AWS Uzmanları için Google Cloud Platform

Güncelleme: 29 Haziran 2016

Bu kılavuz, Amazon Web Services (AWS) hakkında bilgi sahibi olan uzmanları Google Cloud Platform'u kullanmaya başlamak için gereken temel kavramlar konusunda hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Kılavuzda, Cloud Platform ile AWS karşılaştırılmakta ve iki platform arasındaki benzerlikler ile farklılıklar öne çıkarılmaktadır. Ayrıca AWS ürünlerinin, konseptlerinin ve terminolojisinin Cloud Platform'daki ilgili ürünler, konseptler ve terminolojiyle olan eşleşmeleri için hızlı bir başvuru kaynağı olarak da değerlendirilebilir.

Neden Google Cloud Platform?

Google son 15 yıldır dünyanın en hızlı, en güçlü ve en yüksek kaliteli bulut altyapılarından birini oluşturmakta. Google bu altyapıyı şirket içinde Gmail, Haritalar, YouTube ve Arama gibi birkaç yüksek trafikli ve küresel ölçekli hizmet için kullanıyor. Google, bu hizmetlerin büyüklüğü ve ölçeği nedeniyle altyapısını optimize etmek ve etkin şekilde yönetmek üzere araç ve hizmet paketleri oluşturmak için çok çaba harcadı. Google Cloud Platform bu altyapıyı ve bu yönetim kaynaklarını parmaklarınızın ucuna getiriyor.

Bölgeler ve alt bölgeler

AWS ürünlerinin neredeyse tamamı, dünyanın dört bir yanına yayılmış bölgeler içinde dağıtılır. Her bölge, birbirine yakın bulunan veri merkezi gruplarından oluşur. Amazon her bir bölgeyi iki veya daha fazla kullanılabilirlik alt bölgesine ayırır. Benzer şekilde, Cloud Platform da hizmet kullanılabilirliğini dünyanın dört bir yanına yayılmış bölge ve alt bölgelere ayırır. Cloud Platform'un dünya çapındaki bölge ve alt bölgelerine dair tam bir harita için Cloud Konumları'na bakın.

Ek olarak, bazı Cloud Platform hizmetleri daha ayrıntılı olan bölge veya alt bölge düzeyleri yerine çok bölgeli düzeyde konumlanır. Bu hizmetler arasında Google App Engine ve Google Cloud Storage bulunur. Şu anda mevcut olan çok bölgeli konumlar Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya'dır.

AWS'nin yapısı gereği her AWS bölgesi izoledir ve diğer AWS bölgelerinden bağımsızdır. Bu yapı, bir bölgenin kullanılabilirliğinin başka bölgelerin kullanılabilirliğini etkilememesini ve bölgeler içindeki hizmetlerin birbirinden bağımsız kalmasını sağlamaya yardımcı olur. Benzer şekilde, Cloud Platform'daki bölgeler de kullanılabilirlik nedeniyle birbirinden izoledir. Ancak Cloud Platform'da, verilerin belirli bir Cloud Platform hizmetinin ihtiyaçlarına göre bölgeler arasında senkronize edilebilmesini sağlayan dahili bir işlev bulunur.

Hem AWS hem Cloud Platform, dünyanın dört bir yanında daha birçok konumda bulunan varlık noktalarına (POP'lar) sahiptir. Bu POP konumları, içeriğin son kullanıcılara daha yakın şekilde önbelleğe alınmasına yardımcı olur. Ancak her bir platform kendi POP konumlarını farklı şekillerde kullanır:

 • AWS, POP'ları bir içerik yayınlama ağı (CDN) hizmeti olan Amazon CloudFront için kullanır.
 • Cloud Platform, POP'ları Google Cloud CDN sunmak ve App Engine ile Cloud Storage gibi hizmetlerde dahili uç önbelleğe alma hizmeti sağlamak için kullanır.

Cloud Platform'un POP'ları, Google'a ait fiber kablolar aracılığıyla veri merkezlerine bağlanır. Bu kesintisiz bağlantı, Cloud Platform tabanlı uygulamaların Cloud Platform'daki tüm hizmetlere hızlı ve güvenilir erişim sağlaması anlamına gelir.

Özetle, AWS'nin konum terimleri ve konseptleri, Cloud Platform'unkilerle aşağıdaki gibi eşleşir:

Konsept AWS terimi Google Cloud Platform terimi
Veri merkezleri ve hizmetler kümesi Bölge Bölge
Soyutlanmış veri merkezi Kullanılabilirlik Alt Bölgesi Alt Bölge
Uç önbelleğe alma POP (yalnızca CloudFront) POP (birden fazla hizmet)

Hesaplar, sınırlar ve fiyatlandırma

AWS hizmeti kullanmak için bir AWS hesabına kaydolmanız gerekir. Bu işlemi tamamladıktan sonra, Amazon'un belirttiği sınırlar dahilinde hesabınızla her türlü hizmete erişebilirsiniz. Söz konusu hizmetler bu hesabınıza faturalandırılır. Gerekirse faturalandırma hesapları ve bunlar kapsamında alt hesaplar oluşturabilirsiniz. Bu şekilde kuruluşlar standart bir kuruluş faturalandırma yapısına öykünebilir.

Benzer şekilde, Cloud Platform da hizmetlerini kullanabilmeniz için bir Google hesabı oluşturmanızı gerektirir. Ancak Cloud Platform, hizmet kullanımınızı hesaba göre değil projeye göre gruplandırır. Bu modelde, aynı hesap altında birden fazla ve birbirinden tamamen bağımsız projeler oluşturabilirsiniz. Kuruluşlar için bu model, şirketiniz dahilindeki ayrı birimler veya gruplar için proje alanları oluşturmanızı sağlayarak avantajlı olabilir. Bu model aynı zamanda test açısından da kullanışlı olabilir: Bir proje tamamlandığında projeyi silebilirsiniz, bu projeyle birlikte oluşturulan tüm kaynaklar da silinecektir.

Hem AWS hem de Cloud Platform hizmetlerinde yeni hesaplar için hafif sınırlar bulunur. Bu hafif sınırlar belirli bir hizmet için teknik kısıtlamalarla bağlantılı değildir. Aksine, sahte hesapların aşırı kaynak kullanmasını önlemeye yardımcı olmak ve yeni kullanıcılar platformu keşfederken planladıklarından fazla harcama yapmalarını önleyerek riski sınırlamak için konulmuştur. Uygulamanızın bu sınırları aştığını fark ederseniz AWS ve Cloud Platform, hizmetlerindeki sınırları yükseltmek üzere uygun dahili ekiplerle temasa geçmeniz için size kolay yollar sunar.

Fiyatlandırma, temel özelliklerden veya hizmetlerden daha sık değişme eğiliminde olduğu için bu makaleler belirli fiyatlandırma bilgileri vermekten mümkün olduğunca kaçınır. Ancak her bir makale, yardımcı olabileceği durumlarda her bir hizmetin arka planındaki fiyatlandırma modelini açıklar. Belirli bir çözüm için güncel fiyat karşılaştırmaları yapmak isterseniz Amazon fiyat hesaplayıcı ve Cloud Platform hesaplayıcı araçlarını kullanarak hangi yapılandırmanın esneklik, ölçeklenebilirlik ve maliyet açısından en iyi değeri sunduğunu görebilirsiniz.

Kaynak yönetimi arayüzleri

Hem AWS hem de Cloud Platform, hizmetler ve kaynaklarla etkileşime girmek için bir komut satırı arayüzü (CLI) sunar. AWS, Amazon CLI sunarken Cloud Platform da Cloud SDK arayüzünü sunar. Her ikisi de tüm hizmetler için geçerli olan birleşik bir CLI'dır ve Windows, Linux ve Mac OS X için ikili programlarıyla platformlar arası çalışma özelliğine sahiptir. Ayrıca Cloud Platform'da Google Cloud Shell kullanarak Cloud SDK'yı web tarayıcınızda kullanabilirsiniz.

AWS ve Google Cloud Platform ayrıca web tabanlı konsollar sunar. Her konsol kullanıcıların kaynaklarını oluşturmalarına, yönetmelerine ve izlemelerine imkan tanır. Google Cloud Platform konsolu https://console.cloud.google.com/ adresinde bulunur.

Hizmet türleri

Bulut platformları üst düzeyde bir dizi temel hizmet sunarak başlar: hesaplama, depolama, ağ iletişimi ve veritabanı hizmetleri. AWS'nin temel hizmetleri şunları içerir:

 • Hesaplama: Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
 • Depolama: Amazon Simple Storage Service (S3) ve Amazon Elastic Block Store (EBS)
 • Ağ iletişimi: Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
 • Veritabanları: Amazon Relational Database Service (RDS) ve Amazon DynamoDB

Cloud Platform'un temel hizmetleri şunları içerir:

 • Hesaplama: Google Compute Engine ve Google App Engine
 • Depolama: Google Cloud Storage
 • Ağ iletişimi: Google Cloud DNS ve Google Cloud Interconnect
 • Veritabanları: Google Cloud SQL, Google Cloud Datastore ve Google Cloud Bigtable

Her platform daha sonra bu hizmetler üzerine diğer üst düzey hizmetlerini oluşturur. Bu üst düzey hizmetler tipik olarak üç türden biri olacak şekilde sınıflandırılabilir:

 • Uygulama hizmetleri: Buluttaki uygulamaları optimize etmeye yardımcı olmak üzere tasarlanmış hizmetler. Örnekler arasında Amazon SNS ve Google Cloud Pub/Sub sayılabilir.
 • Büyük veri ve analiz hizmetleri: Amazon Kinesis ve Google Cloud Dataflow gibi, büyük miktarda veriyi işlemeye yardımcı olmak üzere tasarlanmış hizmetler.
 • Yönetim hizmetleri: Bir uygulamanın performansını izlemenize yardımcı olmak üzere tasarlanmış hizmetler. Örnekler arasında Amazon'un CloudWatch ve Google'ın Stackdriver Monitoring hizmetleri sayılabilir.

Hizmet karşılaştırma

Aşağıdaki tablo, AWS ve Cloud Platform'da bulunan çeşitli hizmetlere dair yan yana karşılaştırma sunar.

Hizmet Kategorisi Hizmet AWS Google Cloud Platform
Hesaplama IaaS Amazon Elastic Compute Cloud Google Compute Engine
PaaS AWS Elastic Beanstalk Google App Engine
Kapsayıcılar Amazon Elastic Compute Cloud Container Hizmeti Google Kubernetes Engine
Yük Dengeleyici Elastic Load Balancer Google Cloud Load Balancing
Eşleme Direct Connect Google Cloud Interconnect
DNS Amazon Route 53 Google Cloud DNS
Depolama Nesne Depolama Amazon Simple Storage Service Google Cloud Storage
Blok Depolama Amazon Elastic Block Store Google Compute Engine Kalıcı Diskler
Soğuk Depolama Amazon Glacier Google Cloud Storage Nearline
Dosya Depolama Amazon Elastic File System ZFS / Avere
Veritabanı RDBMS Amazon Relational Database Service Google Cloud SQL
NoSQL: Anahtar/değer Amazon DynamoDB Google Cloud Datastore, Google Cloud Bigtable
NoSQL: Dizine eklenmiş Amazon SimpleDB Google Cloud Datastore
Büyük Veri ve Analiz Toplu Veri İşleme Amazon Elastic MapReduce Google Cloud Dataproc, Google Cloud Dataflow
Akış Verilerini İşleme Amazon Kinesis Google Cloud Dataflow
Akış Verilerini Kullanma Amazon Kinesis Google Cloud Pub/Sub
Analiz Amazon Redshift Google BigQuery
Uygulama Hizmetleri Mesajlaşma Amazon Simple Notification Service Google Cloud Pub/Sub
Yönetim Hizmetleri İzleme Amazon CloudWatch Stackdriver Monitoring
Dağıtım AWS CloudFormation Google Cloud Deployment Manager

Sırada ne var?

Her bir hizmet türüyle ilgili olarak AWS Uzmanları için Google Cloud Platform makalelerine bakın: