Cloud Storage. Op dit moment zijn de Verenigde Staten, Europa en Azië de beschikbare multiregionale locaties.

Elke AWS-regio is per definitie geïsoleerd en onafhankelijk van andere AWS-regio's. Dit ontwerp zorgt ervoor dat de beschikbaarheid van één regio geen invloed heeft op de beschikbaarheid van andere regio's en dat services in regio's onafhankelijk van elkaar blijven. Op vergelijkbare wijze zijn ook de regio's van Cloud Platform vanwege beschikbaarheid van elkaar geïsoleerd. Cloud Platform heeft echter ingebouwde functionaliteit die regio's in staat stelt om gegevens over regio's heen te synchroniseren op basis van de behoeften van een bepaalde Cloud Platform-service.

AWS en Cloud Platform hebben allebei presentiepunten (points of presence, POP's) die zich op nog veel meer locaties over de hele wereld bevinden. Deze POP-locaties helpen om content dichter bij de eindgebruikers op te slaan in het cachegeheugen. De beide platforms gebruiken de bijbehorende POP-locaties echter verschillend:

 • AWS gebruikt POP's om een content delivery network-service (CDN-service) aan te bieden: Amazon CloudFront.
 • Cloud Platform gebruikt POP's om Google Cloud CDN aan te bieden en om ingebouwde edge-caching voor services zoals App Engine en Cloud Storage te leveren.

De POP's van Cloud Platform gebruiken glasvezel van Google om verbinding met datacenters te maken. Deze hindervrije verbinding betekent dat apps die zijn gebaseerd op Cloud Platform snel en betrouwbaar toegang hebben tot alle services op Cloud Platform.

Samengevat verhouden de locatiegerelateerde termen en concepten van AWS zich als volgt tot die van Cloud Platform:

Concept AWS-term Google Cloud Platform-term
Cluster van datacenters en services Regio Regio
Geabstraheerd datacenter Beschikbaarheidszone Zone
Edge-caching POP (alleen CloudFront) POP (meerdere services)

Accounts, limieten en prijzen

Om een AWS-service te gebruiken, moet u zich aanmelden voor een AWS-account. Nadat u dit proces heeft voltooid, kunt u binnen de door Amazon gestelde limieten elke service onder uw account gebruiken en worden deze services gefactureerd aan uw specifieke account. Als u dit nodig heeft, kunt u factureringsaccounts maken en vervolgens subaccounts maken die daaronder vallen. Op deze manier kan een standaard factureringsstructuur voor een organisatie worden gesimuleerd.

Op vergelijkbare wijze moet u bij Cloud Platform voor het gebruik van de services een Google-account aanmaken. Cloud Platform groepeert uw servicegebruik echter op basis van projecten in plaats van accounts. Met dit model kunt u meerdere volledig onafhankelijke projecten onder hetzelfde account maken. Dit model kan voordelen hebben in een organisatieomgeving, omdat het u in staat stelt om projectruimtes voor afzonderlijke afdelingen of groepen in uw bedrijf te maken. Dit model kan ook zinvol zijn voor testdoeleinden: wanneer u klaar bent met een project, kunt u het project verwijderen zodat ook alle resources die door het project zijn gemaakt, worden verwijderd.

AWS en Cloud Platform hebben voor services voor nieuwe accounts allebei standaard zachte limieten. Deze zachte limieten zijn niet gebonden aan technische beperkingen van een bepaalde service. Ze zijn bedoeld om te helpen voorkomen dat frauduleuze accounts overmatig veel resources gebruiken en om het risico voor nieuwe gebruikers te beperken, door hen ervan te weerhouden meer dan gepland te besteden tijdens het verkennen van het platform. Als u merkt dat uw app deze limieten is ontgroeid, biedt zowel AWS als Cloud Platform duidelijke manieren om contact op te nemen met de relevante interne teams om de limieten te verhogen.

Omdat prijzen gewoonlijk vaker veranderen dan kernfuncties of services, wordt waar mogelijk in deze artikelen niet ingegaan op prijsdetails. Maar voor zover nuttig wordt in elk artikel wel het prijsmodel van een service besproken. Voor actuele prijsvergelijkingen voor uw specifieke oplossing kunt u de Amazon-prijsrekentool en de Cloud Platform-rekentool gebruiken om te zien welke configuratie u de meeste waarde biedt als het gaat om flexibiliteit, schaalbaarheid en kosten.

Interfaces voor resourcebeheer

AWS en Cloud Platform bieden elk een opdrachtregelinterface (Command Line Interface, CLI) voor interactie met de services en resources. AWS biedt de Amazon CLI en Cloud Platform biedt de Cloud SDK. Beide zijn een geïntegreerde CLI voor alle services en beide zijn beschikbaar voor verschillende platforms, met binaire bestanden voor Windows, Linux en Mac OS X. Daarnaast kunt u in Cloud Platform de Cloud SDK in uw webbrowser gebruiken via Google Cloud Shell.

AWS en Google Cloud Platform bieden ook webgebaseerde consoles. Elke console stelt gebruikers in staat om resources te maken, te beheren en te controleren. De console voor Google Cloud Platform bevindt zich op https://console.cloud.google.com/.

Servicetypen

Op hoog niveau beginnen cloudplatforms met het aanbieden van een reeks basisservices: reken-, opslag-, netwerk- en databaseservices. De basisservices van AWS omvatten:

 • Rekenwerk: Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
 • Opslag: Amazon Simple Storage Service (S3) en Amazon Elastic Block Store (EBS)
 • Netwerken: Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
 • Databases: Amazon Relational Database Service (RDS) en Amazon DynamoDB

De basisservices van Cloud Platform omvatten:

 • Rekenwerk: Google Compute Engine en Google App Engine
 • Opslag: Google Cloud Storage
 • Netwerken: Google Cloud DNS en Google Cloud Interconnect
 • Databases: Google Cloud SQL, Google Cloud Datastore en Google Cloud Bigtable

Elk platform bouwt vervolgens andere services op hoger niveau boven op deze services. Deze services op hoger niveau kunnen meestal worden ingedeeld in één van drie typen:

 • Applicatieservices: Services ontworpen om te helpen apps in de cloud te optimaliseren. Voorbeelden zijn Amazon SNS en Google Cloud Pub/Sub.
 • Services voor big data en analyse: Services ontworpen om grote hoeveelheden gegevens te helpen verwerken, zoals Amazon Kinesis en Google Cloud Dataflow.
 • Beheerservices: Services ontworpen om u te helpen de prestaties van een app te volgen. Voorbeelden zijn CloudWatch van Amazon en Stackdriver Monitoring van Google.

Servicevergelijking

De volgende tabel biedt een vergelijking tussen de verschillende services die beschikbaar zijn op AWS en Cloud Platform.

Servicecategorie Service AWS Google Cloud Platform
Rekenwerk IaaS Amazon Elastic Compute Cloud Google Compute Engine
PaaS AWS Elastic Beanstalk Google App Engine
Containers Amazon Elastic Compute Cloud Container Service Google Kubernetes Engine
Netwerken Load balancer Elastic Load Balance Google Cloud Load Balancing
Peering Direct Connect Google Cloud Interconnect
DNS Amazon Route 53 Google Cloud DNS
Opslag Objectopslag Amazon Simple Storage Service Google Cloud Storage
Blokopslag Amazon Elastic Block Store Google Compute Engine Persistent Disks
Koude opslag Amazon Glacier Google Cloud Storage Nearline
Bestandenopslag Amazon Elastic File System ZFS / Avere
Databases RDBMS Amazon Relational Database Service Google Cloud SQL
NoSQL: sleutel/waarde Amazon DynamoDB Google Cloud Datastore, Google Cloud Bigtable
NoSQL: geïndexeerd Amazon SimpleDB Google Cloud Datastore
Big data en analyse Batchgewijze gegevensverwerking Amazon Elastic MapReduce Google Cloud Dataproc, Google Cloud Dataflow
Verwerking streamgegevens Amazon Kinesis Google Cloud Dataflow
Opname streamgegevens Amazon Kinesis Google Cloud Pub/Sub
Analyse Amazon Redshift Google BigQuery
Applicatieservices Berichten Amazon Simple Notification Service Google Cloud Pub/Sub
Beheerservices Controle Amazon CloudWatch Stackdriver Monitoring
Implementatie AWS CloudFormation Google Cloud Deployment Manager

Volgende stap

Bekijk de artikelen voor elk servicetype voor Google Cloud Platform voor AWS-professionals: